Uroczyste otwarcie Polsko-Gruzińskiego Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego im. prof. S. Krukowskiego

07

listopada 2022 r.

6 listopada w Kutaisi odbyło się otwarcie Polskiej Stacji Archeologicznej w Kutaisi, której powstanie było możliwe dzięki wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej.

W celu uczczenia wkładu Polonii kaukaskiej w rozwój Gruzji, Narodowa Agencja Ochrony Kulturowego Dziedzictwa Gruzji rok 2018 ogłosiła „rokiem polskiego dziedzictwa kulturowego w Gruzji”, na który składał się szereg działań mających na celu badanie i popularyzację dziedzictwa Polonii i Polaków w Gruzji.

Z uwagi na rangę jubileuszu, Polska Fundacja Narodowa włączyła się w uczczenie 250-lecia obecności Polaków na Kaukazie i zdecydowała się wesprzeć remont budynków polskiej stacji archeologicznej w Kutaisi.

„Stacja badawcza w Gruzji to nie tylko placówka prowadząca zaawansowane projekty międzynarodowe, ale także instytucja zajmująca  się edukacją i upowszechnianiem polskiej nauki i kultury w regionie Kaukazu. Wykorzystywanie dronów do prac eksploracyjnych to innowacyjna metoda pozyskiwania danych historycznych, która stosowana jest właśnie w ośrodku. Polska Fundacja Narodowa wspierając powstanie polskiej Stacji Badawczej w Gruzji, de facto, po raz kolejny współuczestniczy w erygowaniu instytucji za granicą, które będą wspomagały polską dyplomację publiczną i kulturalną. Po Waszyngtonie i Wilnie będziemy dysponowali kolejną instytucją zaangażowana w działania promocyjne Polski” - powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Projekt zakładał adaptację i wyposażenie pomieszczeń stacji, zaplecza laboratoryjnego, magazynowego, kuchennego, sanitarnego a także pomieszczeń bibliotecznych i mieszkalnych. Działania dofinansowane przez PFN dotyczyły przede wszystkim wykopalisk ukierunkowanych na poszukiwanie dokumentacji, śladów starożytnej stolicy Kolchidy oraz na poszukiwanie śladów obozu jenieckiego i grobów jeńców wojennych na terenie Kutaisi. Dzięki zaangażowaniu PFN wykonany został skanu 3D jaskini Gvardzilas-Glde, sporządzona rysunkowa i fotograficzna dokumentacja części zabytków z ogromnej kolekcji pochodzącej z wykopalisk na tym stanowisku. Przeprowadzono także szkolenia w zakresie metod nowoczesnej dokumentacji archeologicznej dla młodych badaczy z Gruzji.

"Powołanie instytucji naukowo-badawczej ma ogromne znaczenie dla rozwoju stosunków polsko–gruzińskich i wzmocnienia obecności Polski w regionie. Dlatego też, Polska Fundacja Narodowa zaangażowała się w powstanie tej pierwszej europejskiej, stałej stacji archeologicznej na Kaukazie. Jej otwarcie jest elementem niezbędnym do prowadzenia profesjonalnych badań i organizowania nowych misji badawczych" – zaznaczył Michał Góras, wiceprezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Sama uroczystość otwarcia Polsko-Gruzińskiego Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego  podzielona była na kilka etapów. Pierwszym z nich było zapalenie zniczy i oddanie hołdu w miejscu gdzie stał obóz przejściowy NKWD oraz pod pomnikiem Prezydenta Władysława Raczkiewicza na Skwerze Przyjaźni Polsko-Gruzińskiej. Potem, przy Centrum Badawczym odsłonięta została tablica poświęcona Polakom – ofiarom obozu NKWD. Wydarzenie to i prezentacja osiągnięć archeologów związanych z Centrum oficjalnie zainaugurowało jego działalność.