Kościół w obronie wolności

01

grudnia 2020 r.

Historia Polski na przestrzeni ostatnich kilku wieków to historia walki o niepodległość i wolność. Niepodległość od zaborców i totalitarnych przywódców nazistowskich i komunistycznych. Na każdym etapie tej walki Polakom towarzyszyli odważni kapłani, kapłani wolności.

Polska Fundacja Narodowa w ramach projektu „Kościół w obronie wolności” przekazała środki finansowe w formie darowizny na trzy spoty przypominające rolę kapłanów wolności, którzy toczyli walkę o niepodległą Polskę.

„We współczesnym świecie autorytety, w znacznym stopniu, zostały zanegowane lub zastąpione kreacjami medialnymi. Polska Fundacja Narodowa włączyła się w międzynarodowy projekt, którego celem jest przypomnienie roli kapłanów wolności w odzyskaniu przez Polskę suwerenności i niepodległości. Kapłani wolności to symbole umiejętności poświecenia w czasach totalitaryzmów. Projekt pozwala nam opowiadać polską historię światu, ale przede wszystkim umożliwia odbiorcom przekazywanych treści - pochodzącym z różnych krajów – spojrzeć z innej perspektywy na rolę jednostek, inspirujących kapłanów, w działania mobilizujące społeczeństwo funkcjonujące w systemie totalitarnym do stawania się społeczeństwem świadomych obywateli” – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

„Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” mówi Jezus w Ewangelii. Zatem zobaczmy prawdę i posłuchajmy prawdy o tych, którzy zaświadczyli swoim życiem, a często też męczeństwem o Prawdzie. Dziękuję Twórcom tej kampanii za Ich pracę i zajęcie się tym ważnym tematem w tym właśnie czasie – powiedział Cezary Andrzej Jurkiewicz, wiceprezes PFN.

Pierwszy materiał przypomina o Stanisławie Brzósce, legendarnym kapelanie Powstania Styczniowego, który oddał życie, został powieszony przez Rosjan.

Kolejny wspomina o błogosławionym Jerzym Popiełuszce, który przeciwstawił się reżimowi komunistycznemu swoją odwagą głoszenia prawdy.

Nie tylko Polacy zmagali się z komunizmem, broniły się przed nim i inne narody zniewolone przez ZSRR – w tym miejscu należy przypomnieć o Kardynale Mindszentym, który na Węgrzech zmagał się zarówno z nazizmem jak i komunizmem.

Przez materiały przewijają się inni, wspaniali kapłani, ks. Ignacy Skorupka, ks. Gurgacz, ks. Jerzy Popiełuszko, ks. Zych, ks. Niedzielak, czy Ojcowie Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski. Duchowni, którzy zapłacili za Polskę i Prawdę życiem

Rola, a często i ofiara tych odważnych księży była kluczowa, a mimo tego jest często zapomniana - w świecie, który często szuka złego w Kościele, warto także przypomnieć jego jasne oblicze.

Materiały powstaną we współpracy ze Stefanem Tompsonem i pojawią się na mediach społecznościowych: na YouTubie, Twitterze, FB jak i Instagramie. Spoty zostaną zrealizowane w kilku wersjach językowych - w tym po polsku, angielsku, portugalsku, niemiecku, rosyjsku, francusku i węgiersku.