PFN wsparła obchody 3 Maja w Los Angeles

03

maja 2023 r.

Obchodom 3 Maja w Los Angeles towarzyszyło wiele atrakcji, związanych z promocją polskiej kultury, historii i dziedzictwa narodowego. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Parę Prezydencką Państwa Lecha i Marii Kaczyńskich, Koncert z polskimi utworami, rodzinny piknik – to tylko niektóre z licznych punktów programu obchodów Narodowego Święta.

30 kwietnia w Los Angeles odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta 3 Maja. Podczas uroczystości między innymi promowani byli Polacy wyróżniający się w zachodnich stanach Ameryk. Zostali oni nagrodzeni przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego, jako wybitni. Obchodom towarzyszyła wizyta wicemarszałek Sejmu, Małgorzaty Gosiewskiej.

Jednym z celów obchodów było wykreowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków, pokazanie ich dokonań oraz wyróżnienie i promocja osób, które potrafiły odnieść sukces poza granicami RP. Uroczystości dały możliwość dostępu do polskiej kultury lokalnej Polonii.

„Wspólnie świętujemy uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja nie zapominając o Polonii. Polska Fundacja Narodowa organizuje Dzień Polski w bazie NATO w Adażi na Łotwie, ale także z konsulatem polskim w Los Angeles współorganizuje uroczystości związane ze Świętem Konstytucji 3 Maja dla amerykańskiej Polonii i wszystkich Amerykanów zainteresowanych polską historią i kulturą. To kolejna inicjatywa, a właściwie wspaniałe i unikalne  działanie, które zaangażuje Polonię i mieszkańców USA oraz krajów bałtyckich w opowieść o Polsce. Pragniemy, aby narracja związana z naszą historią i dziedzictwem narodowym była zintegrowana z polskimi smakami i muzyką.” – powiedział Marcin Zarzecki prezes PFN.

Uczestnicy wzięli udział w Mszy Świętej w kościele Matki Boskiej Jasnogórskiej. Złożyli także wieńce pod pomnikiem św. Jana Pawła II. Podczas obchodów została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu wraz z Małżonką. Uroczystością towarzyszył koncert orkiestry BLOW Brass Band z Los Angeles, interpretującej polskie utwory znajdują się w archiwach Polish Music Center na Thornton School of Music USC Uniwersytetu Kalifornijskiego USC. Przedstawicielom Polonii, którzy w szczególny sposób wyróżnili się promocją naszego kraju w Stanach Zjednoczonych, zostały wręczone ordery i odznaczenia Wybitny Polak. Podczas uroczystości można było zobaczyć wystawę dotyczącą Konstytucji 3 Maja.

„Historia pierwszej w Europie Konstytucji to opowieść o odwadze i wizji polityków Rzeczypospolitej Obojga Narodów, których praca zaowocowała czymś trwalszym niż militarne zwycięstwo. Wypracowany dokument Konstytucji 3 Maja podczas roku funkcjonowania zyskał poparcie Korony i Litwy. Jego treść dotykała realnych problemów i zawierała wynegocjowane rozwiązania. Dokument nazywany później „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny” stał się ważnym elementem tożsamości narodów, które wyrosły z tradycji Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W rocznicę uchwalenia Konstytucji chcemy przypomnieć jej znaczenie w trakcie uroczystości w Los Angeles.”- dodał Michał Góras wiceprezes PFN.

Obchody były szansa, jak podkreślają organizatorzy, na wzmocnienie relacji pomiędzy organizacjami polonijnymi pielęgnującymi polską tożsamość. Zapewniły dostęp do polskiej historii, kultury i dziedzictwa narodowego.