Polska Fundacja Narodowa wsparła Poradnię Psychologiczną dla Dzieci i Młodzieży w Białymstoku

21

czerwca 2021 r.

Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży otrzymała od Polskiej Fundacji Narodowej środki finansowe z przeznaczeniem na realizację celów społecznie użytecznych polegających na zakupie urządzeń, materiałów lub usług przeznaczonych do przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania COVID-19.

Misją i celem placówki jest zwiększenie dostępności specjalistów z zakresu psychiatrii dziecięcej oraz budowanie w środowisku lokalnym sieci wsparcia rodzin, które doświadczają różnego rodzaju problemów psychicznych.

Wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup bezdotykowej stacji pomiaru temperatury ciała i dezynfekcji rąk PMA Solution, sprzętu opartego na czujnikach podczerwieni i 2 megapikselowej podwójnej kamerze oraz maseczek ochronnych dla personelu Poradni.

„Jesteśmy przekonani, że Narodowy Program Szczepień stanowi remedium na pandemię, ale nadal należy podejmować równoległe działania wspierające w zakresie ochrony szczególnie potrzebujących pomocy. W ramach naszych inicjatyw przekazywaliśmy środki finansowe i rzeczowe placówkom szpitalnym, zakładom dla chronicznie chorych, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej i hospicjom, a zatem instytucjom, które świadczą pomoc medyczną i socjalną najbardziej narażonym na konsekwencje COVID-19. Wsparcie Poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży stanowi oczywistą powinność PFN jako aktywnego podmiotu społeczeństwa obywatelskiego” – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes Polskiej Fundacji Narodowej.

„Mamy nadzieję, że dzięki pomocy Polskiej Fundacji Narodowej zminimalizowane zostanie ryzyko konieczności zamknięcia lub ograniczenia działalności placówki ze względu na zakażenie wirusem SARS-Cov-2 oraz przerwanie procesów terapeutycznych. Jednym z celów statutowej działalności Polskiej Fundacji Narodowej jest wspieranie aktywności naukowej, oświatowej, kulturalnej, sportowej oraz ochrony zdrowia obywateli RP. PFN od początku pandemii intensywnie włączyła się w walkę z koronawirusem skupiając się na udzielaniu wsparcia szpitalom, domom opieki, placówkom opiekuńczo-leczniczym, hospicjom oraz poradniom”- dodał wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej Michał Góras.

Mając na uwadze dobro pacjentów oraz ciągłość działań terapeutycznych Polska Fundacja Narodowa wsparła Poradnię Psychologiczną dla dzieci i młodzieży w Białymstoku.