Stowarzyszenie Odra Niemen i Polska Fundacja Narodowa podsumowały akcję Rodacy Bohaterom

06

czerwca 2023 r.

Inicjatywa Rodacy Bohaterom powstała w 2009 roku jako wynik spotkania zespołu Stowarzyszenia Odra-Niemen z płk. Weroniką Sebastianowicz – Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi. Obecnie akcja nie ogranicza się tylko do organizowania zbiórek i przekazywania darów dla weteranów, lecz zawiera w sobie szerokie spektrum działań, jak edukacja historyczna, dbanie o polskie kwatery na Kresach, szeroka współpraca ze środowiskiem kombatantów w Polsce i poza jej granicami. Polska Fundacja Narodowa jest stałym partnerem projektu, wspierającego polskie Kresy i Polaków tu mieszkających.

Kolejna – trzecia już – edycja akcji Rodacy Bohaterom realizowana była od stycznia do czerwca 2023, przy wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej. Przez ten czas, co dwa, trzy tygodnie organizowane były wyjazdy na Litwę, Łotwę, Rumunię czy pogrążoną w wojnie Ukrainę, podczas których do naszych Rodaków trafiły paczki zawierające artykuły spożywcze, gospodarcze, środki czystości, medykamenty czy ciepłe ubrania. W akcję zaangażowanych było ponad 120 szkół i placówek edukacyjnych oraz prawie 200 podmiotów takich jak instytucje państwowe, prywatne firmy oraz organizacje pozarządowe.

„Polska Fundacja Narodowa od początku swojej działalności aktywnie angażuje się w projekty społeczno-kulturalne na terenie Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Służą one pielęgnowaniu polskości i rozwojowi świadomości narodowej wśród Polaków, zamieszkujących teren obecnej Białorusi, Litwy, Łotwy, a teraz także Ukrainy. Musimy pamiętać, że na Kresach mieszka kilka milionów osób, które mimo traumy komunizmu i upływu kilkudziesięciu lat, nadal czują się Polakami. Dlatego też, wspólnie ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen od lat niesiemy pomoc Polakom zamieszkującym Kresy. Dziękuję wszystkim wolontariuszom, opiekunom i wychowawcom z ponad stu placówek z Mazowsza, które zaangażowały się we wspólny projekt Stowarzyszenia Odra-Niemen i Polskiej Fundacji Narodowej.” – powiedział Michał Góras, wiceprezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Od 2018 roku Polska Fundacja Narodowa aktywnie angażuje się w projekty społeczno-kulturalne na terenie Kresów Rzeczypospolitej, gdzie mieszka kilka milionów osób, które mimo traumy komunizmu i upływu kilkudziesięciu lat, nadal czują się Polakami. Podczas inicjatywy Rodacy Bohaterom można spotkać i porozmawiać z Rodakami żyjącymi na Litwie, a także przesłać zapewnienie o pielęgnowaniu w Polsce pamięci o Wschodnich Kresach RP.

Działania PFN służą pielęgnowaniu polskości i rozwojowi świadomości narodowej wśród Polaków, zamieszkujących teren obecnej Litwy, Łotwy, a teraz także Ukrainy. Realizacja pomocy Polakom na Kresach Wschodnich ma ogromne znaczenie dla budowania jedności i poczucia bycia Polakiem. Niesienie pomocy Polakom zamieszkującym tamte rejony jest też niezwykle istotne w kontekście obecnej, trudnej sytuacji politycznej i konfliktu zbrojnego wywołanego przez Rosję. Akcja „Rodacy Bohaterom” od samego początku została zaplanowana jako pomoc nie tylko na pierwsze dni lub tygodnie wojny, ale jako przemyślane działania długofalowe. Pomoc – często jedyna jaka dociera w wiele rejonów – jest wciąż niesiona ofiarom rosyjskiej napaści, zwłaszcza naszym Rodakom – Kresowiakom.