Polska Fundacja Narodowa

Dla nas Polaków nie ma
rzeczy niemożliwych

– tak jest od zawsze.

Chcemy pokazać naszą solidarność, wrażliwość,
gościnność, przedsiębiorczość, kreatywność,
pracowitość i determinację.

 • Pragniemy promować nasze sukcesy w nauce, bogatą kulturę, wspaniałą historię i niepowtarzalną przyrodę. Taką misję ma Polska Fundacja Narodowa.

Polska

 • to kraj ludzi o wielkiej wiedzy i umiejętnościach – słynnego astronoma Mikołaja Kopernika, inżyniera Ernesta Malinowskiego budującego koleje w Andach czy odkrywczyni nowych pierwiastków Marii Skłodowskiej-Curie. Ojczyzna wynalazców radiotelegrafu, kamer czy nawet wycieraczek do samochodu.

 • to kraj dzielnych ludzi, którzy jak król Jan III Sobieski, Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski, Józef Bem czy lotnicy z Dywizjonu 303 walczyli w imię wolności innych narodów. W czasie II wojny światowej Polacy stworzyli największą podziemną armię walczącą z hitlerowskimi Niemcami. Podczas zimnej wojny odważnie rzucili wyzwanie komunizmowi, powołując niezależny związek zawodowy „Solidarność”.

 • to ojczyzna ludzi kultury – kompozytora Fryderyka Chopina, pianistów Artura Rubinsteina czy Ignacego Paderewskiego. To także kraj ojczysty wielkiego papieża, świętego Jana Pawła II.

Zarząd PFN

 • Marcin Zarzecki

  Prezes Zarządu

 • Michał Góras

  Członek Zarządu

 • Cezary Andrzej Jurkiewicz

  Członek Zarządu

 • Marcin Zarzecki

  Prezes Zarządu

  Marcin Zarzecki, doktor nauk społecznych, nauczyciel akademicki w Instytucie Nauk Socjologicznych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wykładowca  Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

  W sektorze prywatnym zajmował stanowiska związane z doradztwem strategicznym. Od 2014 roku był Kierownikiem Laboratorium Metod Numerycznych i Analiz Statystycznych. W latach 2016–2018 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (od 2014 w Zarządzie Głównym PTE, od 2018 w Prezydium PTE jako wiceprezes). W latach 2015–2016 był zastępcą dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2016 roku pełnił funkcję prodziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2020 roku kieruje Zakładem Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych w Instytucie Nauk Socjologicznych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW w Warszawie. Odznaczony Medalem KEN, Medalem za Długoletnią Służbę i Brązowym Krzyżem Zasługi.

  W roku 2016 został powołany przez Premiera Rady Ministrów do Rady Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. Od roku 2016 jest członkiem Zespołu konsultacyjnego ds. badań społecznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2019 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie  odpowiedzialny był za strategie polityk publicznych, analizy i ewaluacje. Autor lub współautor ponad 100 akademickich publikacji recenzowanych. Prywatnie mąż Hanny i ojciec Konstancji.

 • Michał Góras

  Członek Zarządu

  Michał Góras, doświadczony menedżer przez wiele lat związany był z obszarem kultury, dziedzictwa narodowego, promocji. W ostatnich latach był szefem gabinetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Radzie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz w Radzie Muzeum Regionalnego w Siedlcach.

  Ekspert rządowego Programu Niepodległa oraz Członek Zespołu Sterującego programu „Kultura dostępna”. Z resortem kultury związany był również w latach 2006-2007, w następnych latach pracował także w Narodowym Centrum Kultury. Kierował samorządową instytucją odpowiedzialną za promocję i pozyskiwanie środków europejskich. Absolwent menedżerskich studiów Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Ukończył politologię – specjalność Integracja Europejska, Studium Generale Europa na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

  Absolwent podyplomowych studiów Public Relations oraz podyplomowych studiów dla Menedżerów Samorządu Terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej. Posiada duże doświadczenie w pracy samorządowej. Obecnie radny województwa mazowieckiego, wiceprzewodniczący komisji kultury i dziedzictwa narodowego w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Wcześniej radny powiatu mińskiego i dwukrotnie radny miasta Mińsk Mazowiecki.

 • Cezary Andrzej Jurkiewicz

  Członek Zarządu

  W latach 2016-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Od wielu lat związany ze środowiskiem biznesowym. Posiada bardzo duże doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem m.in. w obszarach strategii, projektów, sprzedaży i usług. Umiejętności zawodowe zdobywał na stanowiskach menedżerskich, m.in. przez wiele lat związany był z firmą Tchibo i spółką „Ruch” S.A. jako Dyrektor. Odpowiedzialny był tam za tworzenie i realizację długo- i średnioterminowej strategii biznesowej oraz politykę personalną firmy. W latach 2010–2015 prowadził własną działalność w zakresie zarządzania.

  Od grudnia 2015 roku pełnił funkcję Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu oraz podległych mu Ośrodków Przygotowań Olimpijskich. Odpowiadał za stworzenie i wdrożenie strategii COS, realizację procesów zarządczych i operacyjnych oraz nadzór nad planami finansowymi i inwestycyjnymi.

  Od 2014 roku Radny m.st. Warszawy, a od 2015 roku Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość m.st. Warszawy. Były Prezes Fundacji „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”, od lat współpracującej z Polakami na Kresach. Prywatnie mąż, ojciec ośmiorga dzieci oraz społecznik, angażujący się w wiele inicjatyw społecznych i patriotycznych.

w lewo
w prawo

Filmy

ikona: odtwórz film

Witaj w moim świecie

ikona: odtwórz film

Olimpijczycy przed Tokio

ikona: odtwórz film

PFNteam100

POLSKA FUNDACJA
NARODOWA

Dla nas Polaków nie ma rzeczy niemożliwych – tak jest od zawsze. Chcemy pokazać naszą solidarność,
wrażliwość, gościnność, przedsiębiorczość, kreatywność, pracowitość i determinację.

Pragniemy promować nasze sukcesy w nauce, bogatą kulturę, wspaniałą historię i niepowtarzalną przyrodę.
Taką misję ma Polska Fundacja Narodowa.