Polska Fundacja Narodowa pomaga Caritasowi na Białorusi

25

lutego 2021 r.

Polska Fundacja Narodowa czynnie włączyła się w walkę z koronawirusem. Zarząd Polskiej Fundacji Narodowej uznał za kwestię priorytetową udzielenie wsparcia i pomocy najbardziej potrzebującym. Kolejny raz pomoc trafi na Białoruś, tym razem na Grodzieńszczyznę, poprzez Caritas w Grodnie.

Sytuacja pandemiczna na Białorusi spotkała się z pomocą, którą otrzyma z Polskiej Fundacji Narodowej. Do kilkunastu miast i miasteczek w Diecezji grodzieńskiej trafią najpotrzebniejsze środki higieniczne: maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące. Środki będą dystrybuowane wśród najbardziej potrzebujących, w tym również Polaków zamieszkujących Białoruś. Wsparciem zostaną objęte punkty pomocy socjalnej Caritas, świetlice parafialne, domy inwalidów, przedszkola lub internaty dla inwalidów, oraz parafie Diecezji w Grodnie. Naszym celem jest także dotarcie z pomocą do małych miejscowości, szczególnie tam gdzie jest większy ruch ludzi, a tym samym i większe niebezpieczeństwo migracji wirusa.

„Działalność pomocowa Polskiej Fundacji Narodowej realizowana poza granicami kraju to konsekwencja naszych zobowiązań wobec Fundatorów, ale i wynik przekonania, że okres pandemii obliguje do wykazania się solidarnością międzynarodową. Trudno kształtować wizerunek Polski za granicą bez widocznych świadectw zaangażowania Polaków w realne wsparcie udzielane potrzebującym poza granicami kraju. To wyraz międzypaństwowej empatii i międzynarodowej solidarności” – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

„Czas pandemii to okres niezwyczajny, który wymaga integracji zasobów i synergii działań wszystkich instytucji, w tym stowarzyszeń, organizacji i fundacji. Polska Fundacja Narodowa jako podmiot trzeciego sektora, wspiera walkę z chorobą zakaźną COVID-19 przekazując darowizny na zakup sprzętu diagnostycznego, ambulansów, środków antyseptycznych dla szpitali, domów pomocy społecznej, hospicjów, zakładów dla chronicznie chorych itd. Zadania te realizuje PFN w Polsce, ale także znacząca część naszych projektów to pomoc udzielana poza granicami kraju przez redystrybucję niezbędnych i szybko zużywalnych materiałów medycznych. W świecie powiązań globalnych koniecznym sposobem walki z pandemią i jej gospodarczymi konsekwencjami są właśnie działania międzynarodowe” – stwierdził prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki.

Ksiądz Dyrektor Caritas w Grodnie, Ks. dr Roman Raczko napisał do Polskiej Fundacji Narodowej: „Caritas Diecezji grodzieńskiej wyraża Polskiej Fundacji Narodowej wdzięczność za pomoc w trudnych czasach pandemii. Mimo ryzyka zachorowania, jako Caritas prowadzimy swoje projekty, ponieważ trzeba karmić bezdomnych, pomagać biednym, odwiedzać i wspierać samotnych, prowadzić spotkania dla dzieci w świetlicach i salkach katechetycznych. Okazana pomoc będzie przeznaczona na zakup maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekujących, które będą wykorzystywane w punktach Caritas całej Diecezji, jak również przekazane do Parafii katolickich naszej Diecezji”.

„Działając od lat na Grodzieńszczyźnie, mamy jako Polska Fundacja Narodowa szczególne miejsca, które dają nam wiele wspomnień i wdzięczności za wszystkich tam pracujących: Wołkowysk, Nowogródek i Siostry Nazeretanki, Iwie, Sopoćkinie, Redemptoryści na Dziewiatówce i Nazeretanki w Grodnie, Brzostowica Wielka, Oszmiana, Wasiliszki i tak można by wymieniać dalej. Zawsze najcenniejsze były spotkania i rozmowy, tak czekam, aby móc znów tam pojechać. Pamiętam jak w Grodnie, kilka lat temu, byłem też w Domu Kombatanta, gdzie spotkałem wielu Polaków w podeszłym wieku. Cieszę się, że choć tak możemy być z naszymi Braćmi” -  powiedział wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej Cezary Jurkiewicz.

Michał Góras, wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej przypomina, że Polska Fundacja Narodowa od początku włączyła się intensywnie w walkę z koronawirusem. "Realizujemy zadania, które nie tylko zgodne są z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, ale przede wszystkim pozwalają na szybką i realną pomoc podmiotom zaangażowanym w udzielanie pomocy osobom z grup najwyższego ryzyka. Nasza aktywność dotyczy także udzielania wsparcia podmiotom realizującym zadania poza granicami Polski, które są zgodne z realizowaną przez nas misją." - powiedział Michał Góras wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej.