Dzięki wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej powstał mural poświęcony obronie Reduty Ordona we wrześniu 1831 roku

29

listopada 2022 r.

We wtorek 29 listopada uroczystego odsłonięcia muralu przy Alei Bohaterów Września w Warszawie dokonali Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Minister Jan Józef Kasprzyk, Wiceprezesi Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Michał Góras i Cezary Andrzej Jurkiewicz oraz Burmistrz Dzielnicy Ochota Dorota Stegienka.

„Polska Fundacja Narodowa włączyła się w przygotowanie i powstanie muralu. Mamy nadzieję, że będzie on stanowił atrakcję historyczno-edukacyjną i bezpośrednio przyczyni się do upowszechniania tradycji narodowej, kształtowania polskości i postaw patriotycznych. Dzięki nowoczesnej formie wyrazu chcemy przyczynić się do rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej” – mówił w trakcie uroczystości wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej Michał Góras.

Reduta nr 54, zwana potocznie Redutą Ordona, była najbardziej wysuniętym na przedpolach miasta fragmentem fortyfikacji Warszawy. Dzień przed atakiem generał Józef Bem, dowódca obrony Warszawy, nakazał bronić reduty za wszelką cenę. A w razie niepowodzenia, dowódca – ppor. Julian Konstanty Ordon dostał rozkaz wysadzenia fortyfikacji. Tak też się stało, gdy Rosjanie otoczyli redutę a potem wdarli się do środka, uniemożliwiając odwrót obrońcom obiektu. By przeciwnik nie zdobył składowanej w tym miejscu amunicji, swe życie poświęciło wielu polskich żołnierzy.

Projekt muralu przedstawia wojskowych z czasów powstania listopadowego oraz współczesny osprzęt i umundurowanie. Powstał by upamiętnić bohaterów walki stoczonej 6 września 1831 roku w czasie powstania listopadowego. Celem projektu jest przywrócenie należnej czci obrońcom Reduty, a także edukacja historyczna dzieci i młodzieży oraz krzewienie w nich patriotyzmu.

Przestrzeń publiczna wymaga roztropnego zagospodarowania tematami ważnymi społecznie. Polska Fundacja Narodowa włączyła się w projekt muralu historycznego pragnąc estetyzować tkankę miejską, a przede wszystkim edukować wszystkich potencjalnych odbiorców tego istotnego przekazu. Pamiętajmy, że Street Art przestał już być awangardowym wyrazem sztuki, a stał się pełnoprawną formą komunikowania, tak, aby poprzez dzieło wizualne docierać z historią do młodego pokolenia” – powiedział prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej dr Marcin Zarzecki.