Żołnierze NATO z PFN na Wileńszczyźnie

24

sierpnia 2022 r.

Polska Fundacja Narodowa od 2017 roku, opiekując się kadrą oficerską i żołnierzami Paktu Północnoatlantyckiego, zapoznaje ich z historią, kulturą i dziedzictwem narodowym Polski.

Ta inicjatywa przerodziła się w stały projekt Fundacji, realizowany z żołnierzami amerykańskimi, brytyjskimi, rumuńskimi i chorwackimi. Kolejne zmiany Bojowej Grupy Batalionowej NATO mają możliwość wielowymiarowego poznawania Polski. Wspólnie odwiedziliśmy wiele istotnych z perspektywy naszych złożonych dziejów miejsc, świadczących niejednokrotnie o bolesnej, ale bohaterskiej postawie pokoleń.

Dzieje Polski są ściśle powiązane z Litwą, a zatem tym razem żołnierze NATO wspólnie z przedstawicielami PFN odwiedzili Wileńszczyznę. Naszym obowiązkiem jest przybliżenie Amerykanom, Brytyjczykom, Chorwatom i Rumunom historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W planach było między innymi zdwiedzanie Muzeum Chrztu Litwy, Parafii Franciszkanów, Muzeum Ofiar Ludobójstwa, Katedry, Starego Miasta, Ostrej Bramy i wielu innych zabytków i miejsc świadczących o wspólnej historii Polski i Litwy.

„Kadra oficerska i żołnierze NATO byli wspólnie z Polską Fundacją Narodową na Litwie. To kolejna nasza wspólna inicjatywa w ramach programu edukacyjnego „Zwiastun/Forerunner”, wiązki działań edukacyjnych, które realizujemy od pięciu lat z NATO. Opowiadanie polskiej historii żołnierzom amerykańskim, brytyjskim, chorwackim i rumuńskim jest cennym, wielowątkowym programem Polskiej Fundacji Narodowej. Osobiście cieszę się, że kolejnym obszarem naszych działań jest Litwa, umożliwiając nam wprowadzenie żołnierzy NATO w wielokulturowe dzieje Polski. Historia Rzeczpospolitej Obojga Narodów to repozytorium wielu wspólnych dla Polski i żołnierzy NATO elementów historii państwa wielonarodowościowego i wieloetnicznego. Jestem przekonany, że kontynuacja działań w ramach programu „Zwiastun/Forerunner” właśnie na Litwie, stanowi konieczne uzupełnienie poznawania przez żołnierzy NATO fascynujących dziejów Polski” – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

„Naczelnym zadaniem i jednocześnie wyzwaniem projektu Zwiastun jest intencja aktywnego dialogu ze stacjonującymi w Polsce – kadrą oficerską i żołnierzami sił NATO. W przypadku tej inicjatywy konieczne jest kształtowanie relacji bazującej na źródłach tożsamości polskiej wspólnoty narodowej. Program Zwiastun z sukcesami buduje nie tylko platformę wymiany wzajemnych relacji, ale przede wszystkim pozytywną świadomość na temat Polski wśród oficerów Grupy Batalionowej NATO. – dodał Michał Góras, wiceprezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

W ramach projektu „Zwiastun” blisko 3000 żołnierzy wzięło udział  w edukacyjno-historycznych lekcjach o Polsce. To ważna inicjatywa Polskiej Fundacji Narodowej, szczególnie teraz, kiedy Rosja napadła na naszego sąsiada – Ukrainę. Kadra oficerska i żołnierze NATO nie ograniczają się jedynie do biernego, pasywnego zapoznawania się z naszą historią i kulturą. Żołnierze NATO pomagają jako wolontariusze przy innych projektach prowadzonych przez Fundację. Żołnierze wspierali przedstawicieli Polskiej Fundacji Narodowej w przekazaniu paczek świątecznych ofiarom wojny na Ukrainie w ramach innego projektu PFN - „Paczka na Kresy”, a także odwiedzali placówki, w których udzielano pomocy dzieciom, ofiarom wojny na Ukrainie.