Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa

AKTUALNOŚCI

Świąteczna wizyta w Grodnie

W dniach 15–17 grudnia 2017 roku Prezes Polskiej Fundacji Narodowej – Cezary Jurkiewicz, złożył świąteczną wizytę Polakom mieszkającym na terenie Białorusi, m.in. w diecezji grodzieńskiej.

Okazją do spotkań była pomoc w dystrybucji paczek, które w okresie przedświątecznym Polacy z kresów otrzymują od organizacji i rodaków z Polski.
Cezary Andrzej Jurkiewicz wziął również udział w spotkaniu wigilijnym w Konsulacie z udziałem Konsula Generalnego RP w Grodnie – Jarosława Książka. Podczas tego wydarzenia zasłużone w oświacie i pracy wychowawczej polskie nauczycielki zostały odznaczone Medalami Komisji Edukacji Narodowej.

Złóż wniosek