Wojewódzkie konkursy historyczne rozstrzygnięte!

21

czerwca 2022 r.

Polska Fundacja Narodowa wsparła realizację konkursów organizowanych przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

W dniu 18 maja w Radomiu odbyła się gala finałowa konkursu artystycznego „Śladami Wandy Malczewskiej”. Celem Konkursu była popularyzacja wiedzy i zainteresowanie uczniów działalnością Wandy Malczewskiej oraz umacnianie postawy zaangażowania w życie społeczne.

Natomiast w dniu 20 czerwca, w Izbie Pamięci – Strzelecka 8 Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie odbyła się gala podsumowująca wojewódzki konkurs „Lech Kaczyński – mąż stanu”. Konkurs miał na celu popularyzację i utrwalenie wiedzy o historii współczesnej Polski oraz postaci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Obydwa konkursy, w których fundatorem nagród była Polska Fundacja Narodowa, skierowane były do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Nagrody w imieniu Polskiej Fundacji Narodowej wręczył członek zarządu PFN Cezary Andrzej Jurkiewicz.