Polska Fundacja Narodowa po raz kolejny wspiera akcję Rodacy Bohaterom

03

lutego 2023 r.

Polska Fundacja Narodowa po raz kolejny wspiera akcję Rodacy Bohaterom

Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki po raz kolejny może liczyć na wsparcie Polskiej Fundacji Narodowej.

Inicjatywa powstała w 2009 roku jako wynik spotkania zespołu Stowarzyszenia Odra-Niemen z płk. Weroniką Sebastianowicz – Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi. Obecnie akcja nie ogranicza się tylko do organizowania zbiórek i przekazywania darów dla weteranów, lecz zawiera w sobie szerokie spektrum działań, jak edukacja historyczna, dbanie o polskie kwatery na Kresach, szeroka współpraca ze środowiskiem kombatantów w Polsce i poza jej granicami.

Polska Fundacja Narodowa jest stałym partnerem projektu, wspierającego polskie Kresy i Polaków tu mieszkających.

Największe efekty można osiągnąć jedynie we współpracy z innymi podmiotami. Polska Fundacja Narodowa kooperuje ze Stowarzyszeniem Odra – Niemen od kilku lat i każda nasza inicjatywa dociera do najbardziej potrzebujących. Opieka nad weteranami i kombatantami, strażnikami pamięci, wsparcie udzielane Polakom na Wschodzie to nasze zbieżne cele statutowe, bowiem integrujemy działania pomocowe z edukacją historyczną. Zmierzamy do zbudowania długofalowej strategii, w której sieć stowarzyszeń, fundacji i organizacji wykorzystując swoje zasoby może realizować działania w bardzo szerokiej skali” – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Kolejna edycja akcji Rodacy Bohaterom odbywa się od stycznia do czerwca 2023. Przez ten czas, co dwa, trzy tygodnie organizowane są wyjazdy na Litwę i Ukrainę, w czasie których do naszych rodaków trafiają paczki zawierające artykuły spożywcze, gospodarcze, medykamenty czy ciepłe ubrania.

Podczas pierwszego wyjazdu wolontariusze wręczyli kombatantom i sybirakom 1163 paczki. Ze swoimi otwartymi sercami trafili m.in. do Turmontów, Wilna, Rejonu Podbrzeskiego, Rejonu Dziwieniszek, Pakieny, Solecznik, Pacuneli czy Wodoktów. Na początku lutego odbył się kolejny z wyjazdów Stowarzyszenia Odra – Niemen Oddział Mazowiecki, podczas którego można było spotkać się i porozmawiać z rodakami żyjącymi na Litwie oraz przesłać zapewnienie o pielęgnowaniu w Polsce pamięci o wschodnich Kresach Rzeczpospolitej.

„Polska Fundacja Narodowa od początku swojej działalności aktywnie angażuje się w projekty społeczno-kulturalne na terenie Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Służą one pielęgnowaniu polskości i rozwojowi świadomości narodowej wśród Polaków, zamieszkujących teren obecnej Białorusi, Litwy, Łotwy, a teraz także Ukrainy. Musimy pamiętać, że na Kresach mieszka kilka milionów osób, które mimo traumy komunizmu i upływu kilkudziesięciu lat, nadal czują się Polakami. Dlatego też, wspólnie ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen od lat niesiemy pomoc Polakom zamieszkującym Kresy. Dziękuję wszystkim wolontariuszom, opiekunom i wychowawcom ze stu placówek z Mazowsza, które zaangażowały się we wspólny projekt Stowarzyszenia Odra-Niemen i Polskiej Fundacji Narodowej.” – powiedział Michał Góras, wiceprezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Mazowiecka zbiórka żywności, objęła swoim zasięgiem blisko 100 placówek edukacyjnych i jest częścią ogólnopolskiej akcji Rodacy Bohaterom, organizowanej przez Stowarzyszenie Odra – Niemen.