Polska Fundacja Narodowa222 Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa

PISZĄ O POLSCE

PwC Women in Work Index 2018 –
Polska na 9. miejscu

Firma PricewaterhouseCoopers (PwC) opublikowała niedawno raport Women in Work Index 2018, w którym poddała analizie otwartość rynku pracy dla kobiet.

Spośród 33 krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Polska zajęła 9. Miejsce. Jest to duży awans. Ten skok Polska zawdzięcza czynnikom takim, jak relatywnie niewielka różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, zwiększenie zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin czy malejącej stopie bezrobocia wśród pań.

Raport analizuje sytuację kobiet na rynku pracy w 33 krajach OECD, która jest mierzona za pomocą wskaźników takich jak: różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn (tzw. pay gap), stopa bezrobocia wśród kobiet, bezpieczeństwo zatrudnienia, forma zatrudnienia (pełny lub niepełny etat). Tegoroczna edycja raportu obejmuje dane za 2016 rok. Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce rankingu, co daje jej awans z miejsca 19., które zajmowała w 2000 roku. Jak podaje organiacja przygotowująca raport, to jeden z najszybszych wzrostów – podobnymi mogą pochwalić się jedynie Luksemburg oraz Izrael. Z kolei znacząco spadły w rankingu Portugalia i Stany Zjednoczone, które zajmowały odpowiednio 5 i 9 miejsce.

Dane liczbowe opublikowene w raporcie pokazują zmiany, które przyczyniły się do wspięcia się Polski w rankingu o dziesięć oczek. Przykładem może być trzykrotny spadek stopy bezrobocia wśród kobiet z 18% w 2000 roku do 6% w 2016 roku oraz to, że wskaźnik zatrudnienia na pełnym etacie wynosi aż 91%, podczas gdy średnia dla krajów OECD wynosi 75%.

Według Anny Sieńko – lidera zespołu Digital & Technolog, partnera PwC, wszystkie te dobre informacje nie oznaczają, że nie ma już nic do zrobienia. W Polsce powinna być nadal wzmacniana przedsiębiorczość kobiet. Należy pracować nad zwiększeniem ich udziału w zarządach i radach nadzorczych firm. Konieczna jest budowa stabilnej i odpowiedzialnej polityki prorodzinnej, która nie wyklucza kobiet z rynku pracy z powodu macierzyństwa.

https://www.pwc.pl/pl/media/2018/2018-03-08-pwc-polska-women-in-work-index-2018.html

Złóż wniosek