Otwarcie Instytutu Polskiego Dziedzictwa Narodowego na Litwie

21

września 2022 r.

21 września 2022 roku w Wilnie w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Ojców Franciszkanów odbyło się uroczyste otwarcie Instytut Polskiego Dziedzictwa Narodowego oraz towarzysząca temu wydarzeniu Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna. W ramach otwarcia została poświęcona sala konferencyjno-wystawowa oraz nadane jej zostało imię śp. prof. dr hab. Waldemara Parucha.

Powołanie Instytutu nie byłoby możliwe bez zaangażowania Polskiej Fundacji Narodowej, która konsekwentnie od 2019 roku, w ramach projektu „Polskie Dziedzictwo – Wschód” wspiera powstanie placówki polskiej na Litwie oraz remont pomieszczeń przeznaczonych do jej funkcjonowania.

„Instytut Polskiego Dziedzictwa w Wilnie to podmiot powołany przez Polską Fundację Narodową we współpracy z gospodarzami niezwykłego, ważnego z perspektywy historycznej miejsca - klasztoru ojców franciszkanów w Wilnie. Uzyskujemy przestrzeń dialogu edukacyjnego, historycznego i kulturalnego na Litwie. Zapraszamy wszystkie środowiska i instytucje do kooperacji i nadania Instytutowi Polskiego Dziedzictwa w Wilnie renomy miejsca twórczych projektów” – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Istotą działalności Instytutu Polskiego Dziedzictwa Narodowego na Litwie będzie zachowanie, utrwalenie i pomnożenie dorobku społeczności polskiej na Litwie w wiekach minionych i współcześnie oraz stworzenie obiektywnego obrazu jej dokonań.

Szczegółowo Instytut zajmować się będzie kwerendą wspomnień, dzienników, korespondencji, opracowywaniem ich i wydawaniem drukiem, gromadzeniem, kopiowaniem cyfrowych materiałów będących w posiadaniu prywatnym, spisywaniem i nagrywaniem wspomnień miejscowych Polaków, inwentaryzacją polskich cmentarzy, organizowaniem konferencji tematycznych z publikacją wydawnictw pokonferencyjnych oraz szkoleniami dla gromadzących i inwentaryzujących dokumenty.

„Projekty realizowane przez Polską Fundację Narodową stwarzają szansę przywrócenia świetności artefaktom oraz ocalenia pamięci historycznej dla przyszłych pokoleń. To wspólne kulturowe dziedzictwo zbliżające do siebie dwa sąsiadujące ze sobą kraje, dwa narody, które tworzyły dawniej Rzeczpospolitą Obojga Narodów.” – powiedział Michał Góras, wiceprezes PFN.

Działanie, które w ramach swoich celów statutowych wsparła Polska Fundacja Narodowa, polega na dostosowaniu pomieszczeń poddasza kościoła i klasztoru Franciszkanów w Wilnie, na potrzeby Instytutu Polskiego Dziedzictwa Narodowego oraz stworzenie w nim biblioteki, archiwum oraz sali konferencyjnej.

"Dziękując Ojcom Franciszkanom za tę cenną i ważną inicjatywę i znając zaangażowanie i serce, które promieniuje nie tylko w Wilnie i na Litwie, ale także w całej dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, żywię nadzieję, że to dopiero początek i za jakiś czas zrozumiemy czym jest dla naszej przeszłości i przyszłości ten Dar." – dodał Cezary Jurkiewicz, członek zarządu PFN.

Otwarciu Instytutu Polskiego Dziedzictwa Narodowego na Litwie towarzyszy dwudniowa Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna poświęcona muzycznemu dziedzictwu XVII-XIX w. oraz koncert Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej „Banchetto Musicale” na organach, które zostały odremontowane także dzięki wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej.