Polska Fundacja Narodowa wraz z Fundacją Kulturalna Polska prowadzi międzynarodowy projekt – Klub Dyplomaty

22

września 2022 r.

Polska Fundacja Narodowa wraz z Fundacją Kulturalna Polska prowadzi międzynarodowy projekt – Klub Dyplomaty.
Projekt zakłada organizację cyklu spotkań, które odbywać się będą w najciekawszych historycznie i najbardziej reprezentacyjnych miejscach w Polsce.

W Akademii Dyplomatycznej MSZ w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Klub Dyplomaty, do którego zaproszeni zostali ambasadorzy, zwłaszcza Ci z Klubu Ambasadorów Mówiących po Polsku tj. Węgier, Czech, Palestyny, Bośni i Hercegowiny, Ruandy, Słowacji, Austrii, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Litwy, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego przebywający w Polsce oraz przedstawiciele mediów.

Głównym bohaterem wczorajszej prelekcji był Ignacy Domeyko – ojciec światowej geologii. Wykład historyczny wygłosił prof. dr. hab. Mariusz Ziółkowski Prezes Zarządu Oddziału Polskiego the Explorers Club. Oprócz wystąpienia Pana profesora odbył się także występ artystyczny prezentujący najpiękniejsze arie, pieśni i muzykę filmową oraz zaserwowane zostały dania polskiej kuchni historycznej.

„Współpraca PFN z MKiDN i MSZ pozwala realizować projekty konieczne i efektywne. Klub Dyplomaty to działanie związane z dyplomacją publiczną, wykreowanie płaszczyzny dyskursu z Ambasadorami rezydującym w Polsce, niejako wciągniecie pracowników placówek dyplomatycznych w pasjonującą rozmowę o Polsce, jej historii, kulturze i sztuce. Kooperacja z Akademią Dyplomatyczną MSZ pozwala nam niepomiernie rozszerzyć działanie na kolejne środowiska dyplomatyczne ” - powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Celem projektu Klub Dyplomaty jest popularyzacja wiedzy na temat kultury i historii Polski, promocja Polski za granicą, zaangażowanie i zainspirowanie środowisk dyplomatów rezydujących w Polsce.

„Działania Polskiej Fundacji Narodowej skierowane do przedstawicieli placówek dyplomatycznych mają na celu zaprezentowanie Polski w wielowymiarowy sposób, jako kraj o wspaniałej historii, bogatym dziedzictwie narodowym i rozwijającej się gospodarce.” – zaznaczył Michał Góras, wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej.

Pierwsze ze spotkań, dotyczyło historii relacji Polski z Ukrainą. Prelekcję historyczną wygłosił prof. Andrzej Nowak. Przed nami kolejne zaplanowane spotkania, kolejni zaproszeni goście oraz kolejne tematy przedstawiające polską historię, sztukę, muzykę czy przyrodę.

Projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.