Polska Fundacja Narodowa222 Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa

PISZĄ O POLSCE

Dlaczego Polska chce, by Niemcy zapłacili za II wojnę światową

W materiale dla History.com Erin Blakemore porusza temat reparacji wojennych, których domaga się Polska od Niemiec. Autorka tłumaczy dlaczego państwo może zabiegać o takie zadośćuczynienie. Dodatkowo przypomina, że do tej pory Polska nie wystąpiła z oficjalnym żądaniem reparacji od Niemiec.

Po zakończeniu II wojny światowej, w ciągu kolejnych dziesięcioleci, Polska odbudowała się i odrodziła. Ale pamięć o okupacji hitlerowskiej istnieje do dziś. Od lat toczy się spór o to czy Niemcy zadośćuczynią za swoje działania wobec Polski. Według Blakemore, obecna sytuacja zagraża stosunkom dyplomatycznym między oboma krajami. Autorka tekstu przypomina, że w marcu 2018 roku kwestia powróciła, gdy polski prawnik Arkadiusz Mularczyk stwierdził, że Niemcy są winne odszkodowań wartych nawet 850 miliardów dolarów.

Twierdzenie to opiera się na rozmiarze zniszczenia i cierpieniu kraju. Hitlerowcy zamordowali 6 milionów Polaków, różnych wyznań, zarówno cywili jak i wojskowych. Blakemore zwraca uwagę na fakt, że zniszczone i zrabowane przez nazistów zostały również obiekty kultury, tereny przemysłowe zrównano z ziemią, a miasta - zniszczono. Do tej pory nie została ostatecznie załatwiona sprawa zwrotu zagrabionych i zniszczonych w czasie wojny dzieł sztuki i dóbr kultury.

Jak pisze autorka tekstu, kwestie reparacji sięgają końca II wojny światowej, kiedy to trwały negocjacje, min. odnośnie losu Polski. W 1945 roku przywódcy trzech krajów alianckich (ZSRR, Wielka Brytania i USA) zebrali się na konferencji w Poczdamie, aby ustalić kształt powojennej Europy. Wtedy ostatecznie obarczono Niemcy odpowiedzialnością za wywołanie II wojny światowej i nałożono na nie obowiązek naprawienia szkód i pokrycia strat. W rzeczywistości zadośćuczynienie dostały nieliczne państwa, w tym Grecja oraz Izrael.

Jak pisze Blakemore, Polska po II wojnie światowej stała się państwem komunistycznym, zależnym od ZSRR. W 1953 roku władze ludowej Polski zrzekły się prawa do dodatkowej rekompensaty za II wojnę światową, którą miały wypłacić Niemcy. Ponadto, po zjednoczeniu się Niemiec w 1990 roku, Polska nie wniosła żadnych roszczeń przeciwko nowo połączonemu krajowi. Autorka artykułu też dodaje, że w 1992 roku Niemcy zapłacili 500 milionów marek - w tamtym czasie około 320 milionów dolarów - polskim ofiarom nazizmu, za pośrednictwem Fundacji Polsko-Niemieckiego Pojednania.

Mogłoby się zatem wydawać, iż kwestia odszkodowań została wyjaśniona i uregulowana. Blackmore zauważa jednak, że dla wielu Polaków sprawa jest nadal kwestią sporną i wymaga dalszej debaty.

W swoim tekście autorka przypomina przemówienie, które w 2017 roku wygłosił Jarosław Kaczyński, przewodniczący prawicowej partii Prawo i Sprawiedliwość. Nazwał on kwestię reparacji sprawą polskiego honoru. "Francuzom zapłacono, Żydom zapłacono, wielu innym narodom zapłacono za straty, które ponieśli w czasie II wojny światowej, Polakom nie." - powiedział Kaczyński. "Chodzi nie tylko o środki narodowe, chodzi o nasz status, o nasz honor.”

Według autorki tekstu, wezwaniom Kaczyńskiego do reparacji towarzyszyły realne działania polskiego rządu. W tym miesiącu grupa ekspertów parlamentarnych orzekła, że Polska ma prawo żądać odszkodowań. Tymczasem grupa niemieckich ekspertów parlamentarnych orzekła, że Polska nie ma prawa wymagać od nich czegokolwiek.

Jak słusznie zauważa Blackmore, żadna kwota nie zrekompensuje Polakom niemieckiej okupacji, zniszczonych doszczętnie miast, okrucieństwa czy chowania ofiar w masowych, bezimiennych grobach. Dla kraju odszkodowania mają wymiar symboliczny. Warto też pamiętać, że rząd polski nigdy oficjalnie nie podporządkował się Niemcom podczas II wojny światowej i nie podporządkuje się im także w kwestii reparacji.

https://www.history.com/news/poland-wwii-reparations-germany

Złóż wniosek