Polska Fundacja Narodowa zaprasza na ostatnie seminarium z cyklu „Rethinking Leadership. Oxford Series”

24

listopada 2022 r.

Dziś na Uniwersytecie w Oxfordzie odbędzie się seminarium pt.: „Odsłaniając Duszę Narodów”.

W ostatniej sesji cyklu Rethinking Leadership naukowiec, pisarka i dokumentalistka dr Janina Ramirez i dr Marta de Zuniga, dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Londynie, zbadają rolę dyplomacji kulturalnej w kreowaniu wpływu, budowaniu pozytywnych relacji i ujawnianiu duszy narodów.

Koncepcja dyplomacji kulturalnej odnosi się do wymiany idei, informacji, sztuki i innych aspektów kultury między narodami i ich mieszkańcami, w celu wzajemnego zrozumienia. Chociaż określenie dyplomacja kulturalna zostało ustanowione dopiero niedawno, dowody na jej praktykę i istnienie można dostrzec na przestrzeni dziejów.

„ Rola dyplomacji publicznej i kulturalnej jest niezmiernie istotna w obszarze upowszechniania polskiej kultury, historii i dziedzictwa narodowego. Polska Fundacja Narodowa stanowi naturalny podmiot trzeciego sektora, którego zadaniem, w ramach celów statusowych, jest podejmowanie działań skutecznych, realizowanych z wiodącymi instytucjami i organizacjami międzynarodowymi. Oczywistym zatem jest, że podjęliśmy współpracę z Fundacją Two Wings Institute oraz z Uniwersytetem Oxfordzkim, które zbudowały przestrzeń dialogu o wartościach i rzeczach, z perspektywy polskiej racji stanu, kluczowych. Rok funkcjonowania projektu pozwolił nam oszacować jego efektywność i stanowi jedynie początek współpracy z Oxfordem” – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Polska Fundacja Narodowa we współpracy z Fundacją Two Wings Institute od kwietnia 2022 r. prowadzi serię seminariów na Uniwersytecie w Oksfordzie. PFN poprzez organizację seminariów oksfordzkich chce budować właściwą narrację o Polsce w zachodnich kręgach opiniotwórczych oraz tworzyć przestrzeń do wymiany myśli, doświadczeń i współpracy brytyjskiego środowiska akademickiego z polskim kręgiem naukowców i dyplomatów.

„Odbudowanie solidarności, powrót do źródeł polskiej kultury i dziedzictwa narodowego oraz tworzenie unikalnej przestrzeni dla rozwoju liderów sfery publicznej to główne zadanie cyklu z serii spotkań na Uniwersytecie w Oxfordzie. Zależy nam by mądrze i odpowiedzialnie dbać o przyszłość Polski. Inicjatywa ma służyć także budowaniu mostów „między Wielka Brytanią, Polską a Trójmorzem, między polskim a europejskim środowiskiem akademickim, nauką a przywództwem, teorią a praktyką oraz między Wschodem a Zachodem" – dodał Michał Góras, wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej. 

W ramach cyklu seminariów odbyło się już kilka spotkań m.in. „Przywództwo duchowe w czasie wojny”, „Wojna pamięci”, „Poza równowagą sił. Dyplomacja dla wolności religii i przekonań”, „Kultura, solidarność i przywództwo” czy „Przyszłość solidarności”. Chociaż seminaria właśnie się kończą to w ramach projektu rozpoczynamy cykl spotkań i webinarów poświęconych pilotażowemu programowi tutoringu w obszarze przywództwa. Program skierowany jest do kobiet, chcących nabyć i rozwinąć umiejętności skutecznego przywództwa osobistego i społecznego.