Polska Fundacja Narodowa222 Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa

ZARZĄD FUNDACJI

Zarząd Fundacji

Cezary Andrzej Jurkiewicz Prezes Polskiej Fundacji Narodowej

Antoni Kolek Członek Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej

Maciej Świrski Członek Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej


Cezary Andrzej Jurkiewicz

Od wielu lat związany ze środowiskiem biznesowym. Posiada bardzo duże doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem m.in. w obszarach strategii, projektów, sprzedaży i usług. Umiejętności zawodowe zdobywał na stanowiskach menedżerskich, m.in. przez wiele lat związany był z firmą Tchibo i spółką „Ruch” S.A. jako Dyrektor.
Odpowiedzialny był tam za tworzenie i realizację długo- i średnioterminowej strategii biznesowej oraz politykę personalną firmy. W latach 2010–2015 roku prowadził własną działalność w zakresie zarządzania.
Od grudnia 2015 r. pełnił funkcję Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu oraz podległych mu Ośrodków Przygotowań Olimpijskich. Odpowiadał za stworzenie i wdrożenie strategii COS, realizację procesów zarządczych i operacyjnych oraz nadzór nad planami finansowymi i inwestycyjnymi.
Od 2014 r. Radny m.st. Warszawy, a od 2015 r. Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość m.st. Warszawy. Były Prezes Fundacji „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”, od lat współpracującej z Polakami na Kresach. Prywatnie mąż, ojciec ośmiorga dzieci oraz społecznik, angażujący się w wiele inicjatyw społecznych i patriotycznych.

Antoni Kolek

Od dnia 22 września 2017 r. roku pełni funkcję Członka Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce publicznej. Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także gospodarkę przestrzenną w EUROREG UW. Pracownik naukowy realizujący działalność dydaktyczną. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Jest autorem kilkunastu artykułów i opracowań poświęconych zagadnieniom ubezpieczeń społecznych, rynku pracy oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. W 2016 roku jako Dyrektor Gabinetu Prezesa ZUS był Koordynatorem Przeglądu systemu emerytalnego – „Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”. Posiada również znaczące doświadczenie w zarządzaniu w administracji publicznej.

Maciej Świrski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, PMTP University of Wisconsin (Milwaukee), MBA (Akademia Koźmińskiego). Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu, pracował w wielu polskich i zagranicznych firmach z branży nowych technologii. W latach 2006–2009 pełnił stanowisko Wiceprezesa Zarządu Polskiej Agencji Prasowej S.A., odpowiadał tam za technologie, finanse i działalność internetową Spółki.
Aktywny bloger (około pół tysiąca tekstów na tematy polityczne i tożsamościowe, publikuje na portalach Salon24.pl oraz wpolityce.pl) oraz członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Działa społecznie w kilku obszarach związanych z samoorganizacją społeczeństwa w Polsce. Jest jednym z pomysłodawców odnowienia tradycji Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii. Przez trzy lata pełnił funkcję wicesuperiora Bractwa Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii. Oprócz publikacji blogowych ma w swoim dorobku powieść „Tytuł zastępczy”, opowiadającą w sposób niemartyrologiczny o stanie wojennym.
Jest założycielem Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom. Przez cztery lata był jej prezesem. 

Złóż wniosek