Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa

AKTUALNOŚCI

Dekomunizacja stała się faktem –
prawdziwi bohaterowie patronami ulic polskich miast

Ustawa zakazująca propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, tzw. ustawa dekomunizacyjna, jest szansą na uczczenie pamięci wybitnych ludzi, którzy zapisali się na kartach historii. To możliwość spłacenia długu wobec przeszłości. Jest to fundament, na którym można budować Godności Niepodległej.

W 2016 roku weszła w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, nazywana potocznie „ustawą dekomunizacyjną”. Nowa regulacja prawna ma na celu ułatwienie procesu zmiany nazw ulic i wyeliminowanie związanych z tym uciążliwości dla mieszkańców.

Do momentu uchwalenia ustawy samorządy niechętnie zmieniały nazwy ulic. Powoływały się między innymi na rzekome wysokie koszty takich zmian, a także związane z tym uciążliwości dla mieszkańców. Zmiana prawa powoduje jednak, że te przeszkody zostały usunięte. Dzięki nowym regulacjom prawnym mieszkańcy mogą zachować dotychczasowe dokumenty, aż do upływu terminu ich ważności.

Aby uświadomić mieszkańcom tę pozytywną zmianę Polska Fundacja Narodowa rozpoczęła akcję edukacyjną, pod hasłem „Godność Niepodległej”. Od połowy stycznia w kilkuset miejscach w Warszawie pojawiły się plakaty i billboardy informujące o braku konieczności wymiany dokumentów, nawet jeśli nazwy ulic ulegną zmianie. Dodatkowo, do mieszkańców ulic objętych zmianami, trafi broszura zawierająca biogramy nowych patronów oraz informacje prawne.

Dzięki akcji, mieszkańcy ulic, których nazwy zostały zdekomunizowane, będą mieli okazję lepiej poznać niezwykłe historie nowych patronów. Dekomunizacja jest koniecznym procesem, przez lata zaniedbywanym. Polska historia pełna jest bohaterów, którzy często zostali zapomniani. Najwyższa pora, by ich przypomnieć i godnie upamiętnić.

Nowymi patronami warszawskich ulic zostali polscy bohaterowie różnych epok, bojownicy polskiego ruchu oporu podczas II Wojny Światowej, osoby ratujące Żydów od Zagłady. W ten sposób, równo sto lat po odzyskaniu niepodległości i niemal 30 lat po wyrwaniu się z okowów totalitaryzmu komunistycznego, nasze Państwo przywraca godność tym ludziom. Ludziom, którzy pisali bohaterskie życiorysy nie tylko w imię miłości do ojczyzny, ale również w imię najbardziej szlachetnej ze wszystkich pobudek – w imię pomocy drugiemu człowiekowi. Pokazujemy, że Godność Niepodległej to wolność od totalitaryzmów.

 

PFN

Złóż wniosek