Polska Fundacja Narodowa organizatorem Dnia Polskiego w bazie NATO na Łotwie

04

maja 2023 r.

Z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja w bazie Batalionowej Grupy Bojowej NATO w łotewskim Ādaži odbyły się obchody Dnia Polskiego. Polska Fundacja Narodowa po raz kolejny wsparła organizację tego wydarzenia.

„Od 2017 roku, Polska Fundacja Narodowa, realizuje wśród kadry oficerskiej i żołnierzy NATO projekt edukacyjny „Zwiastun/Forerunner”. Rosyjska agresja na Ukrainę nadała nowe znaczenie programowi kierowanemu do naszych sojuszników z USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Poszerzyliśmy projekt także o kraje bałtyckie, w tym Łotwę, wspierając polski kontyngent w organizacji Dnia Polskiego. To okazja do upowszechniania polskiej historii, kultury i dziedzictwa narodowego, wspólnego cieszenia się i świętowania” – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes zarządu PFN.

Centralnym punktem Dnia Polskiego, który odbył się 3 maja, była Msza Święta i uroczysty apel z Wojskową Asystą Honorową wystawioną przez żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie. W wydarzeniu udział wzięli Ambasador RP na Łotwie Monika Michaliszyn, Konsul Mariusz Podgórski oraz przedstawiciele 11 armii sojuszniczych: Kanady, Albanii, Hiszpanii, Słowenii, Włoch, Chorwacji, USA, Słowacji, Czech, Czarnogóry i Rumunii.

„Polska Fundacja Narodowa opiekując się kadrą oficerską i żołnierzami Paktu Północnoatlantyckiego, wychodzi z założenia, że żołnierze sił sojuszniczych stanowią naturalnych ambasadorów naszego dziedzictwa kulturowego na świecie. Z perspektywy PFN niezmiernie ważny jest dialog, budowanie relacji zawartych w ramach wspólnych działań, a także wymiana doświadczeń kulturowych oraz realne zainteresowanie żołnierzy Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej NATO historią i kulturą Polski. Program Zwiastun z sukcesami buduje nie tylko platformę wymiany wzajemnych relacji, ale przede wszystkim pozytywną świadomość na temat Polski wśród żołnierzy NATO”– powiedział Michał Góras, wiceprezes zarządu PFN.

Poza częścią oficjalną, Dzień Polski to doskonała okazja do zaprezentowania polskiej historii, kultury i tradycji żołnierzom stacjonującym na Łotwie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, m. in. dzięki wyświetlanym filmom promującym nasz kraj, występowi zespołu „Szarotki” z 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla oraz specjalnie przygotowanym potrawom odnoszącym się do tradycyjnych polskich dań.

„Projekt #Zwiastun powstał w 2017 roku w #PFN we współpracy z Generałem Jarosławem Gromadzińskim, ówczesnym dowódcą 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, który był tym Człowiekiem, który organizował eFP POLAND w Bemowie Piskim, jako zapowiedź trwałej obecności wojsk NATO na terenie RP, oraz nadzieją na stałą obecność wojsk US ARMY w Polsce. Współpraca pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi ma trwały fundament w postaci wartości wynikających z cywilizacji łacińskiej. Tak jak w sytuacji przyjęcia potrzebujących pomocy z Ukrainy, #PFN wypełnia swoją misję budowania pozytywnego wizerunku Najjaśniejszej Rzeczpospolitej przez projekt Zwiastun” – dodał Cezary Andrzej Jurkiewicz, członek zarządu #PFN.

Dzień Polski w bazie NATO w Ādaži organizowany przy wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej odbywa się dwa razy w roku, 11 listopada - z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 3 maja – z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Swoje dni organizują również przedstawiciele innych narodowości wchodzący w skład Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej NATO.