Polska Fundacja Narodowa na II Kongresie Inicjatyw Pozarządowych

16

listopada 2021 r.

12 listopada w Domu Dziennikarza w Warszawie odbył się II. Kongres Inicjatyw Pozarządowych zoorganizowany przez Konfederację Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej. KIPR to związek stowarzyszeń, których przedstawicieli łączy podobna wrażliwość, zbliżone postrzeganie świata, a także przywiązanie do zestawu określonych wartości.

Prezes Polskiej Fundacji Narodowej dr Marcin Zarzecki wziął udział w panelu pt. „COVID 19 – jak w tym trudnym czasie poradziły sobie organizacje? Doświadczenia NGO, instytucji i biznesu”, na którym przedstawił działania podjęte przez PFN w walce z koronawirusem oraz jak wyglądała współpraca z pierwszym oraz drugim sektorem.

„Od początku zaangażowaliśmy się wraz z Ministerstwem Zdrowia w dofinansowanie szpitali, hospicjów, domów pomocy społecznej, zakładów dla chronicznie chorych. To była rewolucja organizacyjna i nie tylko. Wcześnie nie mieliśmy zespołu merytorycznego, który by nam mógł weryfikować listy zakupowe, czy akurat zakup stacji pipetujących, komór laminarnych jest adekwanty do walki z koronawirusem czy nie.” - dr Marcin Zarzecki, Prezes Polskiej Fundacji Narodowej. 

Jest to już druga edycja kongresu organizowanego przez KIPR. Celem kongresu jest przede wszystkim podsumowanie zmian jakie zachodzą w środowisku organizacji pozarządowych w ostatnich latach. Jest to również dobra okazja do nawiązania szerokich kontaktów, które mogą przyczynić się do powstania nowych projektów.