Polskie Dziedzictwo - Wschód

26

kwietnia 2022 r.

Polska Fundacja Narodowa w latach 2019-2021, w ramach projektu Polskie Dziedzictwo - Wschód, zrealizowała działania związane ze zwiększeniem ochrony polskiego dziedzictwa na Kresach. Portfolio projektów  zrealizowanych w Wilnie przez PFN jako jedynego donatora, we współpracy z Prowincją

św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Gdańsku objęło wsparcie finansowe:

− Muzeum Chrztu Litwy. w podziemiach kościoła i klasztoru Franciszkanów w Wilnie,

− Instytutu Polskiego Dziedzictwa Narodowego na Litwie

− Rekonstrukcji barokowych organów w kościele Franciszkanów w Wilnie

− Całorocznej Patriotycznej Instalacji Artystycznej w Wilnie

Działania zostały zainicjowane i wykonane decyzją Rady Fundacji PFN kierowanej przez prof. dra hab. Waldemara Parucha, przewodniczącego Rady oraz dr Marcina Zarzeckiego, prezesa Zarządu PFN.