Polska Fundacja Narodowa wspiera Polaków na Kresach

25

marca 2024 r.

Niemal od początku istnienia Polskiej Fundacji Narodowej, jednym z głównych kierunków jej działań są Kresy Wschodnie, stanowiące cenne dziedzictwo dla polskiej historii, kultury oraz tradycji. W ramach prowadzonych działań PFN od lat troszczy się o polską spuściznę, wspierając projekty, których celem jest zachowanie pamięci o Polsce i Polakach. Wśród kluczowych działań należy wymienić ulokowanie na terenie franciszkańskiego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Muzeum Chrztu Litwy, powstanie Instytutu Polskiego Dziedzictwa Narodowego w Wilnie czy wsparcie finansowe, udzielone przez PFN w celu rekonstrukcji sakralnych zabytków.

Obok działań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego, PFN angażuje się także w działania pomocowe, wspierające żyjących na Kresach Polaków. Wśród nich wymienić należy „Paczkę na Kresy” – cykliczny projekt, realizowany we współpracy m.in. z Fundacją Kresy w Potrzebie, a obecnie Wileńskim Centrum Kultury i Duchowości – Instytutem Dziedzictwa Rzeczypospolitej Trojga Narodów czy „Rodacy Bohaterom”, gdzie PFN partneruje Stowarzyszeniu Odra-Niemen Oddział Mazowiecki. Obie te akcje stanowią szeroko zakrojone działania, w których zaangażowane są tysiące wolontariuszy, głównie młodzieży szkolnej. W ramach obu akcji prowadzone są zbiórki artykułów spożywczych, chemii gospodarczej oraz lekarstw, które dystrybuowane są następnie w formie świątecznych paczek wśród Polaków z Litwy, Łotwy i Ukrainy. Chwile te niejednokrotnie obfitują w radość i wzruszenie towarzyszące tak obdarowującym, jak i obdarowywanym.

Nie inaczej było i tym razem. W ramach XVI edycji „Paczki na Kresy” w dniach 21-24 marca wolontariusze wyruszyli z darami na Litwę i Łotwę. Mieszkańcy litewskich Miednik świąteczne paczki odebrali z rąk biorących udział w projekcie „Zwiastun” żołnierzy Batalionowej Grupy Bojowej NATO z Bemowa Piskiego, która po raz kolejny włączyła się w działania wolontariackie. W tym samym czasie blisko 100-osobowa grupa wolontariuszy odwiedziła też polskie domy w okolicy Wilna. Z kolei dzięki polskim i łotewskim wolontariuszom, świąteczne paczki trafiły także do potrzebujących na Łotwie.

Od początku marca, świąteczne transporty darów docierają również do polskich środowisk na Kresach za sprawą wolontariuszy Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Mazowiecki. W ramach akcji „Rodacy Bohaterom” członkowie Stowarzyszenia, przekazali Paczki Pamięci Rodakom na Litwie oraz Łotwie, a w minionym tygodniu wespół z wolontariuszami z oddziału podkarpackiego uczestniczyli w wyjeździe na Ukrainę. Na trasie konwoju z darami znalazły się m.in. Lwów, Gliniany oraz Czortków.

Zdjęcia: Instytut Dziedzictwa Rzeczypospolitej Trojga Narodów