Polska Fundacja Narodowa współfinansuje zakup sprzętu przeciwpożarowego służącego do ochrony zabytków we Lwowie

04

kwietnia 2022 r.

Polska Fundacja Narodowa wsparła finansowo działania Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, która we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadzi zbiórkę materiałów przeciwpożarowych dla zabytków na Ukrainie, szczególnie we Lwowie.

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych. Projekty konserwatorskie realizowane są w Polsce, ale przede wszystkim na Ukrainie m.in. w Kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce na Wołyniu, Kolegiacie Św. Wawrzyńca w Żółkwi, Kościele św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim, na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, na Cmentarzu Bazyliańskim w Krzemieńcu i wielu innych.

Zbiórka jest organizowana na prośbę strony ukraińskiej, konserwator miejskiej Lwowa oraz innych instytucji ukraińskich. Działanie skoordynowane jest z Instytutem Polonika, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Lista zbieranych materiałów jest odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie wskazane przez ukraińskich konserwatorów. Dofinansowanie Polskiej Fundacji Narodowej przeznaczone jest na koce gaśnicze, tkaniny niepalne oraz pasy do montażu wełny mineralnej.

W Iwankowie pod Kijowem Rosjanie zniszczyli muzeum z dziełami Marii Prymachenko, artystki ludowej. To wstrząsające wydarzenie wskazuje, że wojna pochłania także cenne dzieła światowego dziedzictwa kulturowego. Nasza współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacją Dziedzictwa Kulturowego to konieczne wsparcie i próba ocalenia kluczowych zabytków Ukrainy” – stwierdził dr Marcin Zarzecki, prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

„Wsparcie zbiórki materiałów przeciwpożarowych dla zabezpieczenia zabytków Ukrainy to kolejne działanie Polskiej Fundacji Narodowej w zakresie solidarności z walczącą Ukrainą. Współpracujemy ściśle, MKiDN i Fundacją Dziedzictwa Kulturowego, reagując na prośbę Konserwator miejskiej Lwowa - wieloletniej współpracowniczki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaangażowaną we współpracę polsko-ukraińską w obszarze ochrony zabytków. Rosyjskie bomby metodycznie niszczą dziedzictwo naszej wspólnej historii. Nasze przedsięwzięcie ma na celu ograniczanie strat dla następnych pokoleń” – powiedział Michał Góras, członek Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

PFN realizuje szereg działań pomocowych i informacyjnych związanych z wojną na Ukrainie.  Jest to pomoc materialna, medyczna i żywnościowa, walka z dezinformacją w cyberprzestrzeni oraz mediach globalnych a także dokumentowanie aktów działań pomocowych, jako materiału kształtującego wizerunek Polski za granicą. Polska Fundacja Narodowa sfinansowała koszty transportu darów dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce zawierające 200 ton medykamentów, środków dezynfekujących, artykułów higienicznych, a także śpiworów i odzieży. PFN udziela także pomocy polskim hospicjom, które przyjmują terminalnie chore osoby – zwłaszcza dzieci – ze strefy wojny. Obejmuje to wsparcie finansowe w zakupie łóżek, materaców i koncentratorów tlenu.