Projekty Polskiej Fundacji Narodowej w Wilnie

23

października 2020 r.

Projekty Polskiej Fundacji Narodowej na Litwie koncentrują się na pomocy utrwalającej polskie dziedzictwo narodowe na Litwie. Finansowe zaangażowanie Fundacji umożliwia budowanie postaw związanych z narodową tożsamością oraz ukazanie znaczenia wkładu Polski w historię Europy Środkowej i Wschodniej. Polska Fundacja Narodowa finansuje na Wileńszczyźnie cztery projekty, których celem jest wsparcie insodtrzymujących polską tradycję oraz upowszechniających polskie dziedzictwo kulturowe.

„Polska Fundacja Narodowa bardzo realne uzupełnia dotacje dedykowane na projekty realizowane na Litwie przez MKiDN. To dobra praktyka integrowania zasobów różnych podmiotów dla wspierania kluczowych dla polskiej kultury działań” – stwierdził dr Marcin Zarzecki, prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. 

Pomoc PFN została skierowana m.in. na odrestaurowanie zabytkowych organów w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, stanowiącym „Polskie Serce” Wilna. Ze środków PFN zostanie powołany Instytut Polskiego Dziedzictwa Narodowego na Litwie. Instytut zajmie się dokumentowaniem i przechowywaniem zbiorów o polskiej historii i obecności na Litwie. Fundacja finansuje również całoroczną instalację artystyczną, będzie ona prezentować postaci historyczne związane ze wspólnym dziedzictwem Polski i Litwy. Polska Fundacja Narodowa działa również na rzecz powołania Muzeum Chrztu Litwy - platformy integrującej historię obu krajów.

„W ramach programu „Polskie Dziedzictwo – Wschód” PFN realizuje 4 projekty na łączną kwotę ponad 6 mln 600 tys. zł. Największy z nich dotyczy rekonstrukcji barokowych organów oraz organizacji festiwalu polskiej muzyki sakralnej XVIII i XIX wieku. Cieszymy się, że możemy wesprzeć tak cenne inicjatywy, które bez wątpienia wpisują się w ochronę polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami.” – dodał Michał Góras z Zarządu PFN.

Zobacz galerie