PFN w walce z COVID-19

11

stycznia 2021 r.

Polska Fundacja Narodowa od momentu pojawienia się koronawirusa w Polsce czynnie włączyła się w walkę z chorobą. Zarząd PFN uznał za kwestię priorytetową udzielenie wsparcia i pomocy najbardziej potrzebującym.

Wszyscy funkcjonujemy w okresie niezwyczajnym, który jest jednocześnie czasem próby dla idei człowieczeństwa. Udzielając wsparcia dążymy do jak najbardziej punktowej, konkretnej i efektywnej pomocy osobom i instytucjom, które z racji rożnych czynników znajdują się w grupie najwyższego ryzyka lub w swojej codzienności walczą ze skutkami pandemii COVID-19. Przyznaję, że z wielką satysfakcją Zespół Polskiej Fundacji Narodowej włącza się w inicjatywy pomocowe dla placówek szpitalnych, domów pomocy społecznej, laboratoriów COVID-19 i hospicjów. Mamy przekonanie, że kierując się organizacyjnym imperatywem współpracy i niesienia pomocy potrzebującym realizujemy naszą najważniejszą misję – pokazywania, że w momentach wymagających integracji i współpracy jesteśmy solidarni.  W kryzysowej sytuacji wymagającej mobilizacji zasobów i aktywizacji ogólnospołecznej solidarności, Polska Fundacja Narodowa - jako organizacja trzeciego sektora - natychmiast włączyła się w działania związane z walką z chorobą zakaźną COVID-19 wstrzymując decyzję o rozpoczęciu realizacji niektórych projektów lub ograniczając już realizowane. To jest czas powszechnej redefinicji priorytetów – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes Polskiej Fundacji Narodowej.

Środki finansowe przekazywane w ubiegłym roku przez Polską Fundację Narodową były przeznaczane, między innymi na zakup materiałów ochronnych i sprzętów bezdotykowych aby ograniczyć transmisję wirusa SARS-COV-2. a także zapewnić pacjentom, w przypadku ewentualnego zakażenia koronawirusem, sprzęty przeznaczone wyłącznie dla nich i nieużywane przez osoby niezakażone.

Mamy świadomość trudnej sytuacji wywołanej koronawirusem. Udzielamy niezbędnego wsparcia szpitalom, przychodniom, DPS-om. Wspieramy Kombatantów i Polaków mieszkających poza granicami Ojczyzny. Przekazywane przez PFN środki finansowe przeznaczane są na zakup niezbędnego asortymentu do zwalczania COVID-19. Pozwalają na zaopatrzenie zarówno w sprzęt diagnostyczny, jak również w środki do dezynfekcji oraz ochrony osobistej dla personelu medycznego, ale też pensjonariuszy i pacjentów kolejnych jednostek dotkniętych walką z tą groźną chorobą zakaźną. Realizujemy zadania, które nie tylko zgodne są z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, ale przede wszystkim pozwalają na szybką i realną pomoc podmiotom zaangażowanym w udzielanie pomocy osobom z grup najwyższego ryzyka. Nasza aktywność w obszarze zakupu sprzętu diagnostycznego oraz środków ochrony indywidualnej, to zobowiązanie wynikające z potrzeby integracji zasobów NGO’s oraz szpitali w sytuacji kryzysowej. – dodał Michał Góras, wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej.

Poniżej przypominamy działania PFN w pomocy najbardziej potrzebującym:

 1. PFN sfinansowała zakup materiałów i sprzętu dla:

 

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach: zakup masek filtrujących FFP-3, masek filtrujących FFP-2, maseczek chirurgicznych, kardiomonitorów.

 

 1. Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie: zakup lucas do reanimacji, wózków transportowych w pozycji leżącej, płacht transportowych, wózków anestezjologicznych, krzesełek kardiologicznych, komór do transportu pacjentów zakaźnych, pomp do żywienia dojelitowego oraz ciśnieniomierzy zwykłych.

 

 1. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku: zakup środków do dezynfekcji skóry, środków do dezynfekcji powierzchni, gogli ochronnych, przyłbic, maseczek FFP-3, maseczek chirurgicznych, kombinezonów, rękawic długich, ochraniaczy na buty, czepków chirurgicznych, fartuchów wzmacnianych foliowych, fartuchów foliowych w rolce, termometrów bezdotykowych, stetoskopów elektronicznych, mat przeciwbakteryjnych, koszy dużych, aparatów do mierzenia ciśnienia, zestawów komputerowych z drukarką.

 

 1. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach: zakup masek chirurgicznych, kombinezonów ochronnych, okularów ochronnych, ochraniaczy na buty, przyłbic, masek FFP3.

 

 1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie: zakup ambulansu transportowego typu „A2” dializówka .

 

 1. Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie: zakup komory laminarnej i automatycznej stacji pipetującej, zwielokrotniającej możliwość przeprowadzania testów diagnostycznych.

 

 1. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży: zakup półmasek filtrujących FFP-3.

 

 1. Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: sfinansowanie zakupu spektrometru masowego. Z otrzymanych od Polskiej Fundacji Narodowej środków zakupiono aparat do Spektrometrii masowej VITEK MS. Jest on nieodzowny do wykonywania badań na obecność COVID-19. Dzięki temu nastąpiła poprawa płynności preparatyki próbek biologicznych, a co za tym idzie poprawa wiarygodności, czułości oraz szybkiego wykonywania testów. Ma to ogromne znaczenie w związku ze zwiększającą się ilością próbek trafiających do laboratorium z całego województwa łódzkiego, jak i województw ościennych: mazowieckiego ale też dolnośląskiego. Pracownia Wirusów Oddechowych Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy SP ZOZ CSKUM w Łodzi wpisana jest na listę Ministerstwa Zdrowia jako Laboratorium COVID-19.

 

 1. DPS Krzyżanowice: wsparcie w zakresie materiałów ochronnych dla personelu i podopiecznych.

 

 1. SZD Dzieło Kolplinga w Łebie: zakup i przekazanie przyłbic ochronnych.

 

 1. DPS Opole Lubelskie: sfinansowanie zakupu materiałów zabezpieczających personel i podopiecznych przed chorobą zakaźną COVID-19

 

 1. DPS Miechów: sfinansowanie zakupu środków piorąco-dezynfekujących, fartuchów ochronnych, rękawiczek jednorazowych, kombinezonów, gogli, maseczek z filtrem, pościeli jednorazowej, kocy, poduszek, termometrów bezdotykowych, indywidualnych pakietów ochronnych, środków do dezynfekcji powierzchni i dezynfekcji osobistej oraz zmywarko-wyparzarki.

 

 1. DPS Miechów: Po raz kolejny Polska Fundacja Narodowa wsparła Dom Pomocy Społecznej w Miechowie, tym razem zakupem termobramki czyli urządzenia służącego do szybkiego, precyzyjnego i bezdotykowego mierzenia temperatury ciała.

 

 1. Caritas Będzin: zakup materiałów zabezpieczających personel i podopiecznych przed chorobą zakaźną COVID-19.

 

 1. Zakład Specjalny dla Chronicznie Chorych w Warszawie: Placówka otrzymała od Polskiej Fundacji Narodowej środki finansowe na realizację celów społecznie użytecznych polegających na zakupie materiałów i środków ochrony osobistej przeznaczonych do przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania COVID-19. Polska Fundacja Narodowa wspomogła zakup rękawiczek, fartuchów, maseczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk i powierzchni.

 

 1. "HOSPICJUM" Pw. Świętego Ducha w Łomży”: Łomżyńskie hospicjum jest placówką sprawującą opiekę paliatywną nad osobami dorosłymi nieuleczalnie chorymi w końcowej fazie choroby oraz niesamodzielnymi w ramach hospicjum stacjonarnego, hospicjum domowego oraz zakładu opiekuńczo-leczniczego. W  Domu Opieki Hospicyjnej pozostaje 20 pacjentów, w tym 12 w hospicjum i 8 w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Są to osoby dorosłe w wieku od 18 do kilkudziesięciu lat. Personel składa się z 20 osób. Przekazano środki na zakup środków ochrony indywidualnej dla pacjentów i personelu.

 

 1. Dom Pomocy Społecznej im. Świętej Rodziny we Wrocławiu: wrocławski DPS im. Świętej Rodziny jest placówką organizacyjną Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska. Dom przeznaczony jest dla 101 kobiet przewlekle chorych psychicznie, które z powodów zdrowotnych, społecznych lub bytowych nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku. Środki finansowe przekazane przez Polską Fundację Narodową zostały przeznaczone na zakup materiałów ochronnych i sprzętów bezdotykowych aby ograniczyć transmisję wirusa SARS-COV-2, a także zapewnić pacjentom, w przypadku ewentualnego zakażenia koronawirusem, sprzęty przeznaczone wyłącznie dla nich i nieużywane przez chorych niezakażonych. Stworzenie takich miejsc do izolacji pacjentów zakażonych wirusem SARS-COV-2 z oddzielnym sprzętem przeznaczonym tylko dla nich zabezpieczy pacjentów obciążonych nieuleczalnymi chorobami w ich terminalnej fazie oraz opiekujący się nimi personel.

 

 1. Projekt „VENTILAID”

Wsparcie prac polskich inżynierów nad projektem polskiego respiratora, łatwego do wydrukowania na drukarkach 3D. Ze względu na niską cenę druku i oparcie się na powszechnie dostępnych komponentach, urządzenie to może dotrzeć do chorych w krajach ubogich i rozwijających się, do tymczasowych szpitali i punktów medycznych.

 

 1. Wspólne konwoje z MSZ z antyseptykami i pakietami ochronnymi

Zakup przyłbic ochronnych. Wysyłki zrealizowano do Gruzji, na Ukrainę, Białoruś i Litwę.  

 

 1. Wsparcie artystów polskich i zagranicznych podczas koncertu w Rzeszowie

Darowizna na zakup i przeprowadzenie testów na obecność COVID-19 u polskich i zagranicznych artystów, pracowników technicznych, porządkowych oraz obsługi koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha w Rzeszowie.

 

 1. Kampania #ZostańWDomu

Realizacja trzech projektów w ramach edukacji historycznej dla słuchaczy w wieku 12-17 lat i zagospodarowanie ich czasu w trakcie pobytu w domach:

 

 1. 22 słuchowiska historyczne „Dzieci bliżej historii” we współpracy z Teatrem Polskiego Radia na antenie Programu 1 Polskiego Radia: konwertowanie tematów trudnych, historycznych i używanie kodu językowego dostosowanego do tematów trudnych, w sposób zrozumiały przez dzieci w formie utworów m.in. o kardynale Wyszyńskim, marszałku Piłsudskim, o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, postawach w Powstaniu Styczniowym, odzyskiwaniu niepodległości czy wynalazkach Łukasiewicza. Emisja na antenie radiowej Jedynki w wybrane niedziele o godzinie 18:00.

 

 1. 50 audycji historycznych „Bitwa Warszawska – stulecie wiktorii” we współpracy z Radiem Warszawa, przybliżających słuchaczom zarówno fakty związane z przebiegiem dramatycznych wydarzeń sierpnia 1920 oraz nakreślających szersze tło polityczne i historyczne w jakim toczyła się wojna 1920 roku. Udział biorą eksperci, historycy i pasjonaci tzw. „żywej historii” - eksploratorzy, członkowie grup rekonstrukcji historycznej i kolekcjonerzy. W okresie od 29 czerwca do 15 sierpnia na antenie Radia Warszawa i innych stacji katolickich, codziennie o godzinie 20.30 emitowane są audycje powtórkowe dla osób, które nie mogły wysłuchać ich wcześniej.

 

 1. Seria materiałów video o polskich naukowcach we współpracy z dr Tomaszem Rożkiem. Osiągnięcia polskich naukowców wzbudzają ogromne zainteresowanie. Na kanale video Nauka. To Lubię (oraz profilu FB Nauka To Lubie) – w ramach eksperymentu – zostało wyemitowanych kilka takich materiałów. Ich zasięgi przekraczały 100 tys. odsłon przy każdym z zrealizowanych i wyemitowanych odcinków. W ramach projektu powstało kilka części poświęconych polskim naukowcom. W każdym odcinku zostały omówione osiągnięcia i życie jednego z bohaterów. Zostały pokazane realia epoki, w których bohater odcinka funkcjonował i uwarunkowania historyczne, które czasami pomagały, a czasami przeszkadzały w osiąganiu celów naukowych. Odcinki zostały zrealizowane w konwencji vloga a ich długość wynosiła od 7 do 12 minut. Zostały  zilustrowane zdjęciami archiwalnymi i wzbogacone grafikami.

 

 1. Wsparcie dla sportowców w ramach TEAM100

PFN w porozumieniu z Ministerstwem Sportu podjęła decyzję o utrzymaniu wsparcia beneficjentów programu Team100 niezależnie od zmiany terminu Igrzysk Olimpijskich oraz wydłużeniu okresu rozliczeniowego, jako należyte zagwarantowanie naszym beneficjentom bezpieczeństwa finansowego w obszarze udzielanej pomocy w ramach solidaryzowania się z trudnym położeniem, w jakim znaleźli się sportowcy wskutek pandemii. Formuła udzielenia zabezpieczenia finansowego pozwoli przetrwać najbardziej skomplikowany okres „zawieszenia” aktywności sportowców, a także będzie przyczynkiem do dalszej ich mobilizacji.

 

 1. Pomoc Powstańcom Warszawskim, żołnierzom AK, kombatantom

Wsparcie działań Fundacji Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. Gen. Bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek" –  dla warszawskich Powstańców i kombatantów w zakresie pomocy i opieki domowej nad najciężej chorymi, przykutymi chorobą do łóżek, wsparcie pacjentów mobilnych w podstawowym kontakcie z instytucjami podstawowej opieki medycznej w dobie koronawirusa, zakupu środków higieny do użytku w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej prowadzonej przez Fundację Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej i w mieszkaniach pacjentów.

Z powodu drugiej fali pandemii wywołanej koronawirusem Polska Fundacja Narodowa ponownie wsparła działania Fundacji Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. Gen. Bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek". PFN udzieliła wsparcia na bezpłatne e-konsultacje telefoniczne, na wystawiane Powstańcom Warszawskim i kombatantom e-recepty a także na zakup środków opatrunkowych, dezynfekujących oraz materiałów eksploatacyjnych.

Aktywnie wspieraliśmy i wspieramy Stowarzyszenie Odra-Niemen oraz Fundację Nie Zapomnij O Nas, w realizacji projektu polegającego na codziennym dostarczaniu obiadów dla Bohaterów na terenie całej Polski. Dzięki wspólnym działaniom każdego dnia ciepłe posiłki otrzymuje ponad 200 kombatantów.

Odpowiadając na potrzeby naszych Bohaterów razem z Fundacją Nie Zapomnij O Nas, utworzyliśmy Korpus Rehabilitacyjny dla Powstańców Warszawskich. Dwa razy w tygodniu  grupa najbardziej potrzebujących kombatantów ma przeprowadzane rehabilitacje we własnych domach.

 

 1. Kampania „Opowiadamy Polskę – Safe and Innovative Poland”

Ostatnie miesiące pokazały, że moc predykcyjna modeli ekonometrycznych jest nader ograniczona, poziomy ryzyk wysokie oraz to, że przetrwają i utrzymają się w grze rynkowej te podmioty, które mają zdolność adaptacji, potrafią dostosować się do zmieniających się warunków i wykorzystać zmianę jako szansę. Zdolność przystosowawcza firm bazuje na umiejętności „usieciowienia” i kooperacji w systemie gospodarczym. Obserwując zachodzące procesy nie sposób nie zauważyć, że zarówno elastyczność, jak i umiejętność reagowania na potrzeby są podstawą funkcjonowania organizmów gospodarczych. To rzecz jasna truizm i atrybut właściwy dla każdej instytucji, która osiągnęła sukces, ale obecnie właściwości te będą determinowały tempo wychodzenia z kryzysu ekonomicznego. Jakie mogą być tego skutki w krótko- i długofalowej perspektywie? Jakie działania powinny podejmować polskie przedsiębiorstwa, by uniknąć negatywnych efektów kryzysu? Okres pandemiczny to etap oczekiwania na nadchodzący kryzys ekonomiczny, ale to także moment, aby wdrożyć zmiany strukturalne i dokonać rewizji dotychczasowych strategii biznesowych. Elementem globalnej walki z ekonomicznymi skutkami pandemii są kampanie gospodarcze dedykowane do inwestorów z Azji, Europy i Stanów Zjednoczonych takie jak „Opowiadamy Polskę - Safe and Innovative Poland”, zrealizowane przez PFN na łamach najbardziej opiniotwórczych dla gospodarki i biznesu periodyków świata: The Washington Post, Financial Time i The Wall Street Journal. Kiedy analizujemy dane Eurostatu i obserwujemy największy spadek PKB wyrównany sezonowo w strefie euro od 1995 roku, to wszyscy decydenci powinni się zastanowić, w jaki sposób wzmocnić gospodarkę, wesprzeć podmioty gospodarcze w ograniczaniu skutków kryzysu. Temu celowi służyła nasza kampania, skierowana do decydentów gospodarczych i politycznych, analityków biznesowych, inwestorów budujących modele prognostyczne, starających się określić, gdzie w okresie postpandemicznym gospodarka będzie bardziej stabilna, bardziej bezpieczna i wiarygodna. Naszym celem było dostarczenie wiedzy i umożliwienie wyrobienia zdecydowanej opinii na temat polskiej gospodarki i potencjału gospodarczego przez globalnych inwestorów, a także zauważenia możliwości związanych z działalnością na terenie kraju operatorów turystycznych Pragnęliśmy, poprzez teksty Prezydenta Andrzeja Dudy, Pana profesora Piotra Glińskiego – Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Daniela Obajtka - Prezesa PKN Orlen, Pana Marcina Chludzińskiego - Prezesa KGHM Polska Miedź, zobrazować jak powinna być postrzegana polska gospodarka, jej potencjał, jej możliwości wychodzenia z absencji gospodarczej. Wskazaliśmy, że polska gospodarka ma charakter referencyjny nie tylko w regionie. Polska Fundacja Narodowa w globalnej kampanii upowszechnianiała wizerunek Polski jako kraju z rozwijającą się gospodarką, rosnącym rynkiem turystycznym, atrakcyjnym dziedzictwem kulturowo-historycznym, ogółem jako destynacji przyciągającej uwagę inwestorów, przedsiębiorców oraz operatorów turystycznych, którzy w kryzysie usilnie poszukują bezpiecznych rynków i wiarygodnych kontrahentów.

 

W ramach projektu ukazały się następujące płatne publikacje:

 

The Wall Street Journal – „A Lesson of History”- Wicepremier prof. Piotr Gliński-29.04.2020

 

Na łamach The Wall Street Journal ukazał się tekst Wicepremiera prof. dra hab. Piotra Glińskiego traktujący o umiejętności wychodzenia z sytuacji kryzysowych przez Polaków, o lekcji, jaką Polacy mogą przekazać Zachodowi w obliczu zagrożenia chorobą zakaźną COVID-19. Przechodząc z poziomu historyczno-kulturowego, kreślimy obraz nowoczesnej Polski zmieniającej się w rezultacie procesów społecznych, kulturalnych i gospodarczych.

Wśród czytelników WSJ przeprowadzono ankietę mierzącą zapamiętywalność i oddziaływanie tekstu. Ankieta była dostępna przez 48 godzin i wypełniło ją n=1503 respondentów, którzy spędzili średnio 35 minut na czytaniu tego wydania gazety. Grupa docelowa zdefiniowana została jako wszyscy respondenci z rocznym dochodem gospodarstwa domowego na poziomie min. 100 000 USD oraz zainteresowanych problemami społecznymi, przemysłem lub ekonomią. 3 na 4 respondentów wśród grupy docelowej oceniło tekst korzystnie. Wszystkie wskaźniki postrzegania tekstu wypadły bardzo dobrze lub dobrze. 3 na 5 respondentów szukało więcej informacji. Wskaźnik ten wyniósł 7 na 10 wśród grupy docelowej.

 

The Washington Post – „Multi-energy groups are the future”- Prezes PKN ORLEN Daniel Obajtek- 29.04.2020

 

Na łamach The Washington Post Prezes PKN ORLEN Daniel Obajtek opowiedział o polskiej gospodarce, integracji sektora paliwowo-energetycznego, o strategiach radzenia sobie z pandemią, o konieczności i umiejętności podejmowania odważnych decyzji we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza w biznesie. Autor wspomniał także o mocy polskiej marki i realizacji misji budowy grupy multi-energetycznej, niezależnie od trudnej rzeczywistości, a może właśnie jako odpowiedź na tę rzeczywistość.

 

The Washington Post – „Balancing National Sovereignty and International Cooperation Conclusions from the Coronavirus Pandemic”- Prezydent RP Andrzej Duda- 7.05.2020

 

Na łamach The Washington Post ukazał się tekst, w którym Prezydent RP Andrzej Duda podkreśla znaczenie równoważenia suwerenności narodowej i współpracy międzynarodowej w odpowiedzi na epidemię koronawirusa i próbę przeciwdziałania jej skutkom. Autor zaznaczył że „Polska zadziałała szybko, agresywnie i skutecznie by ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby”. Według Prezydenta RP Polska i inne kraje powinny, przez najbliższe lata, opierać swoją politykę przede wszystkim na skutecznym egzekwowaniu prawa wobec wszystkich, by zapewnić pokój na świecie. Ponadto priorytetami w budowaniu zrównoważonej geopolitycznie strategii państwa, jest nie zmniejszanie nakładów na wojskowości, ochronę środowiska, większa współpraca w temacie pomocy społecznej na poziomie ponadnarodowym oraz powrót i utrzymanie wysokiego i stabilnego wzrostu gospodarczego.

 

Financial Times – „KGHM Polska Miedź S.A. The Polish giant consolidates its position”- Prezes KGHM Marcin Chludziński- 07.05.2020

 

Prezes KGHM Marcin Chludziński opowiedział na łamach Financial Times o polskiej gospodarce stanowiącej dziś przykład bezprecedensowego wzrostu, przedstawił Polskę zaznaczającą swoje miejsce na światowej mapie biznesowej. Pośród omawianych przez autora kwestii znalazły się Strategia 4Es, działalność KGHM Polska Miedź S.A. na trzech kontynentach, rola miedzi jako metalu przyszłości oraz wyzwania czasów pandemii, jakie stoją przed firmą. Wskazał także do jakich zmian doprowadziła pandemia i jakie strategie należy przyjąć w tym trudnym okresie.

 

H. Polska Fundacja Narodowa została Partnerem i fundatorem nagród w trzech konkursach:

 

 1. „O tempora, o mores! Zapiski rodzinnego archiwisty z czasów pandemii A.D. 2020 wywołanej koronawirusem” – konkurs realizowany we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.

Celem konkursu jest dokumentowanie wydarzeń, doświadczeń, przeżyć, emocji życia codziennego w wymiarze indywidualnym i rodzinnym. Powstałe w jego ramach relacje posłużą utrwaleniu, zachowaniu i upowszechnianiu świadectw okresu pandemii. Konkurs organizowany jest w ramach akcji „Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)”. Jej celem jest stworzenie w archiwach państwowych wyjątkowej kolekcji dokumentacji z „czasów zarazy” przy współudziale całego społeczeństwa. Powstały w ten sposób zbiór źródeł dotyczących wyjątkowego w dziejach najnowszych Polski doświadczenia, ukaże jego skutki zarówno w wymiarze prywatnym, jak i instytucjonalnym, a w przyszłości posłuży kolejnym pokoleniom jako cenne źródło historyczne. W konkursie mogą brać udział zarówno dorośli, jak i dzieci oraz młodzież do lat 18 (tylko za zgodą rodzica/opiekuna prawnego). Najlepsze prace zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach:

- dla dzieci i młodzieży do lat 18: (I nagroda – 5000 zł; II nagroda – 4000 zł; III nagroda – 3000 zł; wyróżnienia – max 2 x po 1000 zł)

- dla dorosłych: (I nagroda – 5000 zł; II nagroda – 4000 zł; III nagroda – 3000 zł; wyróżnienia – max 2 x po 1000 zł)

Partnerem konkursu i fundatorem nagród jest Polska Fundacja Narodowa.

 

 1. „Historie z rodzinnych archiwów” realizowany w ramach projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej”.

Celem konkursu „Historie z rodzinnych archiwów” jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na unikalną wartość rodzinnych pamiątek. Uwrażliwienie na kultywowanie pamięci i szacunek dla przeszłości, w tym kulturowe dziedzictwo dokumentacyjne w wymiarze rodziny, kształtowanie postaw patriotycznych, edukowanie nt. historii oraz zwiększenie poczucia tożsamości narodowej społeczeństwa, a także rozbudzenie zainteresowania kulturą i historią „małych ojczyzn” - regionu i lokalnych społeczności. Powstałe w jego ramach prace posłużą utrwaleniu, zachowaniu i upowszechnieniu świadectw „małej historii” osadzonej w wielkich wydarzeniach dziejowych. Konkurs ma być przyczynkiem  do otoczenia tych bezcennych przedmiotów właściwą opieką oraz pogłębiania wiedzy o własnych korzeniach i losach swoich przodków. Aby wziąć udział w konkursie, należy opisać i udokumentować historię swojej rodziny. Może ona powstać w oparciu o m.in. relacje członów rodziny, dokumenty, zdjęcia i pamiątki przechowywane w domowym archiwum, historię regionu i umiejscowienie w jej kontekście historycznym dziejów rodu, a także o literaturę oraz kwerendę archiwalną. Autorzy mogą uzupełniać swoje rodzinne historie także o zdjęcia, rysunki, mapy lub ilustracje, drzewo genealogiczne, fragmenty pamiętników, albumów, nagrań, prezentacji i innych istotnych elementów.

W konkursie mogą brać udział zarówno dorośli, jak i dzieci i młodzież do lat 18 (tylko za zgodą rodzica/opiekuna prawnego).  Najlepsze prace zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach:

- dla dzieci i młodzieży do lat 18: (I nagroda – 4000 zł; II nagroda – 3000 zł; III nagroda – 2000 zł; wyróżnienia – max 2 x po 1000 zł)

- dla dorosłych: (I nagroda – 4000 zł; II nagroda – 3000 zł; III nagroda – 2000 zł; wyróżnienia – max 2 x po 1000 zł)

Partnerem konkursu i fundatorem nagród jest Polska Fundacja Narodowa.

 

 1. „Moje Archiwum” – wyjątkowe Archiwum Roku 1920. Konkurs na najciekawsze pamiątki. Realizowany na antenie Programu 1 Polskiego Radia we współpracy z Polską Fundacją Narodową i Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.

 

Celem konkursu jest zachęcenie słuchaczy do zagłębienia się w swoje domowe archiwa, albumy, odnalezienie pamiątek po rodzicach i dziadkach. Odkrycie unikatowych eksponatów, które są ważne i cenne nie tylko dla najbliższej rodziny. To z myślą o takich pamiątkach powstała akcja „Moje Archiwum”. W tym roku skupiająca się na poszukiwaniu pamiątek z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku i oczywiście z „wiktorią warszawską”. Organizatorom konkursu zależy na rozbudowaniu przekonania, że historia to nie tylko wielka polityka, wielkie wojny, wielkie układy ale historia dzieje się w codzienności i każda rodzina ma swoją własną, indywidualną, często niezmiernie ciekawą, która sprawia, że mamy silne poczucie tożsamości i przynależności do określonej grupy społecznej. Poprzez akcję antenową „Moje Archiwum” chcemy zaktywizować słuchaczy w kraju i za granicą aby odnajdując okruchy minionych pokoleń wzmocnili poczucie przynależności i związku z historią rodaków. Właściciele najciekawszych prac zostaną nagrodzeni 29 sierpnia. Główną nagrodą jest laptop marki Apple.