Polska Fundacja Narodowa222 Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa

AKTUALNOŚCI

Konkurs „Odkrywanie śladów historii lat 1944 - 1989 w przestrzeni publicznej mojej małej ojczyzny”.

Polska Fundacja Narodowa wraz z Mazowieckim Kuratorium Oświaty przygotowała konkurs skierowany do uczniów wszystkich typów szkół z terenu województwa mazowieckiego. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o dziejach społeczności lokalnej, kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania źródeł historycznych, ich analizy, dokumentowania chlubnych i kontrowersyjnych śladów historii najnowszej, znajdujących się w najbliższym otoczeniu.

Konkurs wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz w działania związane z ogłoszeniem roku szkolnego 2017/2018 przez Minister Edukacji Narodowej "Rokiem dla Niepodległej". Jest to także odpowiedź na Uchwałę XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie miejsca lokalnych bohaterów w przestrzeni publicznej wolnej od symboli propagujących systemy totalitarne.

28 marca b.r. Prezes Polskiej Fundacji Narodowej Cezary Andrzej Jurkiewicz i Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska podpisali list intencyjny w sprawie realizacji Konkursu.

Złóż wniosek