Projekt Zwiastun Polskiej Fundacji Narodowej powrócił do stolicy!

10

października 2022 r.

W dniach 5-8 października odbyła się kolejna edycja projektu „Zwiastun”, który prezentująca żołnierzom Paktu Północnoatlantyckiego z USA, Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Rumunii, polskie dziedzictwo kulturowe oraz tłumaczy naszą historię w celu budowania głębszych relacji między sojusznikami.

„Program Zwiastun, w dobie wojny na Ukrainie, jest fundamentalnym projektem Polskiej Fundacji Narodowej funkcjonującym od 2017 roku. Współpraca z kadrą oficerską i żołnierzami NATO pozwala nam realizować kluczowe działania związane z upowszechnianiem polskiej kultury i dziedzictwa narodowego za granicą. Żołnierze amerykańscy, brytyjscy, chorwaccy i rumuńscy stają się naturalnymi ambasadorami Polski. Program Zwiastun to narzędzie komunikowania się i edukowania, możliwość budowania „sieci” kooperacji i bardzo konkretnego wsparcia dyplomacji publicznej w obszarze bezpieczeństwa” – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Wyjazd wojskowych z Batalionowej Grupy Bojowej w Bemowie Piskim rozpoczął się od wizyty w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, które uzupełniony został obecnością w muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych na ul. Rakowieckiej w Warszawie.

W planie przygotowanym przez Polską Fundację Narodową znajdowały się najważniejsze muzea utrwalające naszą tożsamość i historię jak Zamek Królewski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Józefa Piłsudskiego oraz Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki.

„Zwiastun powraca do Warszawy, stolicy Polski, aby przypomnieć naszym Gościom o roli tego miejsca w historii Polski, Europy i Świata. Zapamiętają „miasto nieujarzmione’, pełne Bohaterów i wydarzeń od wieków, a jednocześnie zobaczą nasze dziś, miejsce podejmowania najważniejszych decyzji w Polsce, które stawiają nas w gronie państw, które rozumiejąc historię, walczą o bezpieczeństwo całej ludzkości” – zaznaczył Cezary Jurkiewicz, członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Harmonogram wyjazdu uzupełniło poznanie historii Starego Miasta wraz z wizytą w Izbie Pamięci Generała Kuklińskiego oraz odwiedziny w historycznych miejscach pamięci o Bitwie Warszawskiej 1920 roku. W Ossowie goście z NATO zapoznają się z historią i przebiegiem Polskiej Wiktorii nad bolszewikami oraz znaczeniu tego zwycięstwa dla naszego regionu, Europy i świata.

Kolejne spotkanie żołnierzy w projekcie Zwiastun to wyraz dobrej współpracy między Polska Fundacją Narodową a dowództwem Batalionowej Grupy Bojowej NATO.

„Naczelnym zadaniem i jednocześnie wyzwanie projektu Zwiastun jest intencja aktywnego dialogu ze stacjonującymi w Polsce – kadrą oficerską i żołnierzami sił NATO. W przypadku tej inicjatywy konieczne jest kształtowanie relacji bazującej na źródłach tożsamości polskiej wspólnoty narodowej. Program Zwiastun z sukcesami buduje nie tylko platformę wymiany wzajemnych relacji, ale przede wszystkim pozytywną świadomość na temat Polski wśród oficerów Grupy Batalionowej NATO” – dodał Michał Góras, wiceprezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

W projekcie udział wzięło już ponad 2000 żołnierzy z różnych krajów, którzy w garnizonie w Bemowie Piskim pełnią służbę dla wspólnego bezpieczeństwa Polski oraz sojuszników z Paktu Północnoatlantyckiego.