Uroczyste otwarcie wystawy od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej

17

listopada 2021 r.

11 listopada w Brukseli w Kościele Notre Dame de la Chapelle, Prezes Polskiej Fundacji Narodowej dr Marcin Zarzecki otworzył wystawę „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”.

W oficjalnych uroczystościach, które rozpoczęły się Mszą św. za Ojczyznę, udział wzięli przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego- Pan Ambasador Andrzej Sadoś- Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny, Stały Przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej oraz Pan Ambasador Tomasz Szatkowski, Stały Przedstawiciel RP przy Radzie Północnoatlantyckiej. Obecny na wydarzeniu był także Pan Gen. broni Janusz Adamczak - Dyrektor Generalny Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO. Wystawa „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” prezentuje Unię Lubelską, jako prekursorskie wydarzenie na drodze do pokojowego zjednoczenia Europy. Opowiada o tym, że Unia Lubelska stworzyła podwaliny największego demokratycznego państwa XVI- wiecznej Europy. Przedstawia trwałą obecność idei będących dziedzictwem Rzeczpospolitej Obojga Narodów w polskiej kulturze narodowej i w polskiej racji stanu. Ukazuje wkład Polski w budowanie republikańskiej myśli politycznej Europy oraz w tworzenie i obronę wartości europejskich, stanowiących do dziś podstawy tożsamości kulturowej naszego kontynentu.

Wystawa rozpoczyna się od prezentacji historycznego kontekstu zawarcia Unii Lubelskiej. Przedstawia ówczesne społeczeństwo, system polityczny, fenomen polskiej tolerancji religijnej, a także sam Lublin i renesansowe miasta, które powstały w jego okolicach. Prezentuje uchwalenie Konstytucji 3 Maja, trudny okres rozbiorów Polski i odzyskanie niepodległości w 1918 r. Zwycięstwo Polski w Bitwie Warszawskiej, a także chlubną historię walki Polaków o wolność na wszystkich frontach II wojny światowej. Ukazuje zmagania Polski z komunizmem i szczególną rolę jaką odegrał w nich Kościół katolicki. Przypomina powstanie „Solidarności”, która zapoczątkowała rozpad sowieckiego imperium oraz demokratyczne przezmiany w Europie Środkowo-Wschodniej. Bezpośrednim rezultatem tych przezmian było rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 roku i członkostwo Polski w Unii.

Wystawę można oglądać w Brukseli w Kościele Notre Dame de la Chapelle do 21 listopada 2021 roku.

Zapraszamy!

(z materiałów prasowych Fundacji Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE)