Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa

team¹ºº

team¹ºº to program Polskiej Fundacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, realizowany we współpracy z Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym. Program ma za zadanie wspieranie młodych, polskich sportowców, członków kadry narodowej w ich dążeniu do sukcesu i medali.

team¹ºº

team¹ºº to program Polskiej Fundacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, realizowany we współpracy z Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym. Program ma za zadanie wspieranie młodych, polskich sportowców, członków kadry narodowej w ich dążeniu do sukcesu i medali.

Projekt team¹ºº został wdrożony przez PFN na kolejne 3 lata. Założeniem programu jest uruchomienie stypendium dla młodych, utalentowanych, polskich sportowców, które ma im dać możliwość łączenia kariery sportowej, ciężkich treningów z nauką, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, a także godne reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej na świecie. Inwestycja w rozwój oraz doskonalenie umiejętności młodych, polskich sportowców jest ważnym elementem reprezentowania dobrego imienia Polski na arenie międzynarodowej. Są oni skutecznymi ambasadorami polskości na świecie. „Inwestycja w młode pokolenie jest inwestycją dla Polski i Polaków. Tym samym doskonale wpisuje się ona w misję PFN, jaką jest promocja Polski.” – Cezary Andrzej Jurkiewicz, Prezes Polskiej Fundacji Narodowej.

Program team¹ºº skierowany jest do zawodników objętych systemem sportu młodzieżowego (juniora lub młodzieżowca, zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie we właściwych polskich związkach sportowych, regulacjach europejskich, bądź międzynarodowych federacjach sportowych), uprawiających sporty letnie oraz zimowe, będących zawodnikami kadry narodowej polskich związków sportowych.


Sportowcy, w ramach programu, mogą zdecydować o wykorzystaniu otrzymanych funduszy na refundację wydatków m.in. na: fizjoterapię, dietetykę, psychologa, suplementację, lekarza czy studia. Przestrzeganie "Kodeksu Etyki Beneficjenta" oraz utrzymanie mistrzowskiego poziomu sportowego są warunkami korzystania z programu team¹ºº w ciągu najbliższych 3 lat. Kodeks Etyki Beneficjenta zawiera m.in.: zobowiązanie do przestrzegania etyki sportowej oraz godnego reprezentowania Polski.
Wnioski sportowców o przystąpienie do projektu team¹ºº pod względem formalnym były akceptowane przez Instytut Sportu, który jest partnerem merytorycznym przedsięwzięcia. Instytut Sportu podległy Ministerstwu Sportu i Turystyki, zajmuje się kwalifikacją sportowców do programu, kontrolą wydatkowania środków oraz monitorowaniem osiągnięć sportowych. Jest to pierwszy wspierający młodych sportowców tego typu program w Polsce.


Obecnie z programu team¹ºº korzysta 127 młodych, polskich sportowców, którzy od momentu wystartowania programu zajmowali już około 60 razy miejsca 1-4 w zawodach o randze Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy i Świata oraz w kategoriach juniorskich, bądź młodzieżowych.

Złóż wniosek