Najważniejsze projekty PFN w 2019 roku

21

grudnia 2020 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ POLSKIEJ FUNDACJI NARODOWEJ ZAWARTYCH W SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2019

Polska Fundacja Narodowa, jak co roku, udostępniła na stronie internetowej sprawozdanie, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach.  Sprawozdanie to, zgodnie ze Statutem Fundacji oraz Regulaminem Rady Fundacji, zostało zaakceptowane przez Radę Fundacji, organ statutowy PFN odpowiedzialny za opiniowanie działań statutowych oraz związanych z polityką finansową Fundacji. Sprawozdanie zostało zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491, z późn. zm) przekazane do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - organu właściwego dla Fundacji, której cele statutowe związane są z zakresem działania Ministra.

Dowodzi to pełnej transparentności podejmowanych przez PFN działań i aktywnego realizowania wszystkich zobowiązań sprawozdawczych.

Warto przypomnieć, iż Fundacja „POLSKA FUNDACJA NARODOWA” została założona

Aktem Założycielskim w dniu 16 listopada 2016 r. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „KRS”) nastąpił w dniu 29 grudnia 2016 r. Fundacja „POLSKA FUNDACJA NARODOWA” została ustanowiona przez następujących Fundatorów: PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie; ENEA Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu; ENERGA Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku; TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach; KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna, z siedzibą w Lubinie; Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, z siedzibą w Płocku; Grupa LOTOS Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku; Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie; Grupa Azoty Spółka Akcyjna, z siedzibą w Tarnowie; Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie; Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie; Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie; Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie; Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Radomiu; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie; Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie.

Zarząd Fundacji w omawianym okresie - od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., funkcjonował w następującym składzie:

Filip Rdesiński - Prezes Zarządu, od 1 stycznia 2019 r. do 27 czerwca 2019 r.,

Robert Lubański - Członek Zarządu, od 1 stycznia 2019 r. do 31 października 2019 r.,

Cezary Andrzej Jurkiewicz -Członek Zarządu, od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,

Marcin Zarzecki - Prezes Zarządu, od 4 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,

Michał Góras - Członek Zarządu, od 4 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Warto zaznaczyć, iż na dzień 31 grudnia 2019 r. w systemie wnioskowym Fundacji znajdowały się 974 wnioski (w 2017 roku 271 projektów, w 2018 roku 424). Wzrost zainteresowania kooperacją z PFN i zwiększanie portfolio realizowanych projektów przekłada się na fluktuację liczby zatrudnionych osób. Liczba pracowników Fundacji jest zmienna w czasie i determinowana ogólną liczbą analizowanych, przygotowywanych i realizowanych programów, projektów i działań. Od lipca 2019 roku przeprowadzono restrukturyzację Fundacji w kierunku zmiany organizacji, w wyniku której liczba osób zatrudnionych została zmniejszona o 15%.

W 2019 roku Fundacja wypłaciła wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom w wysokości 7.016.964,94 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osób zatrudnionych w Fundacji, w tym członków Zarządu, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń/dzieło i nagrody. Nagrody w omawianym roku obrotowym były wypłacone w wysokości 47.020,00 zł (przed zmianą Zarządu PFN).

Wzrost wynagrodzeń w stosunku do 2018 roku związany jest m.in. ze wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2018 r. w porównaniu do IV kwartału 2017 r., co stanowi referencję wyliczania wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji.

W 2019 roku Fundacja wypłaciła wynagrodzenia członkom Zarządu w wysokości 877.358,37 zł. Wysokość wynagrodzeń poszczególnych członków Zarządu nie uległa zmianie w stosunku do roku 2018, a sumaryczny wzrost wypłaconych środków  w stosunku do roku 2018 wynika ze zmian osobowych w Zarządzie. Nagrody, premie i inne świadczenia w omawianym roku obrotowym nie były Zarządowi wypłacane. Rada Fundacji nie pobierała wynagrodzeń.

Polska Fundacja Narodowa kolejny rok z rzędu przedstawia swoje działania podejmowane w ramach projektów wymienionych w sprawozdaniu:

Działania w projekcie „Reputacja” – 17.403.292,56 zł

Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w tym ochrona jej wizerunku oraz przeciwdziałanie rozpowszechnianiu nieprawdziwych treści historycznych krzywdzących lub zniesławiających Polskę i Polaków.

W ramach projektu „Reputacja” powstał 60 - minutowy film Poland – The Royal Tour (którego producentem jest Peter Greenberg) emitowany w PBS, amerykańskiej sieci 354 stacji tv. "The Royal Tour" to seria filmów dokumentalnych przedstawiających historię, kulturę i obiekty przyrodnicze wybranych państw. Zasięgi PBS estymowane są na poziomie 80-100 milionów odbiorców. W dokumencie przedstawiono Polskę, jako nowoczesny kraj czerpiący ze swojej tradycji i historii. Widzowie zobaczyć mogą m.in. Warszawę, Wrocław, Kraków, Wieliczkę, były niemiecki nazistowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau, a także Malbork, Gdynię i Hel. Uroczyste premiery filmu odbyły się w Lyric Opera w Chicago z udziałem Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego oraz w Amerykańskiej Akademii Filmowej w Los Angeles z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana prof. Piotra Glińskiego, a także w muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Konwencja produkcji zakłada prezentację danego kraju przez urzędującego szefa państwa lub rządu. W poprzednich edycjach udział wzięli m.in.: król Jordanii, premier Nowej Zelandii, prezydent Meksyku i Peru czy premier Izraela. Film emitowany jest na terenie Stanów Zjednoczonych regularnie, systematycznie zwiększając liczbę odbiorców, zaś jesienią ubiegłego roku został wprowadzony do systemu rozrywki pokładowej samolotów PLL LOT oraz do systemu informacji hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego. Projekcja filmu odbyła się także na największych na świecie targach turystycznych World Travel Market London w listopadzie 2019 roku.

Ponadto projekt „Reputacja” obejmował wiele różnorodnych działań takich jak:

- Wyjazd młodzieży wraz z opiekunami na uroczystości z okazji 75. rocznicy bitwy pod Monte Cassino;

Promocja filmu ,,Miłość i miłosierdzie’’ w reżyserii Michała Kondrata podczas targów filmowych American Film Market w Santa Monica, CA, USA, w dniach 6-13 listopada 2019 r. Film ,,Miłość i miłosierdzie’’ opowiadający historię s. Faustyny Kowalskiej okazał się wielkim sukcesem frekwencyjnym w USA. Produkcja weszła jednocześnie do 797 kin w USA i zajęła 2. miejsce w amerykańskim box office w pierwszym dniu dystrybucji (źródło: Domestic Box Office z 28.X.2019r.);

- Upamiętnienie 75. rocznicy udziału Polaków z 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej w bitwie o Arnhem. Organizacja wycieczek dydaktycznych po polu walki, na którym walczyli polscy spadochroniarze z przewodnikiem w języku angielskim i polskim.  W ramach działania wybudowano również obóz rekonstruktorów 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej, w którym zorganizowano pokazy umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia polskich żołnierzy oraz prezentacje dotyczące historii Polski w czasie II wojny światowej. Na terenie obozu goszczona była wycieczka dzieci z holenderskich szkół, z którymi zostały przeprowadzone interaktywne lekcje o historii Polski i Polskich Sił Zbrojnych w czasie II wojny światowej. 

- Prezentacja spektakli o Irenie Sendlerowej w Izraelu. W czerwcu 2019 roku pokazy odbyły się w Jerozolimie, dwukrotnie w Tel Awiwie oraz w Ness Syjon. W ramach I edycji spektakl obejrzało 2 000 osób. W listopadzie 2019 roku występy odbyły się w Ashdod, w Jerozolimie (Knesset), w Haderze, w Karmiel oraz w Rehovot;

- Koncert – Honorując Sprawiedliwych.  Organizacja III edycji Festiwalu Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych”, w ramach którego 16 października 2019 r. odbył się koncert w Jerozolimie organizowany przez Fundację SOAR im. Rodziny Ulmów. W koncercie, który uświetniał IV Zjazd Sprawiedliwych, udział wziął zespół pod dyrekcją Piotra Rubika oraz zespół izraelski pod dyrekcją Elii Jaffe składający się m. in. z kantorów żydowskich.

- Realizacja i emisja cyklu 50. piętnastominutowych audycji „Bitwa Warszawska – stulecie wiktorii”, których celem jest popularyzacja wiedzy historycznej dotyczącej Bitwy Warszawskiej. Audycje przygotowywane są z okazji obchodów stulecia największego zwycięstwa polskiego oręża w XX wieku. W 2019 roku zrealizowano 12 z 50 przewidzianych audycji;

- Organizacja wykładu o Powstaniu Warszawskim w Norwich – Norfolk w Wielkiej Brytanii. W dniu 28 listopada 2019 r. w 2. Air Division Memorial Library, będącej częścią największej biblioteki w Norwich w hrabstwie Norfolk, odbył się wykład o Powstaniu Warszawskim, opowiedziany przez pryzmat akcji Frantic 7. Wykład został zorganizowany we współpracy z The Norfolk Polish Heritage Group. W wykładzie uczestniczył m.in. przedstawiciel miasta Norwich oraz przedstawiciel królowej Elżbiety II w hrabstwie Norfolk.

Produkcja filmu o rtm. Witoldzie Pileckim – 16.028.999,43 zł

Produkcja filmu o rotmistrzu Pileckim we współpracy z WFDiF, TVP i Polskim Instytutem Sztuki Filmowej realizuje wysokobudżetowy film fabularny, pt. „Raport Pileckiego”. Film ma opowiadać o niezwykłych losach żołnierza Armii Krajowej. Postać Rotmistrza Witolda Pileckiego to postać wielowarstwowa, która mimo świadomości konsekwencji, celowo daje się złapać, by zostać odtransportowanym do obozu w Auschwitz, gdzie organizuje konspiracyjny ruch oporu. Po 947 dniach w obozowej niewoli i brawurowej ucieczce, próbuje poinformować świat o Holokauście, a także bierze udział w Powstaniu Warszawskim. Walczy w II Korpusie polskim gen. Władysława Andersa we Włoszech. Po powrocie do Polski, Pilecki zostaje aresztowany przez władze komunistyczne i pod pretekstem szpiegostwa skazany na śmierć. Film jest opowieścią o historii Polaków i historii świata, o człowieku osadzonym w dwóch totalitaryzmach równolegle. To próba pokazania światu i międzynarodowemu widzowi polskiego bohatera i tragedii z jaką przyszło się mierzyć, oraz szansa na stworzenie narzędzia do opowiadania o wojnie z naszej perspektywy, które pozwoli na walkę z narracją mówiącą o „polskich obozach śmierci”. Film przybliża też zagranicznemu widzowi fenomen „Żołnierzy Wyklętych” i ich losy w powojennej Polsce. Poprzez stworzenie wartościowych produkcji filmowych, Polska Fundacja Narodowa chce zredukować negatywne i niesprawiedliwe opinie, z jakimi zdarza się mierzyć Polakom w międzynarodowej przestrzeni medialnej.

Działania w Projekcie „I Love Poland” – 12.408.191,17 zł

W 2019 roku jacht wziął udział w regatach St. Maarten Heineken Regatta na Karaibach. Załoga wygrała wszystkie cztery wyścigi, zwyciężyła w kategorii najszybszego opłynięcia wyspy St. Maarten oraz zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Uzupełnieniem były nagrody publiczności za styl i ducha walki, a także za najbardziej spektakularne wejście do portu. Wybrany w lipcu 2019 roku nowy Zarząd Polskiej Fundacji Narodowej podjął decyzję o zmianie formuły projektu na taką, w której jacht będzie mógł wydajniej służyć rozwojowi umiejętności młodych polskich żeglarzy. Nowa formuła projektu to promocja Polski poprzez udział polskiego jachtu w najważniejszych i najbardziej prestiżowych regatach na świecie oraz szkolenie młodego pokolenia polskich regatowych żeglarzy oceanicznych. 2 grudnia 2019 r. ruszyła I edycja rekrutacji do projektu „I LOVE POLAND” mającemu służyć edukacji młodych żeglarzy. Nadesłanych zostało ponad 430 zgłoszeń od żeglarzy, z których 106 ma ukończony specjalistyczny kurs STCW. Kapituła dokonała wyboru finalistów, którzy zostali zaproszeni do bezpłatnego udziału w zgrupowaniu. Dzięki efektom programu szkoleniowego planowany jest udział jednostki w wybranych regatach i zawodach przewidzianych na sezon 2020. Dodatkowo w 2019 roku jacht wziął udział w evencie w Miami w dniach 9 - 10 lutego 2019 r. (open deck, spotkania z Polonią i miejscową społecznością, strefa dla dzieci, sesja zdjęciowa jachtu i załogi na morzu), evencie w Nowym Yorku – 17 kwietnia 2019 r. (open deck, spotkania z Polonią i miejscową społecznością, strefa dla dzieci), w konkursie graficznym „I Love Poland” dla uczniów szkoły polskiej w Plymouth z wycieczkami do Polski jako głównymi nagrodami. Ponadto w ramach projektu w 2019 roku zrealizowano osiem spotów promocyjnych opowiadających o sukcesach jachtu i życiu na pokładzie, rozpowszechnianych przez media społecznościowe (kanał youtube PFN i profil facebook I love Poland).

Działania w Projekcie dofinansowania młodych sportowców „Team 100” – 11.637.565,18 zł

Kilkuletni (2017-2020) program stypendialny dla młodych, utalentowanych, polskich sportowców, który daje im możliwość łączenia kariery sportowej i treningów z nauką i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz godnego reprezentowania Polski na świecie. Projekt współrealizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Operator projektu – Instytut Sportu. Pierwotnie program zakładał objęcie wsparciem stypendialnym 100 perspektywicznych sportowców. W związku z sukcesem programu liczbę beneficjentów zwiększono do 250 a programem objęci zostali również sportowcy z niepełnosprawnościami. Każdy z 250 sportowców otrzymuje roczne dofinansowanie. Program jest niezwykle istotnym projektem z punktu widzenia rozwoju polskiego sportu, zwłaszcza w kontekście Igrzysk Olimpijskich w Tokyo. Przede wszystkim jednak, poprzez sukcesy sportowe przyczynia się do promocji Polski na świecie. Beneficjenci programu zdobyli 342 medale (106 złotych, 94 srebrnych, 142 brązowych) na poziomie międzynarodowym w indywidualnych sportach olimpijskich i paraolimpijskich.

Film Fabularny „Śmierć Zygielbojma” - 10.003.643,88 zł

Celem projektu jest uświadomienie odbiorcom zagranicznym roli Polaków w powstrzymaniu Holokaustu i dotarciu z wiedzą o nim na zachód Europy oraz podkreślenie bierności i obojętności na te wydarzenia narodów państw zachodnich.

Projekt pełnometrażowego fabularnego filmu historycznego, pt. "Śmierć Zygielbojma" w reżyserii Ryszarda Brylskiego, na podstawie scenariusza Wojciecha Lepianki i Ryszarda Brylskiego, osnuty jest na kanwie biografii członka Rządu Polskiego na emigracji, Szmula Mordechaja Zygielbojma. Pretekstem do opowiedzenia o tej niezwykle ważnej, a zapomnianej postaci, stało się jedno z najgłośniejszych wydarzeń w dziejach Żydów polskich - samobójstwo Zygielbojma w Londynie, w 1943 roku. Projekt został zrealizowany w polsko-angielskiej wersji językowej, a zdjęcia kręcone były w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Film ma szansę na stałe wpisać się do kanonu historycznego kina światowego, ze względu na złożoność postaci i postawę głównego bohatera. Istotą filmu jest próba ocalenia resztek człowieczeństwa i konieczność poświęcenia siebie dla ocalenia innych. Obraz ukazuje również pełną niedowierzania postawę świata w chwilach, gdy Polacy i Żydzi, wespół ginący w holokauście, alarmowali społeczność międzynarodową. Film skierowany jest zarówno do widza indywidualnego, poszukującego kina historycznego na wysokim poziomie artystycznym, jak również do tego zazwyczaj nie zainteresowanego problematyką historyczną, który wybierze się do kina na film z międzynarodową obsadą, ukazujący niezwykłą historię w ciekawy sposób. Producentem filmu jest WFDiF. Film przeznaczony będzie do szerokiej eksploatacji w pierwszej kolejności w kinach, a następnie na takich polach eksploatacji, jak VOD, DVD i telewizje. Promocja i dystrybucja filmu będzie zakrojona na jak najszerszą skalę. Planowany jest udział filmu w licznych festiwalach, zarówno polskich, jak i zagranicznych, planowana jest dystrybucja filmu poza granicami kraju.

Kampanie społeczne w Polsce i w innych krajach – 9.488.296,49 zł

Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie akcji dezinformacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce w Europie, USA oraz za wschodnią granicą Polski. Celem projektu była poprawa wizerunku Polski za granicą, przedstawienie argumentów i faktów do obrony wizerunku Polski, obrona przed nieprawdziwą i antypolską retoryką obecną w środkach masowego przekazu w Stanach Zjednoczonych i Europie

Projekt oraz wszelkie działania w nim podejmowane mają charakter reaktywny. Poszczególne kampanie społeczne są przygotowywane i uruchamiane w zależności od bieżących potrzeb. W ramach projektu zrealizowano m.in.: Kampanię wizerunkową w zagranicznej prasie z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, polegającą na umieszczeniu reklam pod hasłem “All we cherish is Freedom” w celu poinformowania opinii publicznej poza granicami Polski o 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Kampania została zrealizowana w magazynach: „Time” – zasięg cały świat, „The Wall Street Journal” – zasięg USA, „The Economist”  - zasięg Ameryka Płn., Azja, Pacyfik, Wielka Brytania, „Financial Times” – zasięg cały świat. W tygodniku „Time” reklama została opublikowana w tym samym wydaniu, w którym został ogłoszony „Człowiek Roku Time”.

Produkcja godzinnego filmu telewizyjnego ,,Hidden Poland’’, którego narratorem i gospodarzem jest Peter Greenberg. W filmie, przeznaczonym dla zagranicznego widza, ukazane będą miejsca szczególne i wyjątkowe w Polsce, których nie sposób znaleźć w przewodnikach turystycznych. Film utrzymany będzie w konwencji adventure, a gospodarz zabiera swoich gości w inspirującą podróż przez Polskę w czasie i przestrzeni, różnymi, często zaskakującymi, środkami lokomocji. Zdjęcia do filmu ,,Hidden Poland’’ powstawały m.in. w Bieszczadach, Karkonoszach, Tatrach, Łodzi, Warszawie, na Mazurach i nad Bałtykiem. Niezwykłe ujęcia filmowe w rozdzielczości 4K w połączeniu z dźwiękiem 5.1 gwarantują niezwykły wizualny rozmach produkcji. Zdjęcia do filmu realizowano we wrześniu i październiku 2019 r., obecnie trwa postprodukcja materiału w Los Angeles i Nowym Jorku. W związku z epidemią COVID-19 światowa premiera planowa jest w terminie późniejszym. Film będzie emitowany w Stanach Zjednoczonych w 354 stacjach telewizyjnych wchodzących w skład platformy telewizyjnej PBS, gdzie będzie wielokrotnie powtarzany w ciągu minimum 4 lat od premiery. Następnie będzie rozpowszechniany na całym świecie m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych takich jak Amazon Prime czy YouTube.

Kolejną inicjatywą w ramach Kampanii społecznych w Polsce i w innych krajach było działanie Euronews Spotlight - kampania wizerunkowa dotycząca polityki energetycznej Polski, w szczególności tematyki związanej z rewitalizacją terenów poprzemysłowych na terenie Śląska. Kampania została przeprowadzona w stacji Euronews. Gospodarzem programu o Polsce był Chris Burns. Kampania składała się z emisji programu Spotlight z wypowiedziami osób związanych ze Śląskiem. Każdy program był zapowiadany w postaci reklam na 7 dni przed emisją programu, zaś na stronie internetowej Euronews umieszczono banery przekierowujące na stronę, na której umieszczono informacje o Polsce oraz program Spotlight.

Victims of Communism- Muzeum- Wsparcie budowy Muzeum Ofiar Komunizmu  w Waszyngtonie - 7.931.611,36 zł

Celem projektu jest stworzenie w Waszyngtonie miejsca dla prezentacji prawdy historycznej dotyczącej okresu komunizmu. Przekazane przez PFN darowizny na rzecz Victims of Communism Memorial Foundation z Waszyngtonu zostały przeznaczone na prace przygotowawcze, prawne i projektowe związane z zakupem budynku dla Muzeum Ofiar Komunizmu w centrum Waszyngtonu w pobliżu Białego Domu i miejsc pamięci narodowej National Mall. Nasze zaangażowanie w budowę Muzeum Ofiar Komunizmu w Waszyngtonie pokazuje również polskie przywództwo wśród krajów kiedyś podbitych przez komunistów. Fundacja Pamięci Ofiar Komunizmu to organizacja non-profit z siedzibą w Waszyngtonie, zajmująca się edukacją i prawami człowieka, której celem jest upamiętnienie ponad 100 milionów ofiar komunizmu na całym świecie i walka o wolność tych, którzy nadal żyją w reżimach totalitarnych. Misją fundacji jest edukowanie obecnego i przyszłych pokoleń o ideologii, historii i spuściźnie komunizmu. Fundacja została ustanowiona w 1993 r. przez jednogłośnie podjętą ustawę Kongresu, która została podpisana jako Prawo publiczne 103-199 przez prezydenta Williama J. Clintona 17 grudnia 1993 r. Głównymi sponsorami tej ustawy byli m.in. Rep. Tom Lantos (D-CA) i senator Jesse Helms (R-NC). Prezydent George W. Bush pełnił funkcję honorowego przewodniczącego w latach 2003-2009. W 2017 roku Fundacja Pamięci Ofiar Komunizmu powołała ponadpartyjny klub Kongresu Ofiar Komunizmu. Wystawa w organizowanym Muzeum Ofiar Komunizmu wprowadzi polską narrację historyczną w centrum uwagi stolicy Stanów Zjednoczonych.

Pierwsze strony gazet z września 1939 r. – 5.993.040,75 zł

Przeprowadzenie globalnej kampanii medialnej, wraz z Instytutem Nowych Mediów, polegającej na zamieszczeniu w prasie zagranicznej (amerykańskiej, belgijskiej, brytyjskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej), w dniach 30.08 -1.09.2019 r. informacji o rocznicy wybuchu II wojny światowej, w postaci materiałów pochodzących z pierwszych stron gazet z września 1939 r., informujących o napaści Niemiec na Polskę. Publikacje były uzupełnione tekstami historyków, intelektualistów, liderów opinii. Materiały pojawiły się w: „Le Figaro” i „L’Opinion” (Francja), „Die Welt” (Niemcy), „The Washington Post” i „Chicago Tribune” (Stany Zjednoczone), „Sunday Express” (Wielka Brytania), „El Mundo” (Hiszpania), „Le Soir” (Belgia). W ramach kampanii, o Polsce opowiadali m. in. Prezydent Andrzej Duda, Premier Mateusz Morawiecki, Premier Piotr Gliński, profesorowie: Michał Kleiber, Wojciech Roszkowski, Zdzisław Krasnodębski, Arkady Rzegocki, Roger Moorhouse, Marco Patricelli, Jochen Böhler, Jakub Kumoch, Barry Sheehy, Dermot Turing, Mateusz Matyszkowicz, Jarosław Szarek, Jack Fairweather, Jean-Paul Oury, Allen Paul, Antony Beevor i inni. Depesze informacyjne, zawierające pełny opis materiałów trafiły do 50 agencji prasowych z całego świata oraz bezpośrednio, z artykułami w ich językach ojczystych, do ponad 3,5 tys. dziennikarzy  zainteresowanych tematyką kampanii.

Działania w Projekcie „100x100” – 5.336.893,27 zł

Projekt polegał na zaproszeniu do Polski znanych osób, będących w swoich środowiskach liderami opinii. Zaproszeni goście podczas swojej wizyty brali udział w licznych spotkaniach, dzięki którym poznali Polskę jako kraj nowoczesny, ze złożoną, bogatą historią i kulturą, by promować ją na arenie międzynarodowej. Zapraszanie globalnie rozpoznawalnych postaci do promowania marki narodowej to często stosowana standardowa forma promocji i budowy wizerunku danego kraju.

W 2019 roku Polskę odwiedzili: Michio Kaku - fizyk, popularyzator nauki, Daniel Libeskind – architektRita Cosby – dziennikarka, Pablo Domeyko – prawnuk Ignacego Domeyki, Paul O’Byrne – pulmonolog, Timothy Rowe – przedsiębiorca, założyciel Cambridge Innovation Center. W ramach projektu odbył się również benefis Agnieszki Radwańskiej oraz Game Jam - spotkanie projektantów gier mające na celu stworzenie nowej gry w jak najkrótszym czasie. Jeden z uczestników spotkania, na zlecenie PFN, stworzył animowany film o powstaniu warszawskim, który w okresie 5 miesięcy miał 718.065 wyświetleń na youtube.

W 2019 roku nowy Zarząd PFN,  podsumowując dotychczasowe zasięgi projektu, ze względu na racjonalizację i optymalizację kosztów, uznał, iż jego formuła się wyczerpała.

Działania w Projekcie „Polskie Dziedzictwo Wschód” - 4.386.956,73 zł

Celem projektu było zwiększenie ochrony polskiego dziedzictwa na Kresach, wsparcie polskiej dyplomacji na obszarze postsowieckim oraz nawiązanie dobrych i otwartych relacji z Polakami mieszkającymi na Kresach.

W ramach wieloletniego projektu „Polskie Dziedzictwo Wschód”, skupiającego w sobie wszelkie działania podejmowane na obszarze postsowieckim, zrealizowano m.in.: „Akcję Paczka II” polegającą na przygotowaniu, transporcie i rozdaniu około 1200 paczek dla rodzin z Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny z okazji Wielkanocy, „Akcję Paczka III” polegającą na przygotowaniu, transporcie i rozdaniu paczek bożonarodzeniowych dla około 2 000 rodzin z Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny; sfinansowano nagrody dla ponad 100 uczestników Diecezjalnego Festiwalu Polskiej Piosenki Religijnej w Grodnie; w ramach działania „Ormianie III” PFN sfinansowała wyjazd grupy wolontariuszy - polskich Ormian do Kut, gdzie porządkowano polski cmentarz katolicki, inwentaryzowano i oczyszczano nagrobki ormiańskie.

W ramach Projektu „Polskie Dziedzictwo Wschód” realizowany jest również szereg działań inwestycyjnych, z których najważniejsze znajdują się na terenie Wilna i związane są kościołem i klasztorem Franciszkanów. Działanie Muzeum Chrztu Litwy polega na stworzeniu w podziemiach kościoła i klasztoru Franciszkanów muzeum pokazującego decydujący wkład polskich franciszkanów w chrystianizację Litwy. W 2019 r. rozpoczęto prace, które będą kontynuowane w kolejnych latach. Działanie Rekonstrukcja barokowych organów polega na odtworzeniu barokowych organów w kościele Franciszkanów w Wilnie oraz organizacji w przyszłości cyklicznych festiwali polskiej muzyki organowej. W 2019 r. rozpoczęto prace, które będą kontynuowane w następnych latach. Działanie Całoroczna Patriotyczna Instalacja Artystyczna w Wilnie polega na wykonaniu i montażu instalacji składającej się z 34 ruchomych figur postaci historycznych związanych z Wileńszczyzną wraz z notami biograficznymi. W 2019 r. rozpoczęto prace, które będą kontynuowane w kolejnych latach. Działanie Instytut Polskiego Dziedzictwa Narodowego na Litwie polega na dostosowaniu skrzydła i części poddasza klasztoru Franciszkanów w Wilnie do utworzenia w nim instytutu dokumentującego polskie dziedzictwo na Litwie i przechowującego zbiory z nim związane. W instytucie znajdzie się miejsce dla biblioteki, sali konferencyjnej oraz pomieszczeń do pracy. W 2019 r. rozpoczęto prace, które będą kontynuowane w kolejnych latach.

Wśród działań inwestycyjnych znajdują się również przedsięwzięcia na terenie Białorusi. Do najważniejszych należy zaliczyć działanie Szlak Mickiewiczowski - Remont kaplicy w Czombrowie koło Nowogródka, w ramach którego w latach 2018-2019 wykonano kompleksowy remont kaplicy w Czombrowie - elementu Szlaku Mickiewiczowskiego. Kaplica jest ostatnią pozostałością po dworze będącym pierwowzorem Soplicowa z „Pana Tadeusza”. Kolejnym działaniem inwestycyjnym realizowanym na Białorusi jest Muzeum Sióstr Nazaretanek w Nowogródku. W ramach działania dostosowano budynek leżący na terenie klasztoru na potrzeby muzeum wystawiającego artefakty gromadzone przez siostry od momentu przybycia do Nowogródka i prezentujące historię nowogródzkich nazaretanek. W 2019 r. rozpoczęto prace, które będą kontynuowane w następnych latach.

Polska w Ameryce- Poprawa wizerunku Polski w USA, przypomnienie wspólnej historii walk Polaków i Amerykanów (w tym walki przeciwko komunizmowi) – 2.208.142,18 zł

Celem projektu było lepsze zrozumienie w Ameryce perspektywy Polski wraz z kontekstem historycznym, który tę perspektywę kształtuje. Projekt miał cel edukacyjny zmieniający stopniowo sposób w jaki Polska jest postrzegana, poprzez naświetlenie faktów, wrażliwości na polski punkt widzenia i przedstawienia bardziej zniuansowanego obrazu naszego kraju również w kontekście innych narodów,  a pośrednio także wpływ na opinię i decyzje strategiczne amerykańskich elit politycznych dotyczące Polski.

Projekt ma charakter wieloletni, skupiający wszelkie działania podejmowane na obszarze USA i częściowo w Europie. W 2019 roku między innymi odbyła się w londyńskim Westminster Konferencja „The Virtue of Nationalism: Europe at a Crossroads”, poświęcona była kwestii niepodległości i debacie na temat państw narodowych i tożsamości narodowej w dobie globalizmu. Tytuł konferencji był zapożyczony z bestselleru książki dr Y. Hazonego z Izraela, która była wielokrotnie nagradzana. Konferencję zorganizowano przy współudziale think tanków takich jak: Danube Institute, Bow Group, Respublica, Common Sense Society. W jej ramach miały miejsce przemówienia, panele dyskusyjne oraz wywiady w międzynarodowych mediach. Poza sir Rogerem Scrutonem i dr Yoramem Hazonym  oraz dyrektorem VoCMF Marionem Smithem w konferencji uczestniczyli goście z Polski, Węgier, Hiszpanii, USA, Wielkiej Brytanii i Holandii. Moderatorem był dziennikarz i intelektualista John O’Sullivan W 2019 roku kontynuowano również działania rozpoczęte w latach ubiegłych.

Działania w Projekcie „Rejs Niepodległości” – 2.045.609,18 zł

Celem dwuletniego, zakończonego w 2019 roku projektu, była: promocja w świecie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, promocja za granicą polskiej kultury, tradycji oraz edukacja historyczna. W ramach Rejsu Niepodległości żaglowiec „Dar Młodzieży” odwiedził 23 porty w 18 państwach (nie licząc Gdyni). Między innymi Tallin, Kopenhagę, Stavanger, Szczecin, Bremerhaven, Bordeaux, Teneryfę, Dakar, Kapsztad, Mauritius, Dżakartę, Singapur, Hong Kong, Osakę, San Francisco, Los Angeles, Ponta Delgada, Acapulco, Miami, Nassau i Londyn. W rejsie wzięło udział 349 laureatów konkursu Rejs Niepodległości i 530 studentów akademii morskich, którzy w trakcie rejsu byli Ambasadorami Polski na świecie. W każdym porcie, do którego zawijała jednostka odbywały się imprezy promujące Polskę i 100 - lecie odzyskania niepodległości: wystawy, koncerty polskiej muzyki, przedstawienia oraz spotkania z młodzieżą i z Polonią. Ważne wydarzenia, w których młodzież wzięła udział to obchody setnej rocznicy odzyskania Niepodległości, które odbyły się w Osace, udział w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie i spotkanie z Papieżem Franciszkiem. W każdym z portów odbywały się również spotkania przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Akademii Morskiej w Gdyni z przedstawicielami analogicznych instytucji w danym kraju.

Projekt „Zwiastun” - 1.316.765,82 zł

Projekt Zwiastun to inicjatywa edukacyjna skierowana do żołnierzy NATO stacjonujących w Polsce, której celem jest budowanie pozytywnej świadomości na temat Polski i jej historii. W pierwszych fazach projektu jego adresatami byli przede wszystkim amerykańscy, brytyjscy, chorwaccy i rumuńscy żołnierze z bazy NATO stacjonującej w Bemowie Piskim. Żołnierze odwiedzili miejsca ważne dla historii naszego kraju, w tym m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Wojska Polskiego, Zamek Królewski w Warszawie, cmentarz wojskowy na Powązkach, Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Zamek na Wawelu, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Kompleks Riese w Górach Sowich, Panoramę Racławicką we Wrocławiu i wiele innych. Mieli także okazję uczestniczyć w uroczystościach związanych z 75. Rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Projekt przybrał charakter ciągły- planowane są podobne inicjatywy i obejmowanie nimi kolejnych zagranicznych jednostek, w których przebywają żołnierze NATO.

Polskie Meble w USA – 612.754,78 zł

Polska Fundacja Narodowa we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli, wspiera promocję polskich mebli na rynku amerykańskim. Polscy producenci będą mogli wziąć udział w trzech edycjach prestiżowych targów meblarskich w High Point Market w Karolinie Północnej w USA. High Point mogące poszczycić się ponad 100-letnią tradycją handlu meblami w Stanach Zjednoczonych, koncentruje corocznie profesjonalistów, designerów, architektów wnętrz i handlowców z wschodniego wybrzeża USA. Udział w tych targach to ogromny potencjał biznesowy - wydarzenie jest obowiązkową pozycją w kalendarzu osób decydujących o wprowadzaniu mebli do sprzedaży w amerykańskich sieciach handlowych. Stoisko wystawowe o powierzchni ponad 300m2, przygotowane przy wsparciu PFN, prezentuje ofertę polskich firm meblarskich oraz polskie wzornictwo w zakresie wnętrz. Zaangażowanie Fundacji stanowi próbę zwiększenia mocy sprzedażowej branży meblarskiej i wsparcie polskiej marki na rynku amerykańskim poprzez pokazanie, że Polska posiada bardzo złożoną i ciekawą tradycję w zakresie projektowania i produkcji mebli, opartą na dziedzictwie jaką jest polska myśl meblarska. Działania zostaną wsparte kampanią reklamową w amerykańskich mediach. W Polsce w branży meblarskiej pracuje obecnie ok 200 tysięcy osób w ponad 28 tysiącach firm. Wiele krajowych fabryk działa od lat 80 XIX wieku, a dzisiejsza pozycja Polski na świecie to w dużym stopniu zasługa projektantów i architektów nagradzanych w krajowych i międzynarodowych konkursach wzorniczych.

Filmy o Polsce „4x4” – 518.776,19 zł

Filmy o Polsce (4x4) - to konkurs skierowany do YouTuber’ów, którego celem był wybór najlepszych krótkich (do 3 minut) scenariuszy na filmy promujące Polskę w mediach społecznościowych z kanałem YouTube na czele. Na ich podstawie powstały produkcje, które trafią do odbiorców na całym świecie. Prezentowane filmy były oceniane w czterech kategoriach:

- Co nas łączy? - filmy przedstawiające wspólne elementy historii i kultury Polski oraz innego państwa.

- Historia - filmy o historii Polski związane ze 100 - leciem odzyskania niepodległości.

- Piękno Polski - filmy o pięknie polskiej przyrody, architektury, zabytków i krajobrazów.

- Polski sukces - filmy o sukcesie odniesionym przez polskich naukowców w nauce, technice, kulturze i medycynie.

POLSKA FUNDACJA NARODOWA zamierza konsekwentnie i dynamicznie kontynuować zadania wynikające ze Statutu PFN – przyjmując jako fundamentalne kryterium – polską rację stanu.