Nowy Zarząd Polskiej Fundacji Narodowej

04

czerwca 2024 r.

W dniu 29 maja 2024 r. Rada Fundacji powołała Zarząd Fundacji, w składzie:

  1. Maciej Szudek – Prezes Zarządu,
  2. Artur Nowak-Far – Członek Zarządu,
  3. Jarosław Ważny – Członek Zarządu.