Polska Fundacja Narodowa włączyła się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

01

marca 2021 r.

Zarząd PFN wziął udział w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na warszawskich Powązkach.

Wiceprezes Michał Góras i Wiceprezes Cezary Jurkiewicz złożyli kwiaty pod Panteonem – Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych na warszawskim cmentarzu wojskowym. Polska Fundacja Narodowa chciała w ten sposób oddać hołd wszystkim Bohaterom, którzy po wojnie nie złożyli broni i walczyli o wolność naszej Ojczyzny.

Nie zapomnimy. Zachowaliście się jak trzeba.

 

W Jednodniówkach Polski Zbrojnej ukazał się artykuł „Walka o pamięć”, napisany przez Wiceprezesa Michała Górasa, który dotyczy działań Polskiej Fundacji Narodowej w trosce o pamięć historyczną.


Mamy niezwykłą historię do opowiedzenia, a nasza praca polega na tym, aby zrobić to skutecznie. Żołnierze Wyklęci – jak zwykło się nazywać bohaterów antykomunistycznego podziemia – są nie tylko symbolem niezłomnego sprzeciwu wobec zbrodniczego systemu komunistycznego, ale dla naszego pokolenia na zawsze zostaną także symbolem walki o pamięć, stanowiącą fundament każdego narodu, który aby trwać – powinien odnosić się do swoich właściwych korzeni, do swojej tradycji. Do dzisiaj niestety obserwujemy efekty wieloletnich zaniedbań w zakresie polityki historycznej. Polityka ta – czy raczej jej brak – doprowadziły do sytuacji, w której na co dzień musimy konfrontować prawdę historyczną z efektami kilkudziesięciu lat propagandy i programowego resetowania pamięci zbiorowej. Zaniedbania te przekładają się także na długofalowe skutki polityczne. A odpowiedzią na burzenie ,,ustalonych’’ narracji są mniej lub bardziej zawoalowane ataki na Polskę, kiedy na naszych oczach dochodzi nie tylko do przekłamań na temat roli Polaków w historii, choćby podczas II wojny światowej, ale także do ataków na polską gospodarkę, choćby ostatnio, kiedy przedmiotem ataku stała się strategiczna spółka produkująca polski sprzęt wojskowy. Osłabia to polską „markę”. Dlatego zakrojona na szeroką skalę międzynarodowa promocja Polski musi być uznana za polską rację stanu. Na szczęście w ostatnich latach jesteśmy świadkami konsekwentnej realizacji tego celu przez sieć instytucji, które mają za zadanie przedstawiać w świecie polski punkt widzenia. W działania te włącza się też Polska Fundacja Narodowa – tylko w ostatnich dwóch latach zrealizowaliśmy kilkanaście międzynarodowych projektów historycznych, czego przykładem jest chociażby kampania „Opowiadamy Polskę Światu” na łamach największych tytułów prasowych, takich jak „Die Welt”, „Le Soir”, „Le Figaro” czy „Washington Post”, z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Z kolei z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej z inicjatywy PFN w magazynie „Financial Times” ukazał się artykuł prof. Andrzeja Nowaka nakreślający tło tej 18. decydującej bitwy w losach świata i jej znaczenia dla cywilizacji zachodniej. We współpracy z Instytutem Pileckiego i Jackiem Fairweatherem, autorem wielokrotnie nagradzanej książki o rtm. Pileckim The Volunteer, docieramy do amerykańskiej młodzieży nie tylko z polską narracją historyczną, ale także z przesłaniem dotyczącym postaw i wartości. Wspólnie z Wojskowym Instytutem Wydawniczym realizujemy projekt ścieżki edukacyjnej na Monte Cassino, a razem z Batalionową Grupą Bojową NATO systematycznie budujemy pozytywny wizerunek Polski wśród żołnierzy NATO w ramach pionierskiego projekt Forerunner (,,Zwiastun”). Mamy niezwykłą historię do opowiedzenia, a nasza praca polega na tym, aby zrobić to skutecznie. Tylko wtedy otrzymamy inwestycyjny, promocyjny i twórczy „feedback”. Mamy także świadomość, że wiele wątków polskiej historii wciąż wymaga eksploracji. Jako PFN dokładamy swoją cegiełkę do tego dzieła, inspirując twórców do sięgania po te gotowe, napisane przez historię scenariusze. W tych trudnych czasach tym bardziej należy pielęgnować tę postawę, którą przekazują nam „Żołnierze Niezłomni”, a która jest ich przesłaniem nie tylko dla żołnierzy Wojska Polskiego, ale i dla nas wszystkich. Postawę wierności i służby do końca.

Michał Góras

wiceprezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej

Mecenas ścieżki na Monte Cassino
i partner wydawnictw historycznych
Wojskowego Instytutu Wydawniczego