Polska Fundacja Narodowa222 Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa

team¹ºº

team¹ºº to program Polskiej Fundacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, realizowany we współpracy z Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym. Program ma za zadanie wspieranie młodych, polskich sportowców, członków kadry narodowej w ich dążeniu do sukcesu i medali.

team¹ºº

team¹ºº to program Polskiej Fundacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, realizowany we współpracy z Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym. Program ma za zadanie wspieranie młodych, polskich sportowców, członków kadry narodowej w ich dążeniu do sukcesu i medali.

Projekt team¹ºº został wdrożony przez PFN na kolejne 3 lata. Założeniem programu jest uruchomienie stypendium dla młodych, utalentowanych, polskich sportowców, które ma im dać możliwość łączenia kariery sportowej, ciężkich treningów z nauką, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, a także godne reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej na świecie. Inwestycja w rozwój oraz doskonalenie umiejętności młodych, polskich sportowców jest ważnym elementem reprezentowania dobrego imienia Polski na arenie międzynarodowej. Są oni skutecznymi ambasadorami polskości na świecie. „Inwestycja w młode pokolenie jest inwestycją dla Polski i Polaków. Tym samym doskonale wpisuje się ona w misję PFN, jaką jest promocja Polski.” – Cezary Andrzej Jurkiewicz, Prezes Polskiej Fundacji Narodowej.

Program team¹ºº skierowany jest do zawodników objętych systemem sportu młodzieżowego (juniora lub młodzieżowca, zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie we właściwych polskich związkach sportowych, regulacjach europejskich, bądź międzynarodowych federacjach sportowych), uprawiających sporty letnie oraz zimowe, będących zawodnikami kadry narodowej polskich związków sportowych.


Sportowcy, w ramach programu, mogą zdecydować o wykorzystaniu otrzymanych funduszy na refundację wydatków m.in. na: fizjoterapię, dietetykę, psychologa, suplementację, lekarza czy studia. Przestrzeganie "Kodeksu Etyki Beneficjenta" oraz utrzymanie mistrzowskiego poziomu sportowego są warunkami korzystania z programu team¹ºº w ciągu najbliższych 3 lat. Kodeks Etyki Beneficjenta zawiera m.in.: zobowiązanie do przestrzegania etyki sportowej oraz godnego reprezentowania Polski.
Wnioski sportowców o przystąpienie do projektu team¹ºº pod względem formalnym były akceptowane przez Instytut Sportu, który jest partnerem merytorycznym przedsięwzięcia. Instytut Sportu podległy Ministerstwu Sportu i Turystyki, zajmuje się kwalifikacją sportowców do programu, kontrolą wydatkowania środków oraz monitorowaniem osiągnięć sportowych. Jest to pierwszy wspierający młodych sportowców tego typu program w Polsce.


Obecnie z programu team¹ºº korzysta już 200 polskich sportowców, w tej liczbie 25 z niepełnosprawnościami, którzy od momentu wystartowania programu zdobyli blisko 100 medali w zawodach o randze Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata.

Kodeks Etyki Beneficjenta Programu dofinansowania dwustu perspektywicznych polskich sportowców pod nazwą „team¹ºº

Jako Beneficjent Programu dofinansowania stu perspektywicznych polskich sportowców pod nazwą „team¹ºº” uroczyście zobowiązuję się do:

  1. Odnoszenia się z szacunkiem i czcią do symboli narodowych, stosownie do postanowień ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.
  2. Dbania o dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Godnego reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej.
  4. Nieużywania słów powszechnie uznanych za wulgarne.
  5. Szanowania innych osób, w szczególności poprzez poszanowanie praw i wolności drugiego człowieka zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym w szczególności z postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. Aktywnego i regularnego uczestnictwa w treningach, zgrupowaniach lub zawodach, zgodnie z planami treningów opracowanymi przez szkoleniowców właściwych z uwagi na trenowaną dyscyplinę sportową.
  7. Wydatkowania otrzymanych środków finansowych zgodnie z ich zadeklarowanym przeznaczeniem.
  8. Prowadzenia sportowego trybu życia, z wyłączeniem wszelkich używek mogących negatywnie wpłynąć na moje wyniki sportowe lub godne promowanie wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności alkoholu, wyrobów tytoniowych, substancji odurzających i psychoaktywnych.
  9. Niezażywania substancji ani niedopuszczania się czynności określonych w Liście Substancji i Metod Zabronionych ogłaszanej przez Światową Agencję Antydopingową. Oświadczam, że zgadzam się z przyjęciem założenia, że za zażycie substancji określonej na Liście Substancji i Metod Zabronionych poczytywane będzie uzyskanie potwierdzającego wyniku analizy próbki „B” w badaniach antydopingowych, przeprowadzonych przez laboratorium akredytowane przez Światową Agencję Antydopingową.
  10. Osiągania coraz lepszych wyników sportowych, z zachowaniem poszanowania własnego zdrowia i możliwości fizjologicznych organizmu.
BENEFICJENCI PROGRAMU team100
L.P. NAZWISKO I IMIĘ DYSCYPLINA
1. Bartusz Maja Parabadminton
2. Dąbczyńska Wiktoria Badminton
3. Goszczyńska Aleksandra Badminton
4. Śmiłowski Paweł Badminton
5. Świerczyńska Magdalena Badminton
6. Mitoraj Kinga Biathlon
7. Żuk Kamila Biathlon
8. Marczykowska Natalia Boks
9. Wójcik Elżbieta Boks
10. Borowska Anna Judo
11. Kowalczyk Julia Judo
12. Kozłowski Rafał Judo
13. Kuczera Piotr Judo
14. Ozimek Jakub Judo
15. Pacut Beata Judo
16. Borowska Dorota Kajakarstwo
17. Bródka Jakub Kajakarstwo
18. Brzeziński Jakub Kajakarstwo
19. Cyrulewska Klaudia Kajakarstwo
20. Dziurla Dawid Kajakarstwo
21. Grabowski Bartosz Kajakarstwo
22. Hołdak Marcel Kajakarstwo
23. Iskrzycka Justyna Kajakarstwo
24. Kaczmarek Paweł Kajakarstwo
25. Kitewski Aleksander Kajakarstwo
26. Klatt Martyna Kajakarstwo
27. Korsak Przemysław Kajakarstwo
28. Kowalski Patryk Kajakarstwo
29. Lis Julia Kajakarstwo
30. Moździerski Tomasz Kajakarstwo
31. Ostrowska Sandra Kajakarstwo
32. Paszek Paulina Kajakarstwo
33. Puławska Anna Kajakarstwo
34. Sandera Wiktor Kajakarstwo
35. Sztuba Kacper Kajakarstwo
36. Śliwiński Arsen Kajakarstwo
37. Tracz Wojciech Kajakarstwo
38. Weckwert Filip Kajakarstwo
39. Wiśniewska Helena Kajakarstwo
40. Włodarczyk Dominika Kajakarstwo
41. Zezula Norman Kajakarstwo
42. Zwolińska Klaudia Kajakarstwo
43. Banaszczyk Dorota Karate
44. Czubak Dawid Kolarstwo
45. Jaskulska Marta Kolarstwo
46. Kaczkowska Justyna Kolarstwo
47. Kowal Łukasz Kolarstwo
48. Krawczyk Szymon Kolarstwo
49. Łączkowski Cezary Kolarstwo
50. Maciejuk Filip Kolarstwo
51. Mikołajczyk Rafał Kolarstwo
52. Pikulik Daria Kolarstwo
53. Pikulik Wiktoria Kolarstwo
54. Płosaj Nikol Kolarstwo
55. Prokopyszyn Filip Kolarstwo
56. Rajkowski Patryk Kolarstwo
57. Rochna Daniel Kolarstwo
58. Różyńska Nikola Kolarstwo
59. Rudyk Bartosz Kolarstwo
60. Rudyk Mateusz Kolarstwo
61. Sajnok Szymon Kolarstwo
62. Skalniak Agnieszka Kolarstwo
63. Staniszewski Daniel Kolarstwo
64. Szumiec Rafał Kolarstwo
65. Andrejczyk Maria Lekka atletyka
66. Andrzejczak Jakub Lekka atletyka
67. Baran Patryk Lekka atletyka
68. Bukowiecki Konrad Lekka atletyka
69. Czarnecki Łukasz Lekka atletyka
70. Dąbrowska Martyna Lekka atletyka
71. Dobek Patryk Lekka atletyka
72. Ennaoui Sofia Lekka atletyka
73. Galant Martyna Lekka atletyka
74. Gaworska Aleksandra Lekka atletyka
75. Janowicz Adrianna Lekka atletyka
76. Kardasz Klaudia Lekka atletyka
77. Kibil Jagoda Lekka atletyka
78. Kobielski Norbert Lekka atletyka
79. Kopron Malwina Lekka atletyka
80. Kossakowski Aleksander (przewodnik: Sylwester Lepiarz) Lekka atletyka
81. Kotkowski Michał Lekka atletyka
82. Kucharczyk Karolina Lekka atletyka
83. Lepiato Maciej Lekka atletyka
84. Maruszewska Klaudia Lekka atletyka
85. Mazur Joanna (przewodnik: Michał Stawicki) Lekka atletyka
86. Mazur Szymon Lekka atletyka
87. Mrzygłód Cyprian Lekka atletyka
88. Niedbała Anna Lekka atletyka
89. Oleszczuk Kacper Lekka atletyka
90. Przybyła Kamila Lekka atletyka
91. Rozmys Michał Lekka atletyka
92. Siciarz Klaudia Lekka atletyka
93. Smosarski Dominik Lekka atletyka
94. Stachnik Oskar Lekka atletyka
95. Stój Bartłomiej Lekka atletyka
96. Sułek Adrianna Lekka atletyka
97. Swoboda Ewa Lekka atletyka
98. Urban Karolina Lekka atletyka
99. Witek Marcelina Lekka atletyka
100. Wyciszkiewicz Patrycja Lekka atletyka
101. Zabawska Daria Lekka atletyka
102. Zimny Tymoteusz Lekka atletyka
103. Dudka Adam Łucznictwo
104. Zyzańska Sylwia Łucznictwo
105. Kaliszek Natalia Łyżwiarstwo figurowe
106. Bosiek Karolina Łyżwiarstwo szybkie
107. Czyszczoń Magdalena Łyżwiarstwo szybkie
108. Maliszewska Natalia Łyżwiarstwo szybkie
109. Michalski Piotr Łyżwiarstwo szybkie
110. Wielgat Adrian Łyżwiarstwo szybkie
111. Wójcik Andżelika Łyżwiarstwo szybkie
112. Ziomek Kaja Łyżwiarstwo szybkie
113. Karpiel Zuzanna Narciarstwo alpejskie
114. Bury Dominik Narciastwo klasyczne
115. Wąsek Paweł Narciastwo klasyczne
116. Dominiak Natalia Pięciobój nowoczesny
117. Ławrynowicz Daniel Pięciobój nowoczesny
118. Belczewska Monika Pływanie
119. Golus Michał Pływanie
120. Hallmann Weronika Pływanie
121. Jabłońska Oliwia Pływanie
122. Juraszek Paweł Pływanie
123. Kraska Jakub Pływanie
124. Książek Jakub Pływanie
125. Kusto Rafał Pływanie
126. Ochtera Aleksandra Pływanie
127. Ostrowski Karol Pływanie
128. Piszczorowicz Bartosz Pływanie
129. Rzetelski Kamil Pływanie
130. Skierka Jakub Pływanie
131. Stokowski Kacper Pływanie
132. Sztandera Dominika Pływanie
133. Świtkowski Jan Pływanie
134. Tomczyk Dawid Pływanie
135. Wojdak Wojciech Pływanie
136. Wożniak Paulina Pływanie
137. Adamus Bartłomiej Podnoszenie ciężarów
138. Karolak Magdalena Podnoszenie ciężarów
139. Szymański Sławomir Podnoszenie ciężarów
140. Chmielewski Wojciech Saneczkarstwo lodowe
141. Kowalewski Jakub Saneczkarstwo lodowe
142. Skrzek Kaja Skoki do wody
143. Pilch Tomasz Skoki narciarskie
144. Wolny Jakub Skoki narciarskie
145. Kwiatkowski Oskar Snowboard
146. Breś Klaudia Strzelectwo sportowe
147. Pierzyński Kacper Strzelectwo sportowe
148. Tomala Joanna Strzelectwo sportowe
149. Bielec Maciej Szermierka
150. Chrzanowska Julia Szermierka
151. Chrzanowska Marika Szermierka
152. Kolańczyk Wojciech Szermierka
153. Rutz Barbara Szermierka
154. Rządkowski Andrzej Szermierka
155. Swatowska Martyna Szermierka
156. Tomczak Renata Szermierka
157. Walczyk Julia Szermierka
158. Zamachowska Aleksandra Szermierka
159. Żurowska Beata Szermierka
160. Całka Norbert Szermierka na wózkach
161. Wyganowski Zbigniew Szermierka na wózkach
162. Adamkiewicz Patrycja Taekwondo
163. Hołubowicz Karol Taekwondo
164. Kowalczuk Aleksandra Taekwondo
165. Robak Karol Taekwondo
166. Jastrzębska Dajana Tenis stołowy
167. Fręch Magdalena Tenis ziemny
168. Majchrzak Kamil Tenis ziemny
169. Bugajska Sara Wioślarstwo
170. Barański Fabian Wioślarstwo
171. Bartosz Modrzyński Wioślarstwo
172. Biskup Mateusz Wioślarstwo
173. Czaja Dominik Wioślarstwo
174. Dominiczak Jakub Wioślarstwo
175. Grzella Paulina Wioślarstwo
176. Kraska Mateusz Wioślarstwo
177. Lemańczuk Krystyna Wioślarstwo
178. Michałkiewicz Olga Wioślarstwo
179. Pawłowski Marcin Wioślarstwo
180. Przekopski Patryk Wioślarstwo
181. Węgrzycki-Szymczyk Natan Wioślarstwo
182. Wieliczko Marta Wioślarstwo
183. Wierzbowska Maria Wioślarstwo
184. Zillmann Katarzyna Wioślarstwo
185. Bernatek Mateusz Zapasy
186. Brylewski Jakub Zapasy
187. Ciunek Ewelina Zapasy
188. Kościółek Kamil Zapasy
189. Kośla Beata Zapasy
190. Kurniczak Gerard Zapasy
191. Mądrowska Katarzyna Zapasy
192. Ołenczyn Patryk Zapasy
193. Pacurkowski Roman Zapasy
194. Sadowik Krzysztof Zapasy
195. Szynkowska Dominika Zapasy
196. Walerzak Agata Zapasy
197. Wólczyńska Aleksandra Zapasy
198. Gołębiowska Wiktoria Żeglarstwo
199. Kwaśna Magdalena Żeglarstwo
200. Melzacka Aleksandra Żeglarstwo

Złóż wniosek