Prezes Marcin Zarzecki oraz Wiceprezes Michał Góras laureatami nagrody Płomień Wolności

22

grudnia 2023 r.

W miniony czwartek, 21 grudnia w siedzibie Muzeum Ofiar Komunizmu w Waszyngtonie odbyła się niecodzienna uroczystość w postaci wręczenia nagrody Płomień Wolności Prezesowi Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej dr Marcinowi Zarzeckiemu oraz Członkowi Zarządu PFN Michałowi Górasowi.

Nagroda Płomień Wolności to wyjątkowe wyróżnienie, przyznawane przez amerykańską Fundację Pamięci Ofiar Komunizmu osobom oraz organizacjom, które walcząc o dziejową sprawiedliwość, miały znaczący wkład na polu szerzenia prawdy o straszliwych zbrodniach komunizmu oraz kultywowania pamięci o milionach jego ofiar.

„Z niezwykłą radością przyjąłem informację o przyznaniu zarówno mnie jak i mojemu koledze z Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, Michałowi Górasowi nagrody Płomień Wolności. Jestem szczęśliwy, że niezwykle owocna współpraca jaką PFN realizuje wespół z Fundacją Pamięci Ofiar Komunizmu oraz prowadzonym przez nią Muzeum Ofiar Komunizmu, oprócz wymiernych korzyści w postaci wspólnie realizowanych działań, może stanowić również źródło satysfakcji. Pragnę przy tym podkreślić, że choć sama nagroda ma charakter indywidualny, na sukces ten składa się praca całego zespołu kierowanej przeze mnie Fundacji, za co bardzo dziękuję” - powiedział prezes Polskiej Fundacji Narodowej, dr Marcin Zarzecki.

Przyznana nagroda z jednej strony stanowi wyraz uznania dla działalności przedstawicieli Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, z drugiej zaś docenienie kierowanej przez niego Fundacji, która działa prężnie w walce o zachowanie prawdy oraz pamięci o polskim oporze wobec komunizmu. Wśród prowadzonych przez PFN w tym zakresie działań, wymienić można chociażby wsparcie anglojęzycznej wersji filmu VR „Wiktoria 1920”, powstania waszyngtońskiego Muzeum Ofiar Komunizmu czy realizacji filmu „Raport Pileckiego”, poświęconego jednemu z największych bohaterów komunistycznego podziemia.

„Kiedy w czerwcu 2022 roku wspólnie z prezesem Marcinem Zarzeckim uczestniczyliśmy w ceremonii otwarcia Muzeum Ofiar Komunizmu w Waszyngtonie, miałem przeczucie, że uczestniczymy w czymś wielkim, co zaprocentuje w przyszłości, przynosząc owoce naszej pracy. Zarówno otwarcie muzeum, wkład w powstanie filmu „Raport Pileckiego”, jak i szereg pomniejszych działań Polskiej Fundacji Narodowej, skierowanych w stronę upamiętnienia polskiej walki z komunizmem, przełożyły się na współczesne postrzeganie Polski na świecie. Bardzo dziękuję za otrzymane wyróżnienie zarówno w imieniu swoim, jak i w imieniu moich koleżanek i kolegów z Polskiej Fundacji Narodowej bez których ciężkiej pracy nie byłoby ono możliwe. To nagroda, która daje poczucie satysfakcji oraz docenienia tego ogromu działań, które robimy jako Fundacja w świecie, a przy tym motywuje do dalszej, wytężonej pracy” – podkreślił wiceprezes PFN, Michał Góras.

Czwartkowe wydarzenie stało się również znakomitą okazją dla przedstawicieli obu fundacji do wspólnych rozmów dotyczących wzajemnej współpracy oraz wymiany doświadczeń w zakresie prowadzonych działań oraz troski o dziedzictwo i należytą pamięć historyczną, szczególnie wśród młodych pokoleń Amerykanów i Polaków.