Polska Fundacja Narodowa wsparła organizację V Forum Kobiet Solidarności „Odważne i Niepokorne. Kobiety dla Niepodległości”

19

października 2022 r.

W dniach 19 – 21 października br. w Warszawie odbywa się V Forum Kobiet Solidarności „Odważne i Niepokorne. Kobiety dla Niepodległości”, w którego organizację zaangażowała się Polska Fundacja Narodowa.

To cykliczne spotkanie, którego celem jest poszerzenie wiedzy na temat roli i pozycji kobiet w Polsce w ujęciu historycznym oraz w czasach współczesnych. Tematem przewodnim tegorocznej edycji Forum jest rola polskich kobiet w zdobywaniu wolności i utrzymywaniu niepodległości, a także liczne role, jakie odgrywają kobiety we współczesnym życiu społecznym.

„Polska Fundacja Narodowa jest producentem filmu „Walka o głos”, produkcji przedstawiającej międzynarodowej publice rolę Polek w walce o niepodległość Polski. Wspieramy zatem działania, które stawiają na piedestał bohaterstwo Polek jako uczestniczek kluczowych momentów historii. Partycypacja PFN w Kongresie Kobiet Solidarności to naturalna kontynuacja tej idei i jednocześnie rozszerzenie tego ważnego działania. Pragniemy uczestniczyć w wydarzeniu, które honoruje Polki jako inicjatorki ruchu Solidarność” - powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

W ramach Forum odbywa się konferencja oraz powiązane tematycznie spotkania towarzyszące. Tegoroczna edycja Forum jest wyjątkowa, bo przypada w 30. rocznicę powstania Sekcji Krajowej Kobiet NSZZ „Solidarność”. „Jubileuszowe V Forum Kobiet NSZZ Solidarność jest znakomitą okazją do poszerzenia wiedzy historycznej, wymiany poglądów, doświadczeń oraz utrwalania więzi społecznych. To cykliczne wydarzenie zostało wsparte przez Polską Fundację Narodową, która docenia nieocenioną rolę kobiet w życiu społecznym. Cieszymy się, że panele dyskusyjne pozwoliły przypomnieć Bohaterki Opozycji lat 80.” – dodał Michał Góras, wiceprezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Podczas Forum przyznana zostanie także Honorowa Odznaka Primus in Agendo, która jest wyróżnieniem przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom i instytucjom, za szczególne działania na rzecz polityki społecznej i rodziny oraz rynku pracy. Nagroda jest także wyrazem uznania dla najbardziej wartościowych i najciekawszych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów.

Współorganizatorem V Forum Kobiet Solidarności jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a Honorowym Patronatem konferencje objęły Wicemarszałek Sejmu RP Pani Małgorzata Gosiewska oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marlena Maląg.