Rozwiązanie umowy z White House Writers Group

15

czerwca 2020 r.

Rozwiązanie umowy z White House Writers Group jest wynikiem przeprowadzonej przez nowy Zarząd Polskiej Fundacji Narodowej diagnozy i analizy celów oraz priorytetów na rok 2020. Polska Fundacja Narodowa oświadcza, że wszelkie działania podejmowane przez White House Writers Group w ramach umów są w całości transparentne, dostępne bez ograniczeń w raporcie FARA w domenie publicznej.

Więcej wiadomości znajduje się w zakładce aktualności w oświadczeniu Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej z dnia 18.09.2019 roku.