Życzenia Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Jednodniówce Polski Zbrojnej

11

listopada 2021 r.

Szanowni Państwo,
11 listopada kolejny raz świętować będziemy odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Narodowy Dzień Niepodległości jest szczególnie ważny, uroczysty i wyjątkowy, bo po 123 latach zaborów, Rzeczpospolita powróciła na mapy świata, a Polacy znów mogli cieszyć się wolnością.

Polska Niepodległa to jedna z najważniejszych wartości jaka została nam dana i zadana. Historia tworzenia Państwa Polskiego pokazuje, że o suwerenność i wolność trzeba stale dbać, starać się i walczyć.

Podtrzymywanie pamięci o historii Polski a przede wszystkim o ludziach, którzy tworzyli i troszczyli się o polską niepodległość, jest zadaniem które stoi przed każdym z nas. Dlatego też Polska Fundacja Narodowa tak wiele działań projektowych ukierunkowuje na pielęgnowanie historii i wspomnień, budowanie postaw patriotycznych oraz przekazywanie wartości, które przyświecały przy odbudowie polskiej państwowości.

Zarząd Polskiej Fundacji Narodowej składa wszystkim Czytelnikom podziękowania za wspólną troskę o Polskę oraz życzenia stałej otwartości i gotowości do pielęgnowania miłości i szacunku do Ojczyzny oraz życzliwości względem siebie.

Zarząd Polskiej Fundacji Narodowej przesyła także wyrazy wsparcia dla żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Straży Granicznej strzegących naszych granic, dziękując za zaangażowanie i pełną poświęcenia służbę dla bezpieczeństwa i stabilności Polski i Europy.

DO POBRANIA