Wsparcie dla DPS im. Świętej Rodziny we Wrocławiu oraz Hospicjum pw. Św. Ducha w Łomży

22

grudnia 2020 r.

Kierując się najwyższą koniecznością, Zarząd Polskiej Fundacji Narodowej uznał za kwestię priorytetową udzielenie wsparcia i pomocy pensjonariuszom oraz personelowi łomżyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM" Pw. Świętego Ducha w Łomży oraz mieszkankom i personelowi Domu Pomocy Społecznej im. Świętej Rodziny we Wrocławiu. Łomżyńskie hospicjum jest placówką sprawującą opiekę paliatywną nad osobami dorosłymi nieuleczalnie chorymi w końcowej fazie choroby oraz niesamodzielnymi w ramach hospicjum stacjonarnego, hospicjum domowego oraz zakładu opiekuńczo-leczniczego. W  Domu Opieki Hospicyjnej pozostaje 20 pacjentów, w tym 12 w hospicjum i 8 w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Są to osoby dorosłe w wieku od 18 do kilkudziesięciu lat. Personel składa się z 20 osób. Natomiast wrocławski DPS im. Świętej Rodziny jest placówką organizacyjną Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska. Dom przeznaczony jest dla 101 kobiet przewlekle chorych psychicznie, które z powodów zdrowotnych, społecznych lub bytowych nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku.

"Wszyscy funkcjonujemy w okresie niezwyczajnym, który jest jednocześnie czasem próby dla idei człowieczeństwa. Udzielając wsparcia dążymy do jak najbardziej punktowej, konkretnej i efektywnej pomocy osobom i instytucjom, które z racji rożnych czynników znajdują się w grupie najwyższego ryzyka lub w swojej codzienności walczą ze skutkami pandemii COVID-19. Przyznaję, że z wielką satysfakcją Zespół Polskiej Fundacji Narodowej włącza się w inicjatywy pomocowe dla placówek szpitalnych, domów pomocy społecznej, laboratoriów COVID-19 i hospicjów. Mamy przekonanie, że kierując się organizacyjnym imperatywem współpracy i niesienia pomocy potrzebującym realizujemy naszą najważniejszą misję – pokazywania, że w momentach wymagających integracji i współpracy jesteśmy solidarni.  W kryzysowej sytuacji wymagającej mobilizacji zasobów i aktywizacji ogólnospołecznej solidarności, Polska Fundacja Narodowa - jako organizacja trzeciego sektora - natychmiast włączyła się w działania związane z walką z chorobą zakaźną COVID-19 wstrzymując decyzję o rozpoczęciu realizacji niektórych projektów lub ograniczając już realizowane. To jest czas powszechnej redefinicji priorytetów"– powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes Polskiej Fundacji Narodowej.

Środki finansowe przekazane przez Polską Fundację Narodową zostaną przeznaczone na zakup materiałów ochronnych i sprzętów bezdotykowych aby ograniczyć transmisję wirusa SARS-COV-2, a także zapewnić pacjentom, w przypadku ewentualnego zakażenia koronawirusem, sprzęty przeznaczone wyłącznie dla nich i nieużywane przez chorych niezakażonych (ciśnieniomierze, inhalatory, ssaki elektryczne, dozowniki płynu dezynfekcyjnego, stelaże na worki z odpadami zakaźnymi). Stworzenie takich miejsc do izolacji pacjentów zakażonych wirusem SARS-COV-2 z oddzielnym sprzętem przeznaczonym tylko dla nich zabezpieczy pacjentów obciążonych nieuleczalnymi chorobami w ich terminalnej fazie oraz opiekujący się nimi personel.

"Mamy świadomość trudnej sytuacji wywołanej koronawirusem. Udzielamy niezbędnego wsparcia szpitalom, przychodniom, DPS-om. Wspieramy Kombatantów i Polaków mieszkających poza granicami Ojczyzny. Przekazywane przez PFN środki finansowe przeznaczane są na zakup niezbędnego asortymentu do zwalczania COVID-19. Pozwalają na zaopatrzenie zarówno w sprzęt diagnostyczny, jak również w środki do dezynfekcji oraz ochrony osobistej dla personelu medycznego, ale też pensjonariuszy i pacjentów kolejnych jednostek dotkniętych walką z tą groźną chorobą zakaźną.  Sytuacja związana z pandemią spowodowała, że Polska Fundacja Narodowa od początku włączyła się intensywnie w walkę z koronawirusem. Realizujemy zadania, które nie tylko zgodne są z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, ale przede wszystkim pozwalają na szybką i realną pomoc podmiotom zaangażowanym w udzielanie pomocy osobom z grup najwyższego ryzyka. Nasza aktywność w obszarze zakupu sprzętu diagnostycznego oraz środków ochrony indywidualnej, to zobowiązanie wynikające z potrzeby integracji zasobów NGO’s oraz szpitali w sytuacji kryzysowej" – dodał Michał Góras, członek Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.