Polska Fundacja Narodowa i Fundacja Kulturalna Polska zrealizowały kolejne spotkanie w międzynarodowym projekcie „Klub Dyplomaty”

17

lutego 2023 r.

Czwarte z serii spotkań „Klub Dyplomaty” odbyło się 16 lutego w Akademii Dyplomatycznej MSZ w Warszawie.

Projekt „Klub Dyplomaty” realizowany przez Fundację Kulturalna Polska przy wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej, to cykl spotkań dyplomatów rezydujących w Polsce, których celem jest popularyzacja wiedzy o kulturze, tradycjach, historii i dziedzictwie narodowym Polski.

„W ramach poszczególnych edycji Klubu Dyplomaty poszukujemy tych obszarów polskiej historii i dziedzictwa narodowego, które uzupełniając dyplomację publiczną i kulturalną, stanowią ważny przyczynek do budowania trwałego porozumienia z dyplomatami rezydującymi w Polsce. Członkowie korpusu dyplomatycznego mają możliwość oryginalnego eksplorowania polskiej historii, uczestniczenia w unikalnych spotkaniach z postaciami, które z pasją prezentują kluczowe wydarzenia determinujące tożsamość polskiej wspólnoty narodowej. Doświadczenia, jakie nabyliśmy w trakcie poprzednich edycji Klubu Dyplomaty, a przede wszystkim reakcje zaproszonych dyplomatów pozwalają nam jeszcze bardziej skutecznie włączyć się w proces wrażliwego i interesującego opowiadania o Polsce. Przestrzeń dyskusji, którą udało się nam we współpracy z Fundacją Kulturalna Polska, MKiDN i MSZ zaaranżować, jest unikalna z racji systematycznych spotkań dyplomatów, naukowców, dziennikarzy i przedstawicieli trzeciego sektora, których łączy pragnienie komunikowania się i refleksyjnego poznawania Polski” – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

W związku z przypadającą w lutym 277. rocznicą urodzin polskiego bohatera, spotkanie z serii „Klub Dyplomaty” poświęcone było postaci generała Tadeusza Kościuszki.

Był bohaterem Polaków – znany przede wszystkim jako przywódca antyrosyjskiego powstania z 1794 roku. Amerykanie zaś uważają go za swojego wielkiego bohatera, który jako inżynier fortyfikacji wydatnie przyczynił się do zwycięstwa w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Wyrazem uznania dla jego umiejętności inżynierskich było powierzenie mu budowy silnej twierdzy West Point, która nigdy nie wpadła w ręce wroga. Dziś w dawnym forcie mieści się najbardziej prestiżowa uczelnia wojskowa na świecie: Akademia Wojskowa Stanów Zjednoczonych. Na jej terenie spotkać można pomnik i tablicę poświęconą Kościuszce. Jego imieniem nazywa się w USA ulice, place, parki czy szkoły. Niewielu wie, że Kościuszko to nie tylko sprawny żołnierz, ale również rysownik czy producent serów.

„Działania PFN skierowane do przedstawicieli placówek dyplomatycznych mają na celu zaprezentowanie Polski w wielowymiarowy sposób, jako kraju o wspaniałej historii, bogatym dziedzictwie narodowym i rozwijającej się gospodarce. Cieszymy się, że te założenia zostały miło przyjęte w środowisku dyplomatycznym” – podkreślił wiceprezes PFN Michał Góras.

Polska Fundacja Narodowa i Fundacja Kulturalna Polska zorganizowały do tej pory trzy spotkania z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego w Polsce. Pierwsze z nich, dotyczyło historii relacji Polski z Ukrainą. Prelekcję historyczną wygłosił prof. Andrzej Nowak. Tematem kolejnego spotkania z cyklu był Ignacy Domeyko – ojciec światowej geologii. Wykład historyczny wygłosił prof. dr. hab. Mariusz Ziółkowski Prezes Zarządu Oddziału Polskiego the Explorers Club. W grudniu odbyło się spotkanie prezentujące polskie tradycje, zwyczaje i potrawy bożonarodzeniowe.

Projekt „Klub Dyplomaty” realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.