Polska Fundacja Narodowa wraz z Fundacją Nie zapomnij o nas wspiera Kombatantów

07

kwietnia 2023 r.

Powstańców Warszawskich, weteranów Armii Krajowej jest wśród nas coraz mniej. Warto pamiętać o ich walkach o niepodległą Polskę, czerpać z nich siłę, mądrość i umieć korzystać z ich rad – nie tylko z racji ich wieku, ale przede wszystkim z powodu ich doświadczeń. Za to wszystko co zrobili dla naszego kraju, powinniśmy być im wdzięczni, otaczać ich szacunkiem, wspierać i pomagać.

Dlatego też Polska Fundacja Narodowa odpowiedziała na wniosek Fundacji Nie zapomnij o nas, który zakłada zorganizowanie zabiegów rehabilitacyjnych dla kombatantów oraz dostarczanie ciepłych posiłków do domów dla najbardziej samotnych i schorowanych weteranów. Projekt jest kontynuacją corocznych działań mających na celu wspieranie środowiska kombatanckiego - nielicznej już grupy osób, która niejednokrotnie potrzebuje pomocy i całodziennej opieki w związku z pogarszającym się stanem zdrowia

Korpus Rehabilitacyjny dla Powstańców Warszawskich to inicjatywa konieczna i wartościowa, to zobowiązanie będące wynikiem zaangażowania nie tylko podmiotów instytucjonalnych, ale przede wszystkim wolontariuszy oraz aktywnych społecznie – patriotycznie.

„Wsparcie udzielane Powstańcom Warszawskim i Kombatantom to nie jest projekt, a zobowiązanie moralne. Polska Fundacja Narodowa, towarzysząc Fundacji Nie Zapomnij o Nas i Stowarzyszeniu Odra-Niemen, a także Kancelarii Prezydenta RP, w okresie pandemii COVID-19 uruchomiła działania związane z dostarczaniem paczek Bohaterom. Kolejną inicjatywą był Korpus Rehabilitacyjny, czyli opieka fizjoterapeutów świadczona w domach. Obecnie kontynuujemy to zobowiązanie wobec świadków historii, a wręczane paczki wielkanocne stanowią wyraz naszej wdzięczności i szacunku wobec  wzorów patriotyzmu oraz poświęcenia” – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy do kombatantów w całej Polsce trafiły zestawy wielkanocne. Przekazywane paczki są symbolem pamięci, wdzięczności i budowania jedności. Wizyty w domach Kombatantów to ważny i wzruszający moment, na który bohaterowie polskiej niepodległości czekają cały rok. Tak samo wzruszający moment to ten gdy paczki z artykułami spożywczymi i kartki z życzeniami z Polski trafiają do rodaków żyjących na Kresach na Litwie, Ukrainie czy Rumunii.

„Angażując się w bezpośrednią pomoc dla najbardziej potrzebujących kombatantów, polskich bohaterów, którzy walczyli o naszą wolność, spłacamy dług wdzięczności dla całego pokolenia. Wspieramy szczególne osoby, które poprzez swoją postawę patriotyczną stanowią dla młodzieży wzór do naśladowania. Wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi staramy się w tym szczególnym okresie Wielkiej Nocy dotrzeć do wszystkich kombatantów. Mamy świadomość, że zawsze możemy zrobić więcej, ale poprzez świąteczny koszyk chcemy być blisko tych, dzięki którym możemy żyć w wolnym kraju” – powiedział Michał Góras, wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej.

Przekazanie wielkanocnych pakietów nie byłoby możliwe gdyby nie współpraca wielu instytucji, w tym m.in. Polskiej Fundacji Narodowej, Stowarzyszenia Odra Niemen Oddział Mazowiecki, Fundacji Nie zapomnij o nas, Fundacji Pekao S.A. oraz Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.