Przyznano nagrody w Konkursie „Young Design 2021- ROK LEMA”

14

października 2021 r.

Polska Fundacja Narodowa dołączyła do Partnerów Konkursu Young Design organizowanego corocznie przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Głównym przesłaniem zaangażowania Fundacji w konkurs jest chęć wsparcia młodych projektantów oraz przyczynienie się do wzrostu znaczenia polskiego designu, nie tylko w naszym kraju, ale również na arenie międzynarodowej. 

„Cieszymy się, że polski design coraz lepiej promuje Polskę na świecie. Design to nie produkty, ale koncepcje wykraczające poza dany czas, korespondujące z twórczością Stanisława Lema. PFN w roku Lema postanowiła konkretnie wesprzeć polskiego twórcę, który w obszarze sektorów kreatywnych przedstawi projekt integrujący polską sztukę designu z filozofią przyszłości Stanisława Lema.” - zaznaczył wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej Michał Góras.

Już od 12 lat Instytut Wzornictwa Przemysłowego jest organizatorem Konkursu Young Design, który ma za zadanie wspierać młodych projektantów w rozwinięciu kariery. Konkurs kierowany jest do studentów i absolwentów wzornictwa, sztuki, grafiki, malarstwa oraz architektury. W tym roku, z uwagi na obchodzony Rok Lema, odbywa się specjalna edycja konkursu. Tegorocznym tematem przewodnim jest design spekulatywny, czyli wzornictwo przyszłości, inspirowane właśnie twórczością Stanisława Lema. Nowością jest również stworzenie specjalnej kategorii konkursu – Very Young Design - skierowanej do młodzieży w wieku 13-18 lat, która chciałaby spróbować swoich sił w projektowaniu.

Finałowe projekty zostały zaprezentowane Kapitule Konkursu, a najlepsze z nich zostały wyróżnione m.in. Stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej, przyznawanym przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. dr hab. Piotra Glińskiego, Nagrodą Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Nagrodą Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu.

Podczas uroczystej Gali wręczenia nagród, która odbyła się 14 października, została również przyznana Nagroda Prezesa Polskiej Fundacji Narodowej.

Za koherentną i klarowną koncepcję spekulatywnego projektu, nagrodę Polskiej Fundacji Narodowej, przyznaną przez Prezesa dr Marcina Zarzeckiego otrzymał projekt Osme. W dobie rozwoju wrażliwych technik komunikacji zapach i umiejętność magazynowania swoistej pamięci zapachu, poza urokliwą estetyką stanowi punkt wyjścia do rozwoju. Koncepcja projektu została przygotowana w sposób precyzyjny i wielowątkowy co sugeruje, że autorka wykazała się starannością w zakresie badań użyteczności i jednoznacznie nawiązała do twórczości Stanisława Lema. Empatycznego piewcy przyszłości.

Polski design to znamienita część europejskiej kultury i dziedzictwa narodowego. Zatem przed młodymi projektantami, szczególnie przed laureatem nagrody ufundowanej przez Polską Fundację Narodową, postawiliśmy złożone zadania i trudne do spełnienia kryterialne wymagania. Synteza odważnej wizji i estetyki stanowiła jedynie podstawę oceny, i miała być ubogacona wykraczającą ponad sztampę opowieścią zawierającą wątki futurologii Stanisława Lema. Projekt OSME nagrodzony przez PFN spełnia wymienione aspekty i stanowi intrygujący przyczynek do rozwoju projektowania spekulatywnego w Polsce i w Europie” - powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Wyróżnione projekty będzie można obejrzeć do 10 listopada w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego na wystawie pokonkursowej.