Polska Fundacja Narodowa włączyła się w upamiętnienie wielkiego Polaka, Mikołaja Kopernika w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

12

maja 2023 r.

7 maja tego roku w Copernicus Center w Chicago, odbyły się główne uroczystości, dające możliwość poznania i zgłębienia wiedzy o Koperniku. Organizatorami są Polsko – Ukraińska Fundacja im. I. J. Paderewskiego i Copernicus Fundations w Chicago

Senat RP przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. Datę powiązano z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika. W uchwale podkreślono także patriotyzm Kopernika, „przez całe życie był wiernym poddanym kolejnych królów polskich z dynastii Jagiellonów, jak pisał nie ma obowiązków większych nad obowiązek względem Ojczyzny, dla której nawet życie należy poświęcić.”

W ramach programu wyeksponowano wystawę „Mikołaj Kopernik”. Ekspozycja 21 plansz miała na celu przybliżenie podstawowych faktów związanych z postacią wielkiego naukowca. Biografia Kopernika jest bowiem powszechnie znana w Polsce, natomiast słabo ugruntowana poza nią. Stąd zrodził się pomysł stworzenia wystawy dla odbiorców z Chicago, by tam promować postać polskiego uczonego, który miał zasadniczy wpływ na zrozumienie wszechświata. Informacje i zdjęcia bogato informują i ilustrują dzieciństwo i młodość astronoma w Toruniu, studia w Krakowie i we Włoszech, a potem życie i pracę po powrocie do Polski.

„Cieszymy się, że jako Polska Fundacja Narodowa możemy też w ten sposób promować i jednocześnie dbać o pamięć wielkich Polaków poza jej granicami. Obchody Roku Mikołaja Kopernika to doskonały moment, by przypomnieć jego dorobek i wkład w rozwój światowej nauki. Mikołaj Kopernik przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego burzące ówczesny obraz świata. Jego odkrycie spowodowało rewolucję naukową zwaną przewrotem kopernikańskim i mamy obowiązek to przypominać” – powiedział Michał Góras, wiceprezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Pamięć o polskim astronomie podkreślił Koncert „W hołdzie Mikołajowi Kopernikowi” z okazji Roku Kopernikańskiego i Święta Konstytucji 3 Maja.

W ramach koncertu usłyszeliśmy Tańce Tatrzańskie I.J. Paderewskiego w wykonaniu, Marianna Humetska – fortepian, Wojciech Niewrzoł – dyrygent, Paderewski Symphony Orchestra oraz balet Zespołu Pieśni i Tańca „Sokołowianie”.

Wydarzenie muzyczne, to unikatowy premierowy koncert, w którym został zaprezentowany, specjalnie przygotowany na tę okazje popisowy program składający się z popularnych Tańców Tatrzańskich Paderewskiego i jego pieśni w premierowej oprawie choreograficznej podhalańskich układów tanecznych i kostiumach. Wyjątkowość tej prezentacji polegała na tym, że po raz pierwszy w historii Tańce Tatrzańskie I. J. Paderewskiego napisane na fortepian (dzięki specjalnie napisanej aranżacji) zabrzmią z efektowną instrumentacją i choreografią taneczną w kostiumach.

„Copernicus Center w Chicago to prestiżowe miejsce stanowiące wspólnototwórczą przestrzeń, w której amerykańska Polonia wespół z polską macierzą mogą prezentować polską kulturę i dziedzictwo narodowe. Polska Fundacja Narodowa to podmiot społeczeństwa obywatelskiego, naszą misją jest promowanie kultury i polskiego dziedzictwa narodowego oraz polskiej gospodarki. Realizujemy to poprzez różne kanały komunikacyjne i instrumenty – kampanie Safe and Innovative Poland, przez największy w Polsce program stypendialny dedykowany dla młodych sportowców PFNteam 100, produkcje filmowe, z których dwie Hidden Poland i Poland: The Royal Tour w reżyserii Petera Greenberga, laureata nagrody Emmy, znajdziemy na platformie Amazone Prime, czy współtworzenie Muzeum Ofiar Komunizmu w Waszyngtonie z erygowaną w 1993 roku przez Kongres amerykański w Victims of Communism Memorial Fundation, itd. itd.

Nie wahaliśmy się, aby wesprzeć ekspozycję wystawienniczą i koncert inaugurujący Rok Kopernika w USA, ponieważ ów zamysł koresponduje z naszymi celami -edukowania i mobilizacji przez kreowanie różnych pół efektywnych działań międzynarodowych, angażujących Polaków i Polonię. Naczelnym zadaniem i wyzwaniem PFN jest przecież intencja włączania kluczowych zagadnień związanych z historią i kulturą, do bieżącego dyskursu publicznego, ale w postaci poza sztampowych metod inspirowania i komunikowania. 

Wydarzenia w Copernicus Center to unikatowy projekt, który jest cenny, w przypadku upowszechnienia idei Roku Kopernika, konieczny. Życzę uczestnikom, aby potraktowali widowisko jako dobrą praktykę synergicznego wysiłku zrozumienia postaci Mikołaja Kopernika jako ikony polskiego uczonego” - dodał dr Marcin Zarzecki, prezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Głównym celem zadania była promocja Polski i kultury polskiej za granicą oraz aktywizacja kulturalna środowisk polonijnych i Polaków w USA przy udziale artystów reprezentujących najwyższy poziom muzyczny. Ideą naszego wspólnego działania była skuteczna i aktywna promocja kultury polskiej na terenie Ameryki, a co za tym idzie praca na rzecz amerykańskiej Polonii, poprzez czynne wspomaganie zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego.