Polska Fundacja Narodowa i żołnierze NATO na Łotwie

20

września 2022 r.

Przedstawiciele Polskiej Fundacji Narodowej z żołnierzami NATO stacjonującymi w Polsce odwiedzili Łotwę.
To już kolejny kraj, w którym, w ramach programu „Zwiastun” opowiadamy o historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów i współpracy naszego kraju z innymi państwami.

Zwiastun jest pionierskim projektem Polskiej Fundacji Narodowej realizowanym we współpracy z Batalionową Grupą Bojową NATO, w skład której wchodzą Amerykanie, Brytyjczycy, Chorwaci i Rumuni. Celem projektu jest promocja wizerunku Rzeczpospolitej Polskiej, wspieranie działalności w zakresie wiedzy i postaw patriotycznych oraz budowanie pozytywnej świadomości na temat Polski, wśród żołnierzy NATO.

„Rosyjska agresja na Ukrainę sprawiła, że opieka edukacyjna PFN nad kadrą oficerską i żołnierzami NATO stała się jeszcze bardziej potrzebna. Odpowiadając na prośby oficerów łącznikowych i dowództwa sił NATO rezydujących w Polsce zwiększyliśmy zakres programu „Zwiastun” o nowe jednostki Sojuszu oraz zasięg terytorialny. Po wizycie na Litwie uruchomiliśmy odrębne działania na Łotwie. Pozwala to poszerzyć skuteczność edukacyjną programu na kolejnych żołnierzy NATO, ale także nadać jeszcze większą perspektywę międzynarodową „Zwiastunowi” - powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

W ramach wizyty na Łotwie żołnierze Paktu Północnoatlantyckiego i przedstawiciele Polskiej Fundacji Narodowej spotkali się z Merem Dyneburga - Andrejsem Elksninsem, któremu wręczono tablicę z napisem: "Wdzięczni za przeszłość, wspólnie dla przyszłości", jako pamiątkę pobytu żołnierzy eFP Battle Group na Łotwie w ramach programu Zwiastun. Na tablicy uwieczniono logo Dyneburga, żołnierzy eFP Battle Group, Polskiej Fundacji Narodowej oraz Fundacji Kresy w Potrzebie.

Ważną częścią wizyty na Łotwie było spotkanie z przedstawicielami NATO stacjonującymi w Adazi. Żołnierze wymienili się doświadczeniami w ramach działania na obu terenach.

"Obecność Żołnierzy eFP Poland na Łotwie w czasie trwającej wojny na Ukrainie ma niezwykle ważne i symboliczne znaczenie. Jest dowodem jedności i trwania ducha Rzeczpospolitej Wielu Narodów i rozumienie tego, przez naszych Sojuszników." – dodał Cezary Andrzej Jurkiewicz – wiceprezes PFN

W programie przewidziano także złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na cmentarzu w Ławkiesach i przy Krzyżu Legionistów, miejscach upamiętniającyh poległych Polskich Żołnierzy w latach 1919 - 1920, walczących o niepodległość Łotwy. Odbyło się też spotkanie w Domu Polskim w Dyneburgu, spacer po mieście, wizyta w Rydze wraz ze zwiedzaniem stolicy Łotwy.