Polska Fundacja Narodowa wsparła "Dom Nadziei"

17

grudnia 2020 r.

Polska Fundacja Narodowa od początku pandemii aktywnie włączyła się w przedsięwzięcia mające na celu przeciwdziałanie chorobie zakaźnej COVID-19.

„Dokonaliśmy bardzo intensywnej i przemyślanej rewizji budżetu na rok 2020. Środki, które udało nam się relokować zaangażowaliśmy w rzeczy najważniejsze- czyli walkę z koronawirusem.”- powiedział prezes Polskiej Fundacji Narodowej dr Marcin Zarzecki. Zgodnie ze statutem Fundacji środki zostały skierowane na ochronę życia i zdrowia Polaków. Od początku pandemii Polska Fundacja Narodowa wsparła kilkadziesiąt szpitali, domów pomocy społecznej, specjalistyczną przychodnię dedykowaną seniorom, hospicja, ale także kombatantów, dla których wraz z innymi organizacjami trzeciego sektora zorganizowaliśmy codziennie dostarczane ciepłe obiady oraz domowe rehabilitacje dla najbardziej potrzebujących weteranów. PFN włączyła się również w pomoc Polakom mieszkającym na Kresach. Razem z MSZ organizowała transporty zawierające środki zabezpieczenia indywidualnego, przyłbice i środki dezynfekujące do Gruzji, na Białoruś, Litwę i Ukrainę. Obecnie udzieliliśmy pomocy dla pracowników i podopiecznych ośrodka, który na co dzień zajmuje się pomocą oraz leczeniem dzieci i młodzieży skrzywdzonej, i doświadczonej przez los.

Fundacja "Dom Nadziei" w Bytomiu jest organizacją zajmującą się od 25 lat pomocą młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, uzależnionym, z podwójną diagnozą oraz ich rodzinom. Fundacja prowadzi Katolicki Ośrodek "Dom Nadziei" w Bytomiu, który jest placówką stacjonarną i całodobową. „Jesteśmy domem, który przyjmuje pacjentów między 14 a 21 rokiem życia, również z podwójną diagnozą, czyli takich, którzy poza uzależnieniem borykają się też z innymi chorobami psychicznymi. Terapia w ośrodku trwa od 9 do 12 miesięcy. Podstawową formą terapii jest terapia grupowa oparta na metodzie społeczności terapeutycznej, z kolei terapia indywidualna jest terapią wspomagającą proces zdrowienia pacjenta. Pacjenci przebywający w naszym ośrodku uczą się realizacji wielu funkcji społecznych, uczą się sposobów redukcji napięcia, organizacji czasu -  najogólniej rzecz ujmując uczą się żyć bez uzależnień.”- powiedziała Elżbieta Łabojko prezes Fundacji „Dom Nadziei”.  W ośrodku większość ról społecznych pełnią pacjenci. Młodzież w Katolickim Ośrodku "Dom Nadziei" sama organizuje sobie świat wokół siebie dbając o siebie nawzajem. Wsparci grupą terapeutyczną uczą się pracować, odpoczywać, bawić się i płakać bez wspomagania się środkami psychoaktywnymi. Proces terapii jest bardzo trudny, wymaga wielkiej determinacji, odwagi i wsparcia, szczególnie wtedy gdy ma się naście lat. 

„W sytuacji wymagającej mobilizacji zasobów i ogólnospołecznej solidarności, Polska Fundacja Narodowa - jako organizacja trzeciego sektora - natychmiast włączyła się w działania związane z walką z chorobą zakaźną COVID-19. Wśród tych działań jest wsparcie  przekazane Fundacji „Dom Nadziei” w Bytomiu. Należy podkreślić zaangażowanie terapeutów, którzy swoją pracą dają świadectwo pełnego oddania na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnienia.” - powiedział wiceprezes PFN Michał Góras.

Fundacja "Dom Nadziei" prowadzi również Poradnię Profilaktyki i Leczenia Uzależnień "Dom Nadziei" w centrum Bytomia. Terapeuci oferują tam terapię indywidualną dla osób chorych i ich rodzin, terapię grupową dla dzieci i ich rodziców oraz terapię rodzinną prowadzoną przez specjalistów psychoterapii uzależnień. 

„ Bardzo dziękuję Polskiej Fundacji Narodowej za wsparcie  jakie otrzymaliśmy dla "Domu Nadziei". Dzięki Waszej pomocy będziemy mogli otoczyć lepszą opieką naszych podopiecznych w tych trudnych czasach szalejącego covidu. Dzięki środkom ochrony osobistej oraz testom będziemy mogli zabezpieczyć naszych podopiecznych, terapeutów, personel medyczny a przede wszystkim będziemy mogli znów bezpiecznie przyjmować osoby czekające na terapię w naszej placówce. Z powodu pandemii mieliśmy kłopoty z przyjmowaniem pacjentów, nie raz musieliśmy wstrzymywać przyjęcia ze względu na niejasny stan zdrowia dziecka bojąc się o bezpieczeństwo tych, którzy już przebywają w "Domu Nadziei". Dzięki sfinansowaniu testów ten problem zostanie rozwiązany.”- powiedziała Elżbieta Łabojko prezes Fundacji „Dom Nadziei” w Bytomiu.