Polska Fundacja Narodowa zaangażowała się w Konkurs „Polak Roku we Włoszech i na świecie”

09

października 2022 r.

Polska Fundacja Narodowa wsparła organizację VI edycji Konkursu „Polak Roku we Włoszech i na świecie”, którego celem jest wyłonienie osób, które w wybitny sposób promują polską historię, naukę i kulturę. Skierowany jest przede wszystkim do Polaków mieszkających we Włoszech, ale także Włochów i cudzoziemców, którzy działają na rzecz rozpowszechniania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego.

Konkurs, którego gala finałowa odbędzie się 8 października w Domu Polskim we Włoszech, ma na celu promocję polskiej kultury we Włoszech i na świecie, pogłębianie wiedzy o zasłużonych i przedsiębiorczych Polakach, zachęcanie do przedstawiania polskiego dorobku naukowego, oświatowego, kulturalnego, społecznego i przedsiębiorczości oraz wzmacnianie i aktywizację środowisk polskich poza granicami kraju.

Polska Fundacja Narodowa została partnerem konkursu, którego organizatorem jest Związek Polaków w Kalabrii. Działalność powstałej w 2003 roku organizacji ma charakter kulturalny, edukacyjny, społeczny a także patriotyczny. Promuje polską kulturę, język polski, umacnia relacje polsko-włoskie i integruje Polonię we Włoszech.

„Polska Fundacja Narodowa, wypełniając swoje cele statutowe, kolejny rok z rzędu zaangażowała się w niezwykle ważna inicjatywę „Polak roku we Włoszech i na świecie”. Cieszymy się że możemy uczestniczyć w tym cyklicznym wydarzeniu, które ma na celu aktywizację środowiska polskiego i polonijnego poprzez kulturę, sztukę i oświatę. Ta szlachetna inicjatywa integruje środowiska Polaków i Polonii z całego świata. Jestem przekonany, że takie działania przyczyniają się nie tylko do promocji Polski, ale także kształtują jej pozytywny wizerunek na arenie międzynarodowej.” – zaznaczył Michał Góras, wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej.

Kapituła Konkursu, w której zasiadają prezes zarządu PFN dr Marcin Zarzecki oraz wiceprezes zarządu PFN Michał Góras, podczas uroczystej gali przyzna nagrody w sześciu kategoriach:

  1. Działalność kulturalna,
  2. Działalność artystyczna,
  3. Działalność naukowo-edukacyjna,
  4. Działalność społeczna - (filantropijna) na rzecz Polaków we Włoszech i na świecie,
  5. Działalność gospodarczo-przedsiębiorcza,
  6. Polak z wyboru – Włoch lub cudzoziemiec zasłużony dla promowania Polski i wiedzy o Polsce we Włoszech i na świecie.

„Wspólnota polska mieszkająca za granicami Polski, częstokroć aktywnie i z pasją walczy o zachowanie swojej tożsamości narodowej. Wydarzenie związane z wyborem Polaka roku we Włoszech i na świecie to inicjatywa właśnie zaangażowanych środowisk polonijnych, które w postaci nagród w sześciu kategoriach pragną uhonorować tych, którzy Polskę kochają i troskliwie globalnie propagują. Polska Fundacja Narodowa kolejny raz wsparła ów projekt, ponieważ nasze zadania możemy z sukcesem realizować właśnie we współpracy z aktywnymi społecznie i obywatelsko środowiskami polonijnymi. Bez wsparcia organizacyjnego i merytorycznego Polonii, nasze cele statutowe byłyby jedynie sloganami, a nie konkretnymi i efektywnymi działaniami realizowanymi w kooperacji z Polakami mieszkającymi za granicą” – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Konkurs daje także możliwość organizacji serii spotkań integrujących środowiska polonijne we Włoszech, zaprezentowania walorów turystycznych, kulturalnych i artystycznych zarówno Polski jak i Włoch, a także współpracy w ramach środowisk polskich i polonijnych, ze szczególnym uwzględnieniem udziału ludzi młodych.