Program Zwiastun – PFN przybliża historię Polski żołnierzom NATO

26

czerwca 2022 r.

Kolejna odsłona międzynarodowego programu edukacyjnego Zwiastun. Żołnierze Batalionowej Grupy Bojowej NATO stacjonujący w Polsce, tym razem będą mieli okazje zapoznać się z wielokulturowością Polski. Dbanie o pozytywny wizerunek Polski na arenie międzynarodowej to podstawowe zadanie Polskiej Fundacji Narodowej. Do tej pory, blisko 2000 żołnierzy z USA, Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Rumuni miało okazję poznać historię oraz kulturę i dziedzictwo narodowe Polski.

W ramach kolejnej edycji programu PFN zorganizowała wyjazdy edukacyjne do miejsc, które są ważne z perspektywy polskiej historii i jednocześnie wskazujące na wielokulturowość Polski. Kadra oficerska i żołnierze NATO odwiedzą m.in. Muzeum Pamięci Sybiru, miejsce upamiętnienia ofiar Holokaustu, Monaster i Muzeum Ikon w Supraślu, a także Meczet w Bohonikach

Od początku programu Zwiastun, żołnierze brali udział w uroczystościach związanych z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego m.in. przy pomniku Gloria Victis, na Kopcu Powstania Warszawskiego oraz poprzez uczestniczenie w akcji „Żywy znak dla Powstania Warszawskiego” w godzinie W. Z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, odwiedzili także miejsca związane z wojną polsko-bolszewicką 1920 roku m.in. Radzymin, Kiełpin czy Ossów. Żołnierze brali udział w obchodach rocznicy II Wojny Światowej na Westerplatte. 

Program realizowany przez PFN od 2017 roku przybrał charakter ciągły i planowane są podobne inicjatywy oraz obejmowanie nimi kolejnych zagranicznych jednostek, w których przebywają żołnierze NATO. Ostatnio włączono dodatkowo do programu oficerów i żołnierzy z 82 Dywizji Powietrznodesantowej armii USA.

„Rozszerzenie programu Zwiastun to konieczna reakcja Fundacji na zgłaszaną potrzebę objęcia działaniami edukacyjnymi kolejnych jednostek żołnierzy NATO stacjonujących w Polsce. Jesteśmy w stałym kontakcie z oficerami łącznikowymi stanowiąc naturalne, wieloobszarowe wsparcie edukacyjne dla kadry oficerskiej i żołnierzy NATO. Projekt nieustannie ewoluuje i intensywnie się powiększa, co jest konsekwencją bieżącej sytuacji politycznej i militarnej. Z naszej perspektywy, niezmiernie cenne są relacje, wręcz przyjaźnie zawarte w ramach wspólnych działań, a także wymiana doświadczeń kulturowych oraz faktyczne zainteresowanie ze strony żołnierzy NATO historią i kulturą Polski. Wspólnie wypracowaliśmy formułę edukacyjnej współpracy, która po prostu się sprawdza i kształtuje wzajemne zaufanie”. – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Ostatnie wydarzenia zawiązane z napaścią Rosji na Ukrainę, zweryfikowały i rozszerzyły założenia programu Zwiastun. Żołnierze NATO wspierali wolontariuszy i przedstawicieli Polskiej Fundacji Narodowej w przekazaniu paczek świątecznych ofiarom wojny na Ukrainie w ramach innego projektu PFN - Paczka na Kresy, a także odwiedzali placówki, w których udzielano pomocy dzieciom, ofiarom wojny na Ukrainie.
Cezary Andrzej Jurkiewicz podkreślił, że: Jednakże projekt Zwiastun to oprócz aspektu historycznego i w jakiejś części turystycznego ma wielki wymiar psychologiczny. Do Polski przylatuje kilkaset młodych osób, które uczą się geopolityki dokładnie poprzez misje, na których byli, są lub pojadą. Sami nigdy nie musieli znaleźć się na styku geopolitycznych płyt tektonicznych, nikt nigdy nie pragnął ich zagłady, nie wkroczył w ich granice, by tego dokonać. Ludzie o innej historii, wrażliwości stają na polskiej ziemi i odkrywają, czym ona w istocie jest. Jak realizm, obecna polityka, konflikty i dyplomacja łączą się tu nieprzerwanie z niedokończoną historią poprzednich pokoleń, wyznaniem i religią.

W nich samych dokonują się także rzeczy wielkie i ważne. „Nikogo nie zostawiamy na polu bitwy” – jest dla nich tak samo aktualne jak dla nas, nawet, jeżeli Polska powraca po swoich nawet i po 60 latach. Stoimy razem na tej ziemi. Inny żołnierz odkrywa, że jego dziadkowie są Polakami. Pragnie poznać własne nazwisko i pragnie poznać powody, dla których nikt mu nie powiedział, dlaczego uciekli. „Kiedy państwa osi rozlały krew nad światem – rozbryznęła się na was i na nas”- mówi sierżant pochodzący z wyspy na Pacyfiku. „Nas mordowali Japończycy, was mordowali Niemcy. Spotkaliśmy się gdzieś na końcu świata, ale z podobnymi ranami”.

Niezależnie od tego jakie ma się pochodzenie i jak mało lub dużo się o historii własnego ludu wie – imperatyw kategoryczny, który niesie w sobie każdy człowiek od urodzenia pozwala nam powiedzieć „NIE”. Nie – dla tego, co dzisiaj dzieje się na Ukrainie. Dla wojny i przemocy. Kolejna nie ich wojna, kolejne państwo daleko od domu. Kolejni przypadkowi ludzie i przypadkowe losy. Oni nawet nie wiedzą, kim są dla Polaków. Odkrywają to powoli, tak jak wszystko. Kiedy kolejna zmiana wraca do Ameryki, wracają już inni ludzie. Bo ktoś im tę Polskę wytłumaczył.