Polska Fundacja Narodowa222 Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa

AKTUALNOŚCI

Kampania – Together on the side of truth – Marzec 1968 r.

Wydarzenia, które miały miejsce w marcu 1968 r. weszły do polskiej historii jako przejaw antysemityzmu władz komunistycznych.

Za wydarzenia marca 1968 r. odpowiadają komuniści z PZPR, w szczególności antysemicka frakcja Mieczysława Moczara, a nie cały naród polski. Władze PRL na rozkaz ZSRR zerwały stosunki z Izraelem, rozpętały antysemicką nagonkę i zablokowały spektakl „Dziady” Mickiewicza. 8 marca 1968 r. w Warszawie i kilkunastu innych miastach Polski wybuchły protesty studentów, robotników i uczniów szkół średnich. Stłumiono je brutalnie. Był to zryw społeczeństwa przeciwko władzy narzuconej przez Sowietów i masowy protest pierwszej generacji urodzonej już w PRL.

Niestety, prawda o tych wydarzeniach nie została nigdy jasno wyartykułowana. Próba ukrycia prawdy historycznej oraz próba obarczenia polskiego społeczeństwa winą za komunistyczną, antysemicką nagonkę, musi spotkać się ze zdecydowaną reakcją i obroną wizerunku Polski i Polaków.

W związku z 50. rocznicą wydarzeń marcowych uruchomiona została strona internetowa www.march68.pl, której celem jest wyjaśnienie genezy i przebiegu wydarzeń marca ’68.  

Złóż wniosek