Polska Fundacja Narodowa wspiera zakup sprzętu medycznego do opieki paliatywnej dzieci z ukraińskich hospicjów

24

marca 2022 r.

Polska Fundacja Narodowa wsparła finansowo Fundację Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, które opiekuje się dziećmi przybyłymi do Polski z hospicjów na Ukrainie.

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci prowadzi hospicjum domowe, które jest zespołem domowej opieki paliatywnej nad nieuleczalnie chorymi dziećmi. Domowa opieka paliatywna jest alternatywą wobec pobytu w szpitalu. Fundacja WHD opiekuje się rocznie ok. 50 - 60 pacjentami z chorobami genetycznymi, neurologicznymi, metabolicznymi, onkologicznymi. Często są to choroby rzadkie. Fundacja prowadzi także hospicjum perinatalne. W ramach działalności statutowej Fundacja prowadzi bezpłatne kursy i szkolenia z zakresu pediatrycznej i perinatalnej opieki paliatywnej oraz bezpłatne zajęcia dla studentów medycyny.

W związku z toczącą się wojną na Ukrainie ewakuacji podlegają ukraińskie hospicja dziecięce, przede wszystkim terminalnie chore dzieci, a także personel medyczny hospicjum, w tym lekarze, rehabilitanci i pielęgniarki oraz opiekunowie medyczni. Współpraca Polskiej Fundacji Narodowej z Fundacją Warszawskie Hospicjum dla Dzieci obejmuje zakup zestawów wyposażenia medycznego. W skład zestawów wchodzą łóżka rehabilitacyjne elektryczne wielopozycyjne oraz materace przeciwodleżynowe pneumatyczne. Wyżej wymieniony sprzęt stanowi wyposażenie niezbędne w codziennej domowej opiece paliatywnej. Zestawy medyczne udostępnianie są rodzinom uchodźców z Ukrainy, którzy znajdują się pod opieką Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

„Działania PFN i WHD obejmują zakup zestawów medycznych przeznaczonych dla nieuleczalnie chorych dzieci uchodźców z Ukrainy, będących pod opieką Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci oraz ich rodzin. Pod opiekę hospicjum domowego zostali przyjęci pacjenci z rodzin ukraińskich uchodźców. Kolejni pacjenci są transportowani do Polski z hospicjum dla dzieci w Kijowie. Udzielanie pomocy najsłabszym, w sytuacji rosyjskiej agresji na Ukrainę, to obowiązek, ale przede wszystkim odruch będący wyrazem bycia człowiekiem”. – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

„My Polacy wiemy czym jest tragedia wojny i dokonywanie na polskich obywatelach zbrodni ludobójstwa. To zrozumienie w naturalny sposób prowadzi do reakcji pomocy potrzebującym, ofiarom wojny. Współpraca z Warszawskim Hospicjum dla Dzieci to możliwość udzielania wsparcia najbardziej potrzebującym – terminalnie chorym dzieciom z ogarniętej wojną Ukrainy”. – powiedział Michał Góras, członek zarządu PFN.

Polska Fundacja Narodowa finansowo wsparła także Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, które opiekuje się dziećmi przybyłymi do Polski z hospicjów na Ukrainie. PFN realizuje działania pomocowe i informacyjne związane z wojną na Ukrainie. Jest to pomoc materialna, medyczna i żywnościowa, walka z dezinformacją w cyberprzestrzeni oraz mediach globalnych a także dokumentowanie aktów działań pomocowych, jako materiału kształtującego wizerunek Polski za granicą. PFN pomaga też przy organizowaniu przewozu osób z terenów objętych działaniami wojennymi, wspiera akcję zakupu apteczek i leków niezbędnych do ratowania życia na Ukrainie.