PFN dostarcza apteczki i plecaki ratunkowe dla Ukrainy

29

sierpnia 2022 r.

Polska Fundacja Narodowa dostarczyła walczącym na Ukrainie żołnierzom apteczki indywidualne IFAK (Individual First Aid Kit) oraz plecaki ratunkowe. Trafiły do wielu brygad i batalionów frontowych.

Polska Fundacja Narodowa od momentu wybuchu wojny i rosyjskiej agresji na Ukrainę, czynnie włącza się w pomoc dla naszego wschodniego sąsiada. Poza pomocą humanitarną przeznaczoną w głównej mierze dla cywilów, ewakuacją dzieci dotkniętych chorobami do polskich szpitali i hospicjów, zaangażowanie PFN jest skierowane także do żołnierzy.

„Wojna to sytuacja wyjątkowo tragiczna, której konsekwencje ponoszą niewinni. Możemy dostrzec wiele analogii między agresją Niemiec i Rosję na Polskę w 1939 roku a napaścią Rosji na Ukrainę w roku 2022. Polska Fundacja Narodowa organizuje konwoje z pomocą humanitarną, wspiera dzieci z Ukrainy przebywające w polskich hospicjach oraz dzieci wymagające kontynuacji leczenia onkologicznego w Polsce. Prowadzimy aktywną walkę z rosyjską dezinformacją, zapraszamy do Polski amerykańskie i brytyjskie media. Wsparcie udzielane przez PFN w zakresie dostarczania apteczek i plecaków ratunkowych dla żołnierzy ukraińskich uzupełnia szeroką wiązkę podejmowanych przez Fundację działań pomocowych. Jesteśmy tam, gdzie tego wymaga Polska racja stanu” - powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes zarządu PFN.

Dostarczenie przez PFN apteczek indywidualnych jest wparciem działań prowadzonych przez Ukraina Pomagamy Zbiórka Medyczna, która dostarcza pomoc medyczną m.in. do Lwowskiego Ochotniczego Batalionu Medycznego, Marynarki Wojskowej w Mikołajowie, 45 Brygady Zmotoryzowanych Strzelców, 95 Brygady Żytomierskiej, Obrony Terytorialnej w Charkowie, Zaporożu, Sumach. Jednym z kluczowych elementów wsparcia medycznego są specjalistyczne apteczki wojskowe pierwszej pomocy. Apteczki te stanowią wyposażenie każdego żołnierza i każdej osoby prowadzącej działania wpierające na froncie (np. służby medyczne). Ich cenna zawartość pozwala ratować życie poszkodowanych wskutek walk, jeszcze zanim pojawi się możliwość udzielenia fachowej pomocy medycznej.