g+
youtube
twitter
facebook
strona głównaO „team¹ºº

Rusza team¹ºº! MSiT oraz PFN inwestują w młodych sportowców


team¹ºº, czyli sportowi Ambasadorzy Polski


Polska Fundacja Narodowa wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki zaprezentowały innowacyjny projekt finansowania młodych perspektywicznych sportowców pod nazwą team¹ºº. Z inicjatywy Ministra Sportu i Turystyki, dzięki Fundatorom Polskiej Fundacji Narodowej we współpracy z Instytutem Sportu został opracowany autorski program bezpośredniego wsparcia dla stu utalentowanych zawodników.


team¹ºº to projekt Polskiej Fundacji Narodowej (PFN) i Ministerstwa Sportu i Turystyki, który powstał z inicjatywy ministra Witolda Bańki. Główny cel programu to wsparcie młodych, polskich i perspektywicznych sportowców, członków kadr narodowych, którym oprócz szkolenia związkowego zostanie zapewniona dodatkowa, indywidualna ścieżka finansowania. Założeniem jest uruchomienie kwoty w wysokości 4 mln zł rocznie, ze środków przekazanych przez fundatorów PFN. Każdy z zawodników będzie otrzymywał około 40 000 zł. Mają one zostać przeznaczone na rozwój oraz doskonalenie umiejętności utalentowanych sportowców w wieku od 18 do 23 lat.


– Polska Fundacja Narodowa jest instytucją powołaną do inicjowania i realizacji projektów, które mają na celu promować Polskę oraz polskie wartości za granicą. Młodzi sportowcy, którzy otrzymają za jej pośrednictwem wsparcie, osiągając dobre wyniki i postępując zgodnie z zasadami fair play, mogą być doskonałymi ambasadorami polskości w świecie. Inwestycja w młode pokolenie jest inwestycją dla Polski i Polaków. Tym samym doskonale wpisuje się w misję PFN, jaką jest promocja naszego kraju – podkreśla Premier Beata Szydło.


team¹ºº jest programem przeznaczonym dla utalentowanych zawodników, którzy staną się naszą sportową elitą w perspektywie najbliższych lat. Program skonstruowany jest tak, aby wspierał sportowca w obszarze procesu szkolenia oraz współzawodnictwa, ale również uczył odpowiedzialności i radzenia sobie w sytuacjach pozasportowych. Chcemy sprawdzić skuteczność modelu, który eliminuje zbędnych pośredników w dystrybucji środków sponsorskich i nauczyć młodych zawodników efektywnego inwestowania we własną karierę. Pieniądze trafią do nich bez pośrednictwa związków dzięki PFN i Spółkom Skarbu Państwa, które pomogą zdolnej młodzieży w ramach Kodeksu Dobrych Praktyk Sponsoringowych – mówi Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki.


– Sport łączy. Dlatego też jesteśmy dumni, że zostaliśmy zaproszeni przez Ministerstwo Sportu i Turystyki do ufundowania unikatowego programu team¹ºº. Stawiamy na młodzież, która ma ambicje walczyć o najwyższe stopnie podium, chce promować polskie wartości, a także pełnić rolę ambasadorów polskości w świecie – dodaje Cezary Andrzej Jurkiewicz, Prezes Polskiej Fundacji Narodowej.


team¹ºº startuje od lipca 2017 r. Program skierowany jest do zawodników objętych systemem sportu młodzieżowego, uprawiających indywidualne sporty olimpijskie (letnie oraz zimowe), będących zawodnikami kadr narodowych polskich związków sportowych.


Dzięki wsparciu finansowemu Polskiej Fundacji Narodowej 100 utalentowanych sportowców będzie miało możliwość m.in. połączenia kariery sportowej z edukacją i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.


Młodzi zawodnicy zakwalifikowani przez Instytutu Sportu do programu team¹ºº zobowiązali się do przestrzegania postanowień zawartych w „Kodeksie uczestnika programu team¹ºº”. Wśród 10 postanowień, wymienionych w kodeksie, są m.in.: odnoszenie się z szacunkiem i czcią do symboli narodowych oraz dbanie o dobre imię Polski. Sportowcy mają pełnić rolę ambasadorów polskości na świecie, dlatego też są zobligowani do prezentowania godnej postawy sportowej oraz etycznej. Doping czy nieetyczne zachowanie automatycznie wykluczą zawodnika z programu.


Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia team¹ºº jest, nadzorowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Instytut Sportu. Jednostka, zajmuje się m.in.: kwalifikacją sportowców do programu, kontrolą wydatkowania środków oraz monitorowaniem osiągnięć sportowych.


– Po roku będziemy weryfikować zarówno wyniki, jak i efektywność wydatkowania środków finansowych – mówi dr Piotr Żmijewski, zastępca Dyrektora ds. Badań i Wdrożeń Instytutu Sportu.


Sportowcy, w ramach programu, mogą zdecydować samodzielnie o wykorzystaniu otrzymanych funduszy na refundację wydatków m.in. na: fizjoterapeutę, lekarza, dietetyka, psychologa, suplementację czy studia.


Każdy wydatek będzie musiał zostać właściwie udokumentowany. Rozliczenie nastąpi bezpośrednio z każdym sportowcem. Ma to go nauczyć zrównoważonej i efektywnej kontroli swojej kariery. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce.


Polska Fundacja Narodowa została powołana przez siedemnaście największych polskich spółek w celu promocji i ochrony wizerunku Rzeczpospolitej Polskiej. Polską Fundację Narodową tworzą: PGE, Enea, Energa, Tauron, PZU, PKO BP, Giełda Papierów Wartościowych, Totalizator Sportowy, PGNiG, PKN Orlen, Grupa Lotos, KGHM, Grupa Azoty, Polska Grupa Zbrojeniowa, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Polski Holding Nieruchomości i Polskie Koleje Państwowe.


Instytut Sportu jest to jednostka badawcza podległa Ministrowi Sportu i Turystyki. Został powołany Zarządzeniem nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1977 r. jako samodzielna placówka naukowa. Na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych Instytut działa jako instytut badawczy.

KODEKS


Kodeks Etyki Beneficjenta Programu dofinansowania stu perspektywicznych polskich sportowców pod nazwą „team¹ºº


Jako Beneficjent Programu dofinansowania stu perspektywicznych polskich sportowców pod nazwą „team¹ºº” uroczyście zobowiązuję się do:


1. Odnoszenia się z szacunkiem i czcią do symboli narodowych, stosownie do postanowień ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.


2. Dbania o dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej.


3. Godnego reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej.


4. Nieużywania słów powszechnie uznanych za wulgarne.


5. Szanowania innych osób, w szczególności poprzez poszanowanie praw i wolności drugiego człowieka zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym w szczególności z postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.


6. Aktywnego i regularnego uczestnictwa w treningach, zgrupowaniach lub zawodach, zgodnie z planami treningów opracowanymi przez szkoleniowców właściwych z uwagi na trenowaną dyscyplinę sportową.


7. Wydatkowania otrzymanych środków finansowych zgodnie z ich zadeklarowanym przeznaczeniem.


8. Prowadzenia sportowego trybu życia, z wyłączeniem wszelkich używek mogących negatywnie wpłynąć na moje wyniki sportowe lub godne promowanie wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności alkoholu, wyrobów tytoniowych, substancji odurzających i psychoaktywnych.


9. Niezażywania substancji ani niedopuszczania się czynności określonych w Liście Substancji i Metod Zabronionych ogłaszanej przez Światową Agencję Antydopingową. Oświadczam, że zgadzam się z przyjęciem założenia, że za zażycie substancji określonej na Liście Substancji i Metod Zabronionych poczytywane będzie uzyskanie potwierdzającego wyniku analizy próbki „B” w badaniach antydopingowych, przeprowadzonych przez laboratorium akredytowane przez Światową Agencję Antydopingową.


10. Osiągania coraz lepszych wyników sportowych, z zachowaniem poszanowania własnego zdrowia i możliwości fizjologicznych organizmu.

LISTA BENEFICJENTÓW


Lista beneficjentów.


1. Śmiłowski Paweł
Badminton

UKS Hubal Białystok
2. Świerczyńska Magdalena
Badminton

UKS Baranowo


3. Mitoraj Kinga
Biathlon

BKS Kościelisko
4. Żuk Kamila
Biathlon

MKS Duszniki Zdrój


5. Borowska Anna
Judo

KS Kejza Team
6. Kowalczyk Julia
Judo

KS Polonia Rybnik


7. Kuczera Piotr
Judo

KS Kejza Team
8. Ozimek Jakub
Judo

AZS AWF Warszawa


9. Pacut Beata
Judo

GKS Czarni Bytom
10. Brzeziński Jakub
Kajakarstwo-slalom

AZS AWF Krakow


11. Sandera Wiktor
Kajakarstwo-slalom

Start Nowy Sącz
12. Sztuba Kacper
Kajakarstwo-slalom

AZS AWF Krakow


13. Zwolińska Klaudia
Kajakarstwo-slalom

KS Start Nowy Sącz
14. Bródka Jakub
Kajakarstwo-sprint

KS Warta Poznań


15. Dziurla Dawid
Kajakarstwo-sprint

KS Warta Poznań
16. Hołdak Marcel
Kajakarstwo-sprint

KKS Nowa Sól


17. Iskrzycka Justyna
Kajakarstwo-sprint

AZS AWF Katowice
18. Kaczmarek Paweł
Kajakarstwo-sprint

AZS AWF Gorzów Wlkp.


19. Kitewski Aleksander
Kajakarstwo-sprint

Zawisza Bydgoszcz
20. Korsak Przemysław
Kajakarstwo-sprint

G'Power Gorzów Wlkp.


21. Kowalski Patryk
Kajakarstwo-sprint

Orzeł Wałcz
22. Lis Julia
Kajakarstwo-sprint

ASZ AWF Poznań


23. Paszek Paulina
Kajakarstwo-sprint

AZS AWF Katowice
24. Puławska Anna
Kajakarstwo-sprint

AZS AWF Gorzów Wlkp.


25. Śliwiński Arsen
Kajakarstwo-sprint

WKK Warszawa
26. Wiśniewski Alan
Kajakarstwo-sprint

KS Warta Poznań


27. Włodarczyk Dominika
Kajakarstwo-sprint

Zawisza Bydgoszcz
28. Czubak Dawid
Kolarstwo

Voster Uniwheels Team


29. Kaczkowska Justyna
Kolarstwo

UKKS Imielin Team
30. Krawczyk Szymon
Kolarstwo

KTK Kalisz


31. Pikulik Daria
Kolarstwo

BCM Nowatex Ziemia Darłowska
32. Płosaj Nikol
Kolarstwo

UKS Limaro Kórnik


33. Rajkowski Patryk
Kolarstwo

UKS Limaro Kórnik
34. Różyńska Nikola
Kolarstwo

Stal Grudziądz


35. Rudyk Mateusz
Kolarstwo

Stal Grudziądz
36. Sajnok Szymon
Kolarstwo

Attaque Team Gusto


37. Skalniak Agnieszka
Kolarstwo

Asana Women`s Team
38. Staniszewski Daniel
Kolarstwo

Verva Active Jet Team


39. Andrejczyk Maria
Lekka atletyka

LUKS Hańcza Suwałki
40. Bukowiecki Konrad
Lekka atletyka

PKS Gwardia Szczytno


41. Dobek Patryk
Lekka atletyka

SKLA Sopot
42. Ennaoui Sofia
Lekka atletyka

LKS Lubusz Słubice


43. Janowicz Adrianna
Lekka atletyka

MKS Baszta Szamotuły
44. Kopron Malwina
Lekka atletyka

AZS UMCS Lublin


45. Maruszewska Klaudia
Lekka atletyka

LKS Jantar Ustka
46. Mazur Szymon
Lekka atletyka

MKS MOS Płomień Sosnowiec


47. Mrzygłód Cyprian
Lekka atletyka

AZS AWF IS Gdańsk
48. Oleszczuk Kacper
Lekka atletyka

KS Polonia Pasłęk


49. Siciarz Klaudia
Lekka atletyka

AZS Kraków
50. Smosarski Dominik
Lekka atletyka

PKS Gwardia Szczytno


51. Stachnik Oskar
Lekka atletyka

ULKS Uczniak Szprotawa
52. Stój Bartłomiej
Lekka atletyka

AZS KU Politechniki Opolskiej


53. Swoboda Ewa
Lekka atletyka

UKS Czwórka Żory
54. Zyzańska Sylwia
Łucznictwo

LKS Łucznik Żywiec


55. Kaliszek Natalia
Łyżwiarstwo figurowe

MKS Axel Toruń
56. Czyszczoń Magdalena
Łyżwiarstwo szybkie

AZS AWF Katowice


57. Maliszewska Natalia
Łyżwiarstwo szybkie

Juvenia Białystok
58. Ziomek Kaja
Łyżwiarstwo szybkie

Cuprum Lubin


59. Bury Dominik
Narciastwo klasyczne

MKS Istebna
60. Wąsek Paweł
Narciastwo klasyczne

WSS Wisła


61. Dominiak Natalia
Pięciobój nowoczesny

ZKS Drzonków
62. Kusto Rafał
Pływanie

Orkan Lubań


63. Skierka Jakub
Pływanie

UKS Trops Kartuzy
64. Stokowski Kacper
Pływanie

UKS G8 Bielany W-wa


65. Sztandera Dominika
Pływanie

MKS Juvenia Wrocław
66. Świtkowski Jan
Pływanie

AZS UMCS Lublin


67. Karolak Magdalena
Podnoszenie ciężarów

KKS Włókniarz Konstantynów
68. Chmielewski Wojciech
Saneczkarstwo lodowe

MKS Karkonosze


69. Skrzek Kaja
Skoki do wody

Stal Rzeszów
70. Breś Klaudia
Strzelectwo sportowe

Zawisza Bydgoszcz


71. Tomala Joanna
Strzelectwo sportowe

Flota Gdynia
72. Bielec Maciej
Szermierka

Szpada Wrocław


73. Chrzanowska Julia
Szermierka

KU AZS UAM Poznań
74. Chrzanowska Marika
Szermierka

KU AZS UAM Poznań


75. Rządkowski Andrzej
Szermierka

KS Wrocławianie
76. Walczyk Julia
Szermierka

KU AZS UAM Poznań


77. Zamachowska Aleksandra
Szermierka

KKS Kraków
78. Adamkiewicz Patrycja
Taekwondo

AZS AWF Warszawa


79. Hołubowicz Karol
Taekwondo

AZS AWF Warszawa
80. Kowalczuk Aleksandra
Taekwondo

AZS OŚ Poznań


81. Robak Karol
Taekwondo

AZS OŚ Poznań
82. Bugajska Sara
Wioślarstwo

AZS-AWF Kraków


83. Dominiczak Jakub
Wioślarstwo

LOTTO Bydgostia
84. Grzella Paulina
Wioślarstwo

BKW Bydgoszcz


85. Kraska Mateusz
Wioślarstwo

Zawisza Bydgoszcz
86. Lemańczyk-Dobrzelak Krystyna
Wioślarstwo

AZS AWF Warszawa


87. Pawłowski Marcin
Wioślarstwo

LOTTO Bydgostia
88. Przekopski Patryk
Wioślarstwo

AZS UMK Energa Toruń


89. Wierzbowska Maria
Wioślarstwo

AZS AWF Kraków
90. Wojtarowicz Barbara
Wioślarstwo

AZS-AWF Kraków


91. Zillmann Katarzyna
Wioślarstwo

AZS UMK Energa Toruń
92. Bernatek Mateusz
Zapasy

AKS Piotrków Tryb.


93. Ciunek Ewelina
Zapasy

Orzeł Namysłow
94. Kościółek Kamil
Zapasy

Stal Rzeszów


95. Kurniczak Gerard
Zapasy

KS Sobieski Poznań
96. Mądrowska Katarzyna
Zapasy

Feniks Pesta Stargard


97. Ołenczyn Patryk
Zapasy

Dąb Brzeźnica
98. Pacurkowski Roman
Zapasy

AZS AWF Warszawa


99. Sadowik Krzysztof
Zapasy

Śląsk Milicz
100. Szynkowska Dominika
Zapasy

WLKS Siedlce


KONTAKT

Adres:
POLSKA FUNDACJA
NARODOWA

Aleja Jana Pawła II 12
00-124 Warszawa

Godziny pracy (pon-pt): 8:00-16:00
Tel: 22 850 93 33

kontakt@pfn.org.pl
Kontakt dla mediów:
media@pfn.org.pl

KRS 0000655791
REGON 366198872
NIP 5252691880